Gospodarka » Maszyny

Efektywność pracy maszyn na placu budowy

Efektywność pracy maszyn na placu budowy
Zobacz więcej zdjęć »
Nieefektywne wykorzystanie maszyn budowlanych w procesach budowlanych powoduje powstanie strat finansowych. jak podejść do poprawy skuteczności i optymalizacji pracy maszyn?

Każdy inwestor planujący budowę nowego obiektu, budynku ma poważne oczekiwania związane z wszelkimi etapami kończącymi się ostatecznie odbiorem gotowego produktu. Są nimi przede wszystkim atrakcyjna cena usługi budowlanej, ale także szybki czas realizacji. Nie zawsze jednak dostępne zasoby, jak np. w postaci maszyn budowlanych są wykorzystywane w sposób optymalny, a minimalizacja ich bezczynności czy nieefektywnego wykorzystania ostatecznie może przysporzyć inwestorowi dodatkowych problemów w postaci zwiększenia kosztów inwestycji czy odwlekanie się możliwości korzystania z obiektu, czego efektem jest utracona, potencjalna korzyść. Odpowiedzialność terminowej realizacji ciąży na głównym wykonawcy, natomiast złe wykorzystanie maszyn budowlanych może leżeć po stronie generalnego wykonawcy lub podwykonawców poszczególnych robót.


ladowarka-teleskopowa.jpg

Czynniki wpływające na efektywność maszyn budowlanych

Do ogólnych czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na efektywność wykorzystania maszyn na budowie w procesach budowlanych są m.in.:

 • przetrzymywanie maszyn w oczekiwaniu na kolejne zadanie,

 • procedury w procesie budowlanym wymuszające konieczność zachowania kolejnych etapów robót,

 • niedostateczny zasób własnych maszyn podczas realizacji zadań,

 • zbyt mocno rozbudowany zasób maszynowy,

 • sprawność techniczna maszyn budowlanych,

 • sprawność i doświadczenie operatorów maszyn,

 • zdarzenia losowe, awarie,

 • duże rozproszenie placów budowy i konieczność dalekich dojazdów powodujących opóźnienia.


Biorąc pod uwagę szereg czynników zmniejszających efektywność pracy maszyn i mogących wynikać opóźnieniach i przestojach nasuwa się myśl zmierzająca do usprawnienia organizacji wykorzystania floty pojazdów i maszyn w celu racjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w kolejnych działaniach przedsiębiorstwa. Sprawność realizacji jest bowiem jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze inwestora określonego wykonawcy robót, dlatego warto poświęcić pewne środki na rozwój zarządzania organizacją pracy maszyn i usprawnienia procesów budowlanych. W celu poprawy efektywności pracy maszyn można zastosować narzędzia Lean management jak TPM (total productive maintenance) - podnoszenie efektywności wykorzystania maszyn poprzez wdrożenie szeregu działań czy użycie wskaźnika OEE (overall equipment effectivenes) określającego efektywność użytkowania posiadanego sprzętu.

"Koncepcja Lean wymaga by zgromadzone zasoby były konieczne i wystarczające do realizacji konkretnej inwestycji, a w skali przedsiębiorstwa, by były one konieczne i wystarczające do realizacji typowego portfela zamówień. Problemem jest zatem, ustalenie: jakim zasobem maszyn i urządzeń powinien dysponować przedsiębiorca, by uznać, że jest on konieczny i wystarczający do realizacji zamówień? Jak uniknąć marnotrawstwa w wykorzystaniu tego zasobu na placu budowy?" - źródło: Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy, M. Wirkus, T. Węsierski, A. Chmielarz

plac budowy.jpg

Eliminacja przyczyn marnotrawstwa pracy maszyn

Dysponując wynikami mierzącymi efektywność pracy maszyn na budowie można podejść do określenia przyczyn marnotrawstwa pracy maszyn oraz jak można im przeciwdziałać. Podstawowym kierunkiem zmian celem, którego będzie poprawa wskaźników wykorzystania maszyn będzie dostosowanie zamówień inwestorów na realizacje budowlane do profilu posiadanych przez siebie maszyn budowlanych. Rozwiązaniami polegającymi na dostosowaniu pracy z zasobem maszynowym będzie między innymi polegał na:

 • redukcja strat TMP i zastosowanie wytycznych,

 • prawidłowa alokacja maszyn w czasie i przestrzeni,

 • wdrożenie możliwości wynajmu maszyn budowlanych,

 • synchronizacja pracy maszyn,

 • fuzja funkcji maszyn zwiększając uniwersalność całej floty. Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Zakład Metalowy Mirosław Głowa
http://www.zmg.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »