Firma » Praca

ZUS może odebrać wypłacone świadczenie z odsetkami

ZUS może odebrać wypłacone świadczenie z odsetkami
Zobacz więcej zdjęć »
W wyniku zmian w prawie ZUS będzie mógł żądać zwrotu wypłaconych środków pieniężnych, np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rent i wcześniejszych emerytur razem z odsetkami i to aż przez pięć lat.

Zmiana sposobu naliczania odsetek

W Dzienniku Ustaw na początku września 2021 roku zostały opublikowane ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wywołały one spore poruszenie, jednak największym echem odbiła się zmiana w art. 84 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Chodzi głównie o art.84 ust.1, który obecnie brzmi:

,,Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego, z uwzględnieniem ust. 11. Odsetki, z zastrzeżeniem ust. 1a, są naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.”

Jak widać, nowelizacja sprawiła, że ZUS będzie mógł żądać odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za okres sprzed wydania decyzji o nienależnym pobraniu świadczeń, czyli od dnia wypłaty świadczenia uznanego za nienależne. Odsetki te zaś będą naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

Czy pomoże adwokat?

Niestety nie. Prawo jest prawem i nawet najlepszy adwokat nie uchroni swojego klienta przed negatywnymi skutkami zmian w art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. A skutków tych może być dużo. Wiele osób obawia się, że ZUS będzie wykorzystywał nowe przepisy i kiedy dowie się o tym, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w pobieraniu świadczeń to będzie zwlekać do końca okresu przedawnienia, czyli aż przez 5 lat, z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia albo jego różnicy wraz z odsetkami. A w tym okresie odsetki będą cały czas rosły.

Skandaliczne ukrywanie zmiany

Jakby zamieszania wśród zmiany brzmienia art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych było mało, pikanterii całej historii dodaje fakt, iż ta nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1621) została dokonana nieco w ukryciu, ponieważ autorzy projektu w jego uzasadnieniu nie wspomnieli o nim ani słowem. Zdaniem wielu osób takie zachowanie jest niedopuszczalne. Zmiana ta jest znaczna i niekorzystna dla ubezpieczonych i płatników, dlatego jej zajście powinno zostać poprzedzone konsultacjami publicznymi.

Rozszerzenie katalogu trybów dochodzenia należności

Obecnie, nienależnie pobrane świadczenia mogą być dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej. Oznacza to, że np. w przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości przez komornika sądowego brak jest podstaw prawnych do przyłączenia się ZUS-u do egzekucji. Tymczasem nowe brzmienie brzmieniem art. 86 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia ZUS-owi taką opcję. Chodzi o dopisanie do przepisu sformułowania „egzekucji sądowej”. Sprawiło to, że nienależnie pobrane świadczenia będą podlegały potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do będą podlegały ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.

art. 86 ust. 4:

,,Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia, zwane dalej "należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń", podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej, z zastrzeżeniem ust. 8c.”

Rozszerzony wykaz nienależnie pobranych świadczeń

Zmianie uległ również wykaz nienależnie pobranych świadczeń. Podczas nowelizacji ustawy został on rozszerzony o:

,,świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia”Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

slawek

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »