Firma » Tax

Zmiany ustawy VAT

Zmiany ustawy VAT
Zobacz więcej zdjęć »
Odliczenie VAT od paliwa i zakupu samochodu jest możliwe jeżeli samochód spełnia kryteria z przed maja 2004, tzn. posiada homologację na samochód ciężarowy (np. samochody z kratką).

Ustawa zmieniająca te przepisy po maju 2004 nie mogła pogorszyć warunków jakie były wcześniej (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). Jeżeli firma posiada samochód z homologacją i kratką może po maju 2004 i nadal odliczać VAT z paliwa, jeżeli przerobiła na osobowy i zlikwidowała kratkę to z datą likwidacji nie może już dalej odliczać.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Można skorygować deklaracje VAT wstecz odliczając VAT, natomiast nie korygujemy podatku dochodowego (zeznań rocznych i bilansów). Podatek dochodowy korygujemy wpisując w przychód różnicę VAT-u jaką otrzyma podatnik po dokonanych korektach w bieżącym miesiącu.

Art.43 ust.1, Towary używane odnoszą się tylko do ruchomości. Lokale mieszkalne i użytkowe są traktowane tak samo. Dostawa lokalu po wybudowaniu lub ulepszeniu powyżej 30% jest traktowana tak jak przed pierwszym zasiedleniem (opodatkowana podatkiem VAT). Jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a sprzedażą minęły 2 lata, to sprzedaż jest zwolniona z VAT. Jeżeli nie odliczono VAT-u przy budowie lub ulepszeniu powyżej 30% lub odliczono VAT przy ulepszeniu ale poniżej 30% to sprzedaż zwolniona z VAT. Jeżeli od ulepszenia powyżej 30% do momentu sprzedaży minęło 5 lat użytkowania po ulepszeniu to sprzedaż zwolniona z VAT.

Art.43 ust.7a, Jeżeli sprzedamy lokal ze stawką zwolnioną, a odliczyliśmy VAT przy nabyciu to do okresy 10 lat należy zrobić korektę VAT-u naliczonego. Można sprzedać lokal z podatkiem VAT nawet jeżeli powinien być zwolniony pod warunkiem, że podatnicy są zgłoszeni do VAT i zawiadomią Urząd Skarbowy o chęci zapłaty VAT od tej transakcji.

Art. 29 ust.5, Wieczyste użytkowanie jest dostawą towaru. Stawka przy sprzedaży gruntu jest taka sama jak budynku, który na tym gruncie stoi. Oddanie gruntu lub budynku w wieczyste użytkowanie ma stawkę 22%, niezależnie od stawki budynku, który na tym gruncie stoi. Podatek VAT płaci się w momencie wniesienia opłaty od wieczystego użytkowania.

Art.113 zwolnienie podmiotowe wejścia do VAT liczy się w ciągu roku proporcją (50.000,00 PLN) od momentu rozpoczęcia działalności, a nie od daty pierwszej sprzedaży, (tzn. od daty podanej w deklaracji NIP-1 lub NIP-2). Każdy kto przy rozpoczęciu działalności wybrał zwolnienie z podatku VAT, może w każdej chwili przystąpić do VAT i ma prawo (po uprzednim zawiadomieniu Urzędu Skarbowego) do odliczenia podatku VAT zawartego w remanencie na dzień przystąpienia do VAT. Po upływie 1 roku można zrezygnować z VAT i wrócić do zwolnienia. Przy sprzedaży zwolnionej musi być prowadzona ewidencja sprzedaży. Przy sprzedaży prowizyjnej nie liczy się już 30 krotności do przejścia na VAT.

Na fakturach VAT nie musi być już wpisywana kwota słownie, nie musi być podawany symbol PKWiU przy stawkach obniżonych, na fakturze VAT marża trzeba się powołać na ART. 119 i 120 ustawy. Faktury korygujące muszą być potwierdzone przez odbiorcę do momentu terminu złożenia deklaracji VAT, czyli do 25 następnego miesiąca jeżeli miałaby być ujęta w miesiącu poprzednim-dotyczy korekt zmniejszających sprzedaż, korekty zwiększające sprzedaż muszą być ujęte w miesiącu korygowanym. Odliczamy VAT od importu w deklaracji VAT, gdy rozliczamy się z należności celnej w każdym miesiącu (Art.76 ust.1b i 1c), nie musimy wpłacać należności do Urzędu Celnego tylko wykazujemy to w deklaracji VAT jak wewnątrzwspólnotowe nabycie (trzeba zawiadomić o tym Urząd Skarbowy). Deklaracja VAT-IM jednorazowe pozwolenie przy imporcie-wpłata VAT-u do Urzędu Celnego i odliczenie w deklaracji VAT-7. Jeżeli jest eksport, WDT, dostawa poza krajem to faktury korygujące nie muszą być potwierdzane (nie ma na nich podatku VAT). Faktury korygujące za energię elektr., telefon, wywóz śmieci, itd. nie muszą być potwierdzane. Zaliczka przy WDT nie rodzi konieczności wystawienia faktury.

Podstawą do odliczenia VAT-u jest towar i faktura, z usługi przyszłej, która jeszcze się nie zaczęła nie można odliczyć VAT-u, dopiero w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu usługi lub jeżeli była zapłata za fakturę w miesiącu jej wystawienia.

Zwrot VAT-u - 60 dni lub gdy nie ma żadnej sprzedaży to 180 dni na wniosek podatnika. Również na wniosek podatnika zwrot przysługuje w terminie 60 dni przy obrocie poza terytorium kraju, niepodlegająca opodatkowaniu. Termin 25 dni na wniosek podatnika jeżeli faktury zostały zapłacone.

Art.17 ust.1 pkt 4 - import usług przez oddziały firm zagranicznych, gdy w Polsce nie mają miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wcześniej gdy oddziały wystawiały faktury dla polskiej firmy to był to import usług, teraz już nie.

Faktura transportowa od wystawcy zagranicznego przeliczamy po kursie walut przed dniem płatności (import usług), a nie przed dniem wystawienia faktury.

Sankcja 30% jest tylko za brak kasy fiskalnej, wynosi 30% podatku od sprzedaży tylko dla osób fizycznych. Ulga za kasę fiskalną wynosi 90% wartości, ale nie więcej niż 700,00 PLN.

VAT-7D dotyczy dużych podatników, zawiadomienie do U.Skarbowego do 25 dnia drugiego miesiąca od miesiąca, w którym wybrali metodę kwartalną składania deklaracji. Metoda kwartalna musi być prowadzona przez okres 4 kwartałów. Nie zwalnia od miesięcznych wpłat podatku VAT na podstawie średniej z poprzedniego kwartału.

Art. 89a, Możliwość odpisania wierzytelności, których nieściągalność nie została zapłacona powyżej 180 dni i nie przekroczono 2 lat od daty faktury. Musimy zawiadomić dłużnika o tym, a dłużnik musi skorygować VAT naliczony w dacie faktury. Sposób ten może uniemożliwić dochodzenie tej wierzytelności na drodze sądowej.

Art.88 ust.8 pkt 4, Nie ma odliczenia podatku VAT z gastronomii oraz usług hotelowych również dla firm zajmujących się usługami turystycznymi.

Nie podlega opodatkowaniu sprzedaż przedsiębiorstwa oraz jego części.

Przy likwidacji firmy (spółki), podatek VAT może być zwrócony na prywatny rachunek bankowy właściciela (ROR) lub wspólników. W takim przypadku moment powstania obowiązku podatkowego od remanentu jest za ostatni okres rozliczeniowy (należy wszystko rozliczyć w ostatniej deklaracji VAT).

Producent artykułów spożywczych może przekazać swoje wyroby dla organizacji pożytku publicznego na cele charytatywne tej organizacji. Artykuły te są zwolnione z podatku VAT z prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Art.88, Można odliczyć VAT nawet jeżeli nie jest to kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym, ale musi mieć bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi w obrocie, przychodzie firmy.

Obrót zagraniczny, skład konsygnacyjny czyli towar w innym kraju.

Eksport również nieodpłatny wywóz towarów, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Stawka '0' przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej potwierdzenie wywozu.

Art.42 ust.1 pkt 2, w deklaracji VAT wykazujemy WDT jeżeli mamy na to dokumenty. Rozliczenie WDT dopiero gdy bierzemy towar ze składu konsygnacyjnego. Skład może prowadzić firma, która bierze towar od firmy zagranicznej czynnej w podatku VAT i nie może być zarejestrowana w Polsce do VAT-u. Skład konsygnacyjny może mieć towar tylko jednej firmy (tyle składów ile firm). Zawiadomienie należy złożyć do Urzędu Skarbowego.

Towar na składzie konsygnacyjnym może być max. 24 miesiące. Skład może być tylko dla działalności produkcyjnej i usługowej, a nie handlowej. Jeżeli towary na składzie zostały zniszczone lub zużyte to powstaje obowiązek podatkowy.

Składy konsygnacyjne występują tylko w następujących krajach Unii: Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania i Polska.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »