Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka

Edukacja domowa

Edukacja domowa
Zobacz więcej zdjęć »
Możliwość kształcenia uczniów od momentu wczesnoszkolnego aż do wieku maturalnego jest w Polsce możliwa zgodnie z realizowaniem podstaw programowych przewidzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czym jest edukacja domowa?

Możliwość kształcenia uczniów od momentu wczesnoszkolnego aż do wieku maturalnego jestw Polsce możliwa zgodnie z realizowaniem podstaw programowych przewidzianych przezMinisterstwo Edukacji Narodowej. Aspekt ten dotyczy niewielkiego odsetka dzieci imłodzieży, nie mogących uczęszczać do placówek szkolnych zazwyczaj z przyczynzdrowotnych. W najmniejszym stopniu wynika to z indywidualnych preferencji rodzin.

Edukacja domowa bezpośrednio polega na nauczaniu podejmowanym w warunkach domowych gdzie rdzeń prowadzonych zajęć stanowi zaangażowanie rodzica wprzygotowanie merytoryczne dziecka do zaliczenia kolejnych etapów zdobywania wiedzy iumiejętności. Możliwy jest w tym również udział wykwalifikowanego członka kadrypedagogicznej, specjalizującego się w wielopoziomowym nauczaniu domowym. Konsultacje,jakie pojawiają się w edukacji domowej na płaszczyźnie osoby sterującej edukacją domowądziecka a zaleceniami MEN powinny przebiegać w sposób elastyczny w placówkachnastawionych na otwartość wobec tego rodzaju szkolnictwa, jak ma to miejsce w przypadku: http://naszaszkolakatowice.pl

Zalety edukacji domowej

Potencjał edukowania dziecka w warunkach domowych jest ogromny, biorąc pod uwagę, iżodpowiedzialność oraz skrupulatność sukcesywnego realizowania materiału merytorycznegomoże przynieść odpowiednio wysokie rezultaty wiedzy i umiejętności ucznia, mając u bokurodzica i przyjaciela równocześnie.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła w Katowicach podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia do potrzeb i specyfiki talentów dziecka, jakie w edukacji domowejmoże znacząco się rozwinąć. Ten element jest często niemożliwy do dostrzeżenia w zwykłychwarunkach zbiorowych w szkolnictwie. Komfort edukacji domowej pozwala położyć naciskna wspomaganie przyswojenia materiału szczególnie trudnego dla dziecka, a równocześnierozwijanie jego uzdolnień w dziedzinach, jakie interesują ucznia.

Dużą zaletą w edukacji domowej staje się bardziej elastyczny podział pracy lekcyjnej, prowadzonej z dzieckiem. Wyznaczenie odpowiedniej ilości godzin pracy pozwala także na zagospodarowanie drugiej części dnia na podtrzymywanie relacji z rówieśnikami.

Według podejścia: http://naszaszkolakatowice.pl/ istotne jest przy tym, że uczniowie edukacji domowej osiągajątak samo wysoka efektywność kształcenia, jak ma to miejsce w standaryzowanych warunkachszkolnych. Cierpliwość oraz zauważalność postępów w określonych przedmiotach umożliwiazarazem skupienie uwagi rodzica i stymulowanie edukacji w tych aspektach, jakie zdaja siębyć mniej zrozumiałe dla dziecka.

Wybór szkoły jako opiekuna ucznia edukowanego w domu

Podstawowym determinantem wyboru placówki szkolnej, jaka pełni role opiekuna merytorycznego i pedagogicznego wobec ucznia edukacji domowej jest jej pozytywnenastawienie i chęć współpracy. Szkoła taka nie może być sceptycznie nastawiona do tej formykształcenia kolejnych pokoleń, ale powinna otwarcie przyznawać, iż jest to alternatywna,równie istotna forma nauczania, która posiada głębokie uzasadnienie w wielu przypadkach,uwzględniając różne scenariusze życiowe, towarzyszące uczniom.

Elastyczność i otwartość zarówno dyrekcji, jak i kadry pedagogicznej, możliwość skorzystania z porady, nadania kierunku edukacji domowej jest przede wszystkim domeną placówki: http://naszaszkolakatowice.pl  gdzie organizowane są nawet spotkania cykliczne, służąceuczniom tradycyjnego systemu szkolnictwa i edukacji domowej równocześnie. Nie mniejważnym determinantem wyboru szkoły patronackiej wobec nauczania domowego jest opcjabieżącej konsultacji, jaka świadczona jest przez podmiot. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła w Katowicach spełnia wszystkie powyższe kryteria, do czego dołącza wysoki stopień zaangażowania orazkonstruktywnej współpracy placówki z rodzicami dzieci edukowanych domowo.    Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi
http://naszaszkolakatowice.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »