Firma » Bankowość

Złoto w MultiBanku

Złoto w MultiBanku
Zobacz więcej zdjęć »
Atrakcyjność inwestycyjna i cena złotego kruszcu wzrasta w trudnych czasach. Inwestorzy, którzy chcą wykorzystać tę zależność mogą skorzystać z Lokaty Inwestycyjnej Kopalnia Złota – nowego produktu strukturyzowanego w ofercie MultiBanku. Subskrypcja potrwa do 23 marca 2009 r.

Wyjątkowość złota polega na tym, że zapewnia możliwość przechowania wartości nawet w czasach niepewności i daje szansę na ponadprzeciętne zyski przy jednoczesnej marginalizacji ekspozycji na ryzyko.

Może też chronić przed skutkami inflacji, która często nabiera tempa w skutek interwencji państwowych i dużych transferów gotówki do gospodarki światowej. Według World Gold Council na przełomie 2008/2009 roku popyt inwestycyjny - jeden ze składników tzw. zagregowanego popytu na złoto (tworzy go również, m.in. popyt na wyroby jubilerskie i popyt na złoto do wykorzystania przemysłowego) - wzrósł aż o 64% w porównaniu do roku 2007 i stał się największym źródłem wzrostu popytu w ujęciu ogólnym.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom finansowym, dziś możemy inwestować w szlachetne kruszce bez konieczności kupowania i przechowywania ich w domu. Instrumentem bazowym Lokaty Inwestycyjnej Kopalnia Złota jest cena kruszcu na londyńskim parkiecie (London PM Gold Fixing).

- Złoto jest uważane przez inwestorów za jeden z najbardziej stabilnych i odpornych na zawirowania gospodarcze nośników wartości. Dlatego inwestycje w ten szlachetny kruszec są często traktowane jak alternatywa dla tradycyjnego zaangażowania na giełdach kapitałowych czy surowcowych. - mówi Magdalena Wójcik, odpowiedzialna za ofertę produktów strukturyzowanych w MultiBanku - Rosnący popyt przy względnie stałej podaży kruszcu i doniesieniach o planowanym zmniejszeniu jego wydobycia w przyszłości przekłada się bezpośrednio na wzrost cen. Dane prezentowane przez instytucje zajmujące się analizą światowego rynku złota wskazują, że w najbliższym okresie nie powinniśmy spodziewać się odwrócenia tego trendu. - dodaje.

Lokata Inwestycyjna Kopalnia Złota daje możliwość zarabiania na umiarkowanym wzroście cen złota w okresie najbliższych 6 miesięcy. Produkt generuje zysk, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
- cena złota ogłaszana na popołudniowym fixingu w Londynie na zakończenie trwania lokaty wzrośnie powyżej 105% jego wartości z dnia rozpoczęcia inwestycji.
- w okresie od 24.03.2009 do 21.09.2009 cena złota ani razu nie wzrośnie o więcej niż  32% w stosunku do ceny tego instrumentu z dnia otwarcia lokaty.


Informacje dodatkowe:

Nazwa produktu: Lokata Inwestycyjna Kopalnia Złota
Okres subskrypcji: 10.03.2009 - 23.03.2009
Okres inwestycji: 6 miesięcy
Minimalna kwota inwestycji: 5 tys. PLN
Instrument bazowy: London PM Gold Fixing

Odsetki od lokaty są naliczane i wypłacane w dniu zakończenia inwestycji według poniższej formuły:

K · P · Max (0%; Aktywo(1)/Aktywo(0) - 105%)   jeżeli Aktywo(t) ≤ 132% · Aktywo (0)   

przez cały okres obserwacji aktywa  bazowego

0                                                        

w przeciwnym przypadku

gdzie:

K - kwota lokaty

P - współczynnik partycypacji. Według danych rynkowych z dnia 09.03.2009 wartość ta wyniosłaby 50%. Ostateczna wysokość współczynnika partycypacji zostanie ustalona w dniu 24.03.2009 i będzie nie niższa niż 40%.

Aktywo (0) - wartość aktywa bazowego w dniu 24.03.2009,
Aktywo (1) - wartość aktywa bazowego w dniu 21.09.2009,
Aktywo (t) - wartość aktywa bazowego w dniu t, 0 < t ≤1

Wartość aktywa bazowego jest obserwowana każdego dnia roboczego od 24.03.2009 do 21.09.2009. Jeżeli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.

Kilka faktów:

Produkcja złota na świecie wykazuje tendencję spadkową. W okresie 2000-2008 zmniejszyła się o ponad 8%. Według firmy GFMS, która zajmuje się analizą rynku złota na świecie, złoża kruszcu w Chinach (które są największym światowym producentem) przy obecnym poziomie wydobycia wyczerpią się za 6 lat. Brak kolejnych odkryć złóż złota może w przyszłości stanowić jeden z istotnych elementów warunkujących systematyczny spadek wolumenu światowej produkcji tego kruszcu.

Do końca 2007 roku największą część zagregowanego popytu na złoto na świecie stanowił popyt na biżuterię. Według danych World Gold Council, światowy popyt na wyroby ze złota osiągnął w tym okresie swój historyczny szczyt (14,5 mld USD), głównie dzięki wzmożonym zakupom mieszkańców krajów rozwijających się. Dziś, ze względu na kryzys finansowy, sprzedaż biżuterii maleje, a wraz z nią również  zapotrzebowanie na złoto ze strony branży jubilerskiej.

W 2008 roku (w szczególności w IV kwartale) największym źródłem wzrostu zagregowanego popytu na złoto był popyt ze strony inwestorów, traktujących ten kruszec jako „ubezpieczenie" na czas kryzysu. Popyt inwestycyjny wzrósł o 64% w porównaniu do roku 2007.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »