Firma » Tax

Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa
Zobacz więcej zdjęć »
Sprzedaż bezrachunkowa, nieudokumentowana, to sprzedaż, do której nie wystawiono ani rachunku, ani faktury VAT. Sprzedaż taka może wymagać wydania paragonu czy też paragonu z kasy fiskalnej, wymaga jednak odrębnego udokumentowania zależnego od statusu podatkowego sprzedawcy.

Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów: 

  • wystawiają na koniec dnia dowód wewnętrzny, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość przychodów nieudokumentowanych za dany dzień, jeżeli nie prowadzą ewidencji sprzedaży, albo
  • prowadzą ewidencję sprzedaży, jeżeli nie posiadają kasy fiskalnej, albo
  • ewidencjonują taką sprzedaż na kasie fiskalnej.

Ewidencja sprzedaży to odpowiednia ewidencja (druk akcydensowy), zwykły zeszyt, czy zszyte ze sobą kartki papieru. Powinna zawierać numer wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego, kwotę tego przychodu.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtowcy) wystawiają na koniec dnia dowód wewnętrzny, w którym w jednej kwocie wykazują wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy VAT ujmują kwoty sprzedaży nieudokumentowanej bezpośrenio w ewidencji VAT. W praktyce zdarza się, że ujęciu w ewidencji podlegają dowody wystawione dla celów podatku dochodowego. Podatnicy ci mogą być również zobowiązani do posiadania kas fiskalnych i prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich zastosowaniu.

W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów ustawa o języku polskim wprowadza obowiązek stosowania języka polskiego w odniesieniu w szczególności do nazewnictwa towarów i usług, paragonów, innych potwierdzeń zawarcia umowy, pokwitowań.

Uwaga ! Nie-firmy

Podatnicy, którzy nie prowadzą ewidencji księgowych (np. wynajmujący, zleceniobiorcy, wykonujący dzieła czy twórcy, nie będący podatnikami VAT), nie wystawiają rachunku bez żądania ze strony nabywcy usługi. W takim wypadku, jeżeli dodatkowo nie zażądano od nich pokwitowania odbioru kwoty czynszu czy wynagrodzenia, może nie istnieć żaden dokument z kwotą potwierdzoną jakkolwiek przez nabywcę.

Dla celów rozliczenia podatku dochodowego wystarczy jednak wykazania kwoty przychodu w odpowiedniej deklaracji podatkowej. Nie potrzeba udokumentować przychodu wystawionym przez siebie pokwitowaniem zapłaty, rachunkiem czy też wyciągiem bankowym. Warto jednak dla celów dowodowych prowadzić notatki, z których będzie wynikać kto, kiedy ile i za co zapłacił - aby łatwiej było dowieść racji w kontroli podatkowej czy skarbowej.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 1 dzień:
Dolomiti Paganella Bike – www.dolomitipaganellabike.com/en
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »