Technologie » Internet

Szansa dla młodych talentów

Szansa dla młodych talentów
Zobacz więcej zdjęć »
Tylko do 13 marca na portalu www.dialnetmasters.pl trwają zapisy drużyn chętnych do udziału w konkursie.

Telefonia DIALOG SA przy merytorycznym wsparciu Politechniki Wrocławskiej już po raz trzeci jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Finał Olimpiady odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu, a na zwycięzców czeka nagroda główna - wspaniała wyprawa do Chin. Patronat nad Olimpiadą objęła Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters jest konkursem naukowym dla młodzieży szkolnej, organizowanym w kilku etapach (poprzez testy on-line oraz na żywo): etap szkolny, okręgowy, wojewódzki, a potem półfinały i ogólnopolski finał. Olimpiada dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o internecie i technologiach teleinformatycznych. Uczestnicy konkursu powinni orientować się w bogatych zasobach sieci i rozwiązywać różnorodne zadania związane z wirtualnym światem.

-  Olimpiada DialNet Masters z konkursu o zasięgu dolnośląskim przeistoczyła się w wydarzenie o skali ogólnopolskiej, podobnie jak kiedyś, nasza spółka z firmy o charakterze lokalnym przeobraziła się w firmę rozpoznawalną w całej Polsce - mówi Romuald Mendelak, zastępca dyrektora ds. komunikacji marketingowej Telefonii DIALOG SA. - Cieszy nas, że dzięki takim przedsięwzięciom możemy odkrywać młode talenty informatyczne, a tym samym przyczyniać się do budowania społeczeństwa informacyjnego - dodaje.

 Informacje o rozpoczęciu konkursu wysłano w lutym do ok. 14 tys. szkół. Do 13 marca zainteresowani nauczyciele przeprowadzają wewnątrzszkolne eliminacje w swojej szkole i typują drużyny, które przejdą do głównego turnieju (etapów okręgowych on-line). Organizatorzy szacują, że w eliminacjach wewnątrzszkolnych weźmie udział ok. 40 tys. uczniów. W olimpiadzie mogą wziąć udział drużyny w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Każdy z zespołów składa się z czterech uczniów (niekoniecznie z jednej klasy) oraz nauczyciela prowadzącego. Nauczyciele są pełnoprawnymi uczestnikami olimpiady - tak samo jak ich podopieczni otrzymują dyplomy i wygrywają nagrody. Do DialNet Masters może zostać zgłoszonych od dwóch do czterech drużyn z jednej szkoły, w zależności od jej wielkości.

- Po przejściu eliminacji wewnątrzszkolnych drużyny rejestrują się on-line na portalu www.dialnetmasters.pl. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko do piątku 13 marca. Obecnie zapisało się już ponad 1600 drużyn, a szacujemy, że ich liczba osiągnie 3 tysiące - mówi Marcin Taraszczuk, koordynator Olimpiady DialNet Masters z Telefonii DIALOG SA

Od 23 marca do 3 kwietnia odbędą się dwa etapy testów on-line: zespoły uczniów odpowiadać będą na pytania i testy przygotowywane przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Półfinały - organizowane w szkołach na żywo, odbędą się w siedmiu miastach Polski (17-29 kwietnia 2009 r.). Podczas półfinałowych Meczów Mastersów młodzież skupiona przy stanowiskach z komputerami podłączonymi do Internetu wykonuje różnego rodzaju zadania, testy, konkurencje na czas, zabawy itd. Półfinały wyłonią 42 najlepsze drużyny z całej Polski, które w czerwcu wezmą udział w Wielkim Finale olimpiady.

 Politechnika Wrocławska, włączając się w realizację Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy O Internecie DialNet Masters propaguje wśród młodzieży wiedzę techniczną, na którą wzrasta zapotrzebowanie w gospodarce. Dzięki tym działaniom staje się ważnym ogniwem dystrybucji tej wiedzy.

- Politechnika wspiera olimpiadę, ponieważ przybliża ona ideę studiów technicznych - niełatwych, ale bardzo interesujących. I właśnie dla młodzieży, która jest zainteresowana technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi, został uruchomiony na Politechnice - unikatowy w skali kraju - kierunek Teleinformatyka - mówi Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski.  - Jest więc nadzieja, że uczestnicy DialNet Masters wybiorą studia właśnie na naszej Uczelni - dodaje profesor.

Prof. Ryszard Zieliński - prodziekan ds. naukowych, studenckich i finansowych Wydziału Elektroniki i jeden z twórców pytań na olimpiadę DialNet Masters mówi o pomyśle i formule olimpiady w wywiadzie dla magazynu Internet m.in.: - Pomysł jest doskonały. Nareszcie ktoś upowszechnia wiedzę o Internecie, czyli o czymś czym posługują się miliony ludzi. Jako wykładowcy liczymy na młodzież, która być może w przyszłości podejmie studia na Politechnice Wrocławskiej. W 2009 roku mogą pojawić się już pierwsi studenci, którzy byli laureatami poprzednich edycji olimpiady.

Turnieje są przygotowywane i rozgrywane w osobnych grupach, a olimpiada w założeniu jest wzorowana na olimpiadzie przedmiotowej, opartej na pisemnych testach. Do rozwiązywania zadań uczestnicy wykorzystują środki techniczne, które umożliwiają przeprowadzenie konkurencji na odległość z wykorzystaniem usług sieci Internet. Młodzież biorąca udział w olimpiadzie rozwiązuje testy przygotowane przez ekspertów Politechniki.

Autorami zadań są pracownicy Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, którzy wnieśli do tego przedsięwzięcia:

 • wiedzę ekspercką o sieciach teleinformatycznych w postaci ściśle zdefiniowanych konkurencji, testów i scenariuszy kolejnych etapów olimpiady, a także cyklu wykładów przybliżających dostęp do Internetu uczniom wielu szkół na Dolnym Śląsku;
 • innowacyjny sposób wstępnej eliminacji drużyn poprzez sprawiedliwy dostęp do zasobów Internetu na odpowiednio skonfigurowanym serwerze i tak zaplanowanego harmonogramu, aby wszyscy zdalnie i w określonym czasie rozwiązywali zadania;
 • bezpośredni udział pracowników i doktorantów Instytutu podczas turniejów półfinałowych i wielkiego finału;
 • obsługę teleinformatyczną i sprzęt (np. przygotowanie serwera, który on-line obsługuje uczestników, tj. 2 000 drużyn z całej Polski),

Na wszystkich etapach olimpiada będzie obsługiwana przez specjalny serwis internetowy www.dialnetmasters.pl. Jest on centrum skupiającym uwagę wszystkich uczestników i obserwatorów olimpiady, swoistym „sercem" turnieju. Oprócz informacji na temat turnieju i zapisów, uczestnicy olimpiady znajdą tu także znaleźć ciekawostki o Państwie Środka: minisłowniczek chiński (słówka związane z internetem, takie jak np. użytkownik, domena, witryna czy zakładka) czy sentencje wielkich chińskich myślicieli. To doskonałe źródło wskazówek, jak ćwiczyć ciało i umysł, doskonalić się wewnętrznie, jak zdobywać wiedzę - cenne szczególnie dla przyszłych Mistrzów Internetu.

5 czerwca 2009 r. we Wrocławiu w Hali IASE odbędzie się Wielki Finał olimpiady DialNet Masters. Do tego ostatniego, decydującego meczu przechodzi 21 drużyn gimnazjalnych i 21 ze szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych podczas półfinałowych Meczów Mastersów. Finał przebiega podobnie jak mecze, jednak jest odpowiednio trudniejszy. Nagrodą główną w olimpiadzie jest wspaniała podróż marzeń - wycieczka do Chin, na którą we wrześniu br. pojedzie szczęśliwa dziesiątka zwycięzców. Nie zabraknie także innych cennych nagród w postaci laptopów i iPodów.

Tegoroczna edycja turnieju organizowana jest pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Sponsorem nagrody głównej jest firma Sequence. Patronat medialny nad olimpiadą objęły TVP1, Radio ESKA, grupa wydawnicza Polskapresse, portal Onet.pl, magazyn Komputer Świat oraz czasopisma młodzieżowe Cogito i Victor

Harmonogram III edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters:

 • eliminacje wewnątrzszkolne,
 • zapisy drużyn do portalu (4 lutego - 13 marca 2009),
 • 1 etap testów on-line (23-27 marca 2009),
 • 2 etap testów on-line (30 marca - 3 kwietnia 2009),
 • ogłoszenie wyników on-line - do 7 kwietnia,
 • półfinały - organizowane w szkołach na żywo „Mecze Mastersów" - odbędą się w siedmiu miastach Polski (17-29 kwietnia 2009),
 • Wielki Finał - Hala IASE we Wrocławiu - wyłoni Mistrzów Internetu, czyli dwie najlepsze drużyny, jedną wśród gimnazjalistów i jedną wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (5 czerwca 2009).

Druga edycja olimpiady - zrealizowana z dużym powodzeniem w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku - zaangażowała młodzież i nauczycieli z całej Polski. Spośród 35 tys. osób biorących udział w eliminacjach wewnątrzszkolnych do turnieju głównego przeszło 2941 drużyn. Natomiast do finału zakwalifikowało się 56 drużyn z 45 różnych miejscowości Polski. Laureaci konkursu w nagrodę pojechali do Kalifornii - kolebki komputeryzacji i Internetu .

Telefonia DIALOG SA (od 1997 r.) to jeden z największych w Polsce, niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej, dostawca megaszybkiego i niezawodnego internetu oraz najnowocześniejszych usług multimedialnych (telewizja cyfrowa i wypożyczalnia filmów).

DIALOG jest pierwszym w Polsce operatorem, który oferuje prawdziwie samodzielny szerokopasmowy internet (DialNet), bez konieczności ponoszenia opłat za abonament telefoniczny czy kosztów utrzymania łącza. DialNet to jedna z najlepszych ofert internetowych na polskim rynku - konkurencyjna przede wszystkim ze względu na jakość, szybkość transmisji i takie unikatowe cechy jak brak limitów transferu, możliwość otrzymania stałego adresu IP oraz współdzielenia łącza bez dodatkowych opłat. Gwarancja ceny przez cały okres umowy i opcje zarządzania usługą poprzez strony www to dodatkowe atuty produktu. DialNet jest dostępny w opcjach DialNet Max - 8 i 12 Mb/s oraz DialNet Standard - 2 Mb/s.

W 2008 roku do oferty Spółki wprowadzono multimedia: telewizję interaktywną i wideo na życzenie (VoD). Najnowsza propozycja - pakiet czterech usług DIALOGmedia składający się z cyfrowej telewizji, wirtualnej wypożyczalni filmów, internetu i telefonii - to prawdziwe rodzinne centrum komunikacji i multimedialnej rozrywki.

DIALOG jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. Złotych Anten Świata Telekomunikacji (sześciokrotnie), Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf 2008, Złotego Laura Infotela (dwukrotnie), nagrody Innowacyjna Firma 2008 - w regionalnej i ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji" oraz Wyróżnienia Magazynu Businessman 2004.

Politechnika Wrocławska

Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. W 2010 roku będzie obchodzić swoje 100-lecie istnienia. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w 3 Zespołach Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych, pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się ponad 32 tys. studentów. W ogólnopolskich rankingach szkół wyższych rokrocznie zajmuje bardzo wysokie pozycje. Dwa lata z rzędu uznana została za najlepszą uczelnię techniczną w kraju przez najstarszy polski ranking szkół wyższych tygodnika WPROST (lata 2006 i 2007). Również I miejsce przypadło uczelni w grupie: Gdzie studiować w kategorii: nowoczesne technologie (informatyka, elektronika, inżynieria materiałowa). W rankingu Akademickiego Centrum Informacyjnego 2008 Politechnika Wrocławska zajęła I miejsce wśród wszystkich polskich uczelni. Tym samym dzięki Politechnice Wrocławskiej, Wrocław jawi się jako stolica polskiej informatyki. Ma to związek m. in. z dydaktyką na europejskim poziomie oraz badaniami naukowymi prowadzonymi przez jej pracowników. Ich dokonania zauważane są nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Politechnika Wrocławska jest członkem European University Association

Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Studenci sami mogą kreować swoje specjalności. Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych.

Uczelnia bierze udział w realizacji następujących programów naukowych: LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VI i VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci, a także jest zaangażowana w dziesiątki programów badawczych: EUREKA, COST, ARISS, Funduszu Węgla i Stali, Funduszy Strukturalnych (foresight).

Światowy poziom badań naukowych oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami, m.in. Philips Lighting Poland S.A., KOGENERACJA S.A., Toyota, LG, WABCO, EnergiaPro, KGHM Polska Miedź S.A., Whirlpool.

W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »