Firma » Finanse

Wyniki Euler Hermes za pierwszy kwartał 2014: solidny początek 2014 roku

- Przychody na poziomie 637,5 mln € oznaczają wzrost o 4% w stosunku do pierwszego kwartału 2013, przy zastosowaniu stałych kursów wymiany walut (+3% przy zastosowaniu bieżących kursów wymiany walut) - Wzrost dochodu ze zwykłej działalności operacyjnej o 20% do poziomu 117 mln €.


„Euler Hermes rozpoczyna rok z bardzo silnej pozycji, kontynuując stabilny wzrost, a także przy spadku wskaźnika zespolonego netto o 6,1 punktu w ujęciu rocznym do poziomu 74,6%,” mówi Wilfried Verstraete, Prezes Zarządu Euler Hermes. „Na wciąż chwiejnym rynku czujnie obserwujemy stosunek cen produktów i usług do ryzyka, jesteśmy także przekonani, że w bieżącym roku także uda nam się osiągnąć stabilny i zyskowny wzrost. Bazując na ostrożnej  ocenie  ryzyka, Grupa będzie kontynuować zwiększanie gamy produktów, kanałów dystrybucji oraz obecności na międzynarodowych rynkach.”

Wysokość kapitału własnego zwiększyła się w pierwszym kwartale 2014 o 61,9 mln €, głównie z powodu wygenerowanego w tym kwartale 82,7 mln € dodatniego dochodu netto.

B. Obroty
Wysokość przychodów obliczona przy zastosowaniu stałych kursów wymiany walut zwiększyła się o 3,9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013. Euler Hermes kontynuuje wzrost, choć w tempie wolniejszym niż w 2013 roku.


Rynki wzrostowe – Ameryki, Azja oraz Bliski Wschód – zachowują dotychczasową dynamikę i są głównym motorem wzrostu Grupy. Przychody z rynków azjatyckich zwiększyły się o 24%, natomiast wzrost na rynkach obu Ameryk utrzymuje się na niemal dwucyfrowym poziomie.
Na skutek trudniejszej sytuacji gospodarczej, na tradycyjnych rynkach Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego, Grupa spotyka się z rosnącą presją konkurencyjną. Trudna sytuacja na rynku francuskim jest również widoczna w wynikach tego rynku.
Ogólna kwota składek zarobionych utrzymała się na wysokim poziomie, zarówno dzięki nowym umowom, jak i odnowieniu istniejących umów ubezpieczenia  i była o 4,6% wyższa w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 przy zastosowaniu stałych kursów wymiany walut (+3,7% przy zastosowaniu bieżących kursów wymiany walut). Wartość obrotu  objętego ubezpieczeniem w istniejącym portfelu oraz ceny utrzymują się zasadniczo na stabilnym poziomie.
Przychód z działalności usługowej, stanowiący drugi komponent obrotów, uległ niewielkiemu zmniejszeniu, przy czym opłaty z tytułu monitoringu nie zmieniły się w skali światowej, natomiast przychód z działalności windykacyjnej odzwierciedlał tendencję spadkową w zakresie szkodowości.

C. Dochód z działalności operacyjnej
Dochód ze zwykłej działalności operacyjnej jest bardzo stabilny i wynosi 117,3 mln €, co oznacza wzrost o 20,3% w ujęciu rocznym.
Tak dobry rezultat wynika z istotnej poprawy wyniku technicznego netto (+ 29,3 mln €) w połączeniu z niskim wskaźnikiem zespolonym netto na poziomie 74,6%, co oznacza spadek o 6,1 punktu w stosunku do pierwszego kwartału 2013.
W pierwszym kwartale 2014 odnotowano znaczący spadek wskaźnika szkodowości netto o 8,6 punktu do poziomu 49,1% z poziomu 57,7% występującego w 1. kwartale 2013. Do poprawy w tym zakresie przyczyniły się wyniki większości regionów, szczególnie państw Basenu Morza Śródziemnego oraz Europy Północnej, które w ubiegłym roku borykały się z wysoką częstotliwością zgłaszanych szkód. Roczny wskaźnik wykorzystania rezerw na niewypłacone odszkodowania z poprzedniego roku (run-off ratio) jest również o wiele wyższy w 2014 (11,7% w porównaniu z 4,3%), ponieważ w pierwszym kwartale 2013 odnotowano istotny negatywny wynik wykorzystania rezerw w związku ze sprawą w Hiszpanii.
Wskaźnik kosztowy netto wzrósł o 2,5 punktu w stosunku do poprzedniego roku, ponieważ pojawia się nacisk na marżę związaną ze świadczonymi usługami – stanowiącą komponent wskaźnika kosztowego – w związku z malejącą wartością szkód oraz związanych z nimi przychodów z działalności windykacyjnej, a także ze spadkiem prowizji reasekuracyjnej z tytułu rodzajów działalności nie związanych z ubezpieczeniem kredytu handlowego.
Dochód z inwestycji wciąż jest pod wpływem negatywnego trendu kursów wymiany walut: z kwoty spadku dochodów o 9,5 mln EUR w okresie między 1. kwartałem 2013 a 1. kwartałem 2014, aż 7,2 mln EUR spadku związane jest z kursami walut.
Na ubiegłoroczny dochód z działalności operacyjnej pozytywny wpływ miał zysk w wysokości 31,7 mln € związany z wymaganym prawem wkładem jednostek hiszpańskich i argentyńskich do joint venture Solunion.
Spadek dochodu z działalności operacyjnej z poziomu 127,3 mln € do 116,3 mln € w 1. kwartale 2014 spowodowany jest efektem tego jednorazowego zjawiska w pierwszym kwartale 2013.

D. Portfel inwestycyjny
Na koniec marca 2014, wartość rynkowa portfela inwestycyjnego Grupy wzrosła o 133 mln € do poziomu 4.296 mln € w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku, czego motorem były dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz przeszacowanie portfela obligacji.

E. Dochód netto
Dochód netto wyniósł 82,7 mln €, co stanowi porównywalny wzrost o 29,2% w skali kwartału. Spadek o 3,1% w ujęciu rocznym wynika wyłącznie z jednorazowego zysku odnotowanego w pierwszym kwartale 2013 roku z tytułu wniesienia jednostek do nowej spółki  Solunion - JV z MAPFRE.

F. Prognoza
Po tym, jak w 2013 roku odnotowano spadek wzrostu światowego PKB do poziomu +2,3% – stanowiącego najwolniejsze tempo wzrostu od 2009 roku – na 2014 przewiduje się niewielką poprawę w zakresie wzrostu tego wskaźnika. Jednakże szacuje się, że liczba jednostek niewypłacalnych utrzyma się na wysokim poziomie. Ta skromna poprawa powinna oznaczać dla Euler Hermes kolejny rok wzrostu oraz umożliwić spółce głębszą penetrację nowych rynków i segmentów. Firma zamierza wykorzystywać zarówno swoją umiejętność wykazywania elastyczności, jak i stabilność w warunkach charakteryzujących się chwiejnością, a także koncentrować się jednocześnie na pomocy klientom w bezpiecznym prowadzeniu działalności oraz skutecznym zarządzaniu ich ryzykiem.

*****
Informacje finansowe oraz objęte obowiązującymi regulacjami dostępne są na stronie internetowej Euler Hermes pod adresem http://www.eulerhermes.com/finance/ 
Sekcja dotycząca dokumentacji finansowej obejmuje komunikat dla prasy, skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także przeznaczoną dla analityków prezentację wyników kwartalnych.
W środę 30 kwietnia 2014, Zarząd Grupy Euler Hermes (ELE.PA), będącej światowym liderem sektora ubezpieczeń kredytów oraz w obszarach gwarancji ochrony finansowej, poręczeń oraz windykacji należności, przedstawił Radzie Nadzorczej Euler Hermes skonsolidowane wyniki według stanu na 31 marca 2014. Wyniki zostały zweryfikowane przez Komisję Audytu.

Euler Hermes to światowy lider sektora ubezpieczeń kredytu handlowego oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ochrony finansowej, gwarancji oraz windykacji. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami handlowymi. Należąca do firmy sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników.
***
Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong. W 2013 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,5 mld €, oraz ubezpieczyła na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2013 roku 789 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes
Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

an@thpr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »