Technologie » Internet

Dr hab. Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt są laureatami 19. edycji Nagrody im. Marka Cara

Dr hab. Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt  są laureatami 19. edycji Nagrody im. Marka Cara
Zobacz więcej zdjęć »
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nagrodę wręczono w trakcie otwarcia obrad XXVI Forum Teleinformatyki, które odbywało się online w dniach 24-25 września.

Dr hab. Dominik Batorski, socjolog i analityk danych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na studiach podyplomowych na wielu uczelniach i Kazimierz Schmidt, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji zostali laureatami tegorocznej Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki.

 

Więcej informacji: www.forumti.pl 

Nagroda im. Marka Cara - tragicznie zmarłego w 1997 roku, pomysłodawcy i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym - jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegorocznych laureatów, Nagrodą wyróżniono już 35 osób. Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat (pełny skład Kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl).

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, dziewiętnastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

·       Dr hab. Dominik Batorski, socjolog i analityk danych (data scientist) łączący pracę naukową, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na  Uniwersytecie Warszawskim, z działalnością doradczą, popularyzatorską i biznesową. Członek Zarządu Sotrender, Zajmuje się tematami uczenia maszynowego oraz społecznych implikacji rozwoju sztucznej inteligencji. Animuje społeczność osób zajmujących się pracą z danymi i uczeniem maszynowym, organizator meetupów Data Science Warsaw. Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem ekspertyz oraz uczestniczył w tworzeniu kilku Strategii (w tym Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce do 2020 roku) i Programów Operacyjnych (zwłaszcza POPC), a także Narodowego Planu Szerokopasmowego i jego aktualizacji. Był członkiem Rady ds. Informatyzacji (2011-2013) i Rady ds. Cyfryzacji (2016- 2018). W 2008 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Od ponad 16 lat zajmuje się analizą dużych danych zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, związanych z data science na UW, SGH, ALK, Politechnice Warszawskiej i Białostockiej. Więcej o laureacie: https://bit.ly/2RFwj8R

Nagrodę przyznano m.in. za:

§  badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

·         Kazimierz Schmidt - Radca Ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji. Zwolennik, propagator i praktyk zastępowania informacji utrwalanej na papierze odpowiednio uporządkowaną informacją zapisaną elektronicznie. Od początku pracy zawodowej do dziś, ma do czynienia z gromadzeniem i zarządzaniem zasobami informacyjnymi o najróżniejszym charakterze, a od 18 lat związany z informatyzacją administracji publicznej. Był ekspertem merytorycznym Ministerstwa Cyfryzacji w pracach kilkoma ustawami m.in. usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, o doręczeniach elektronicznych (obecnie w Sejmie). Ostatnio opiekun merytoryczny projektu rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących archiwów audiowizualnych, digitalizacji dokumentów oraz zasad zarządzania dokumentacją elektroniczną, przepisów kancelaryjnych, uwzględniających istnienie dokumentacji w postaci elektronicznej, zasad podpisywania i doręczenia dokumentów elektronicznych. Więcej o laureacie: https://bit.ly/3kvd12j


Nagrodę przyznano m.in. za:

§  wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego;

§  wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej;

§  aktywne działanie, które w znaczącym stopniu umożliwiło przyspieszone włączanie mechanizmów uwierzytelniania osób fizycznych w relacjach z administracją publiczną.


Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

·       prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego.

·       dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. Politechniki Poznańskiej -  Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

·       Jakub Szamałek - pisarz, scenarzysta studia CD Projekt RED (producent serii gier „Wiedźmin”).

 

Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: https://bit.ly/2ZT81MO

 

Kim był Marek Car? Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

 

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzyli: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Wiesław Paluszyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXVI Forum byli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Partnerami XXVI Forum byli: Microsoft – złoty partner, Asseco Poland – srebrny partner.

Fundatorem Nagrody im. Marka Cara był: SAS Institute

Patronami medialnymi byli: BrandsIT.pl, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl i Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Organizatorami Forum byli: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

 

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

 

BizTech Konsulting SA www.biztech.pl, działająca na polskim rynku od 16 lat, dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów, świadczącym usługi informatyczne w obszarach: outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia; bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych; integracji i dostarczania systemów informatycznych; szkoleń; sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting SA posiada status: Microsoft Silver Partner, Symantec Silver Partner, Veritas Gold Partner, KEMP, Veeam Silver Partner, Acronis Authorized Partner, Fortinet Advocate Partner, Acunetix Partner, ManageEngine Professional Partner, DELL Technologies Authorized Solution Provider Partner, SonicWALL, Bitdefender, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Pearson VUE Authorized Test Center, KRYTERION Authorized Testing Center, SCANTRON, PSI, CERTIPORT Authorized Testing Center.

BizTech Konsulting jest organizatorem XXVI Forum Teleinformatyki zatytułowanego „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”, które odbywało się ONLINE w dniach 24-25 września 2020 roku.

Od 21 sierpnia 2017 roku spółka notowana jest na NewConnect – symbol BTK.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »