Gospodarka » Bezpieczeństwo

Prace niebezpieczne pożarowo - o czym trzeba pamiętać?

Prace niebezpieczne pożarowo - o czym trzeba pamiętać?
Zobacz więcej zdjęć »
Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo wiąże się z przestrzeganiem zasad określonych we właściwych instrukcjach ppoż. Prace te to między innymi czynności wykonywane z użyciem otwartego ognia, spawania, cięcia palnikiem, podgrzewania, lutowania itp.

Wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, które przeprowadza się w strefach zagrożonych wybuchem musi zostać poprzedzone przygotowaniem miejsca pracy i zastosowaniu wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.

 

Czynności przygotowawcze przed podjęciem pracy niebezpiecznej pożarowo

Wszystkie czynności poprzedzające prace o zwiększonym ryzyku wywołania pożaru w budynkach, pomieszczeniach i innych miejscach muszą zostać poprzedzone:

 

  1. przygotowaniem miejsca gdzie prace będą prowadzone,

  2. sprawdzeniem sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

 

znak ppoż.png

Przygotowanie miejsca pracy

Miejsce przeznaczone do prac muszą przede wszystkim zostać oczyszczone z materiałów palnych. Dotyczy to także wszelkich przedmiotów, które znajdują się w palnych opakowaniach. Muszą znaleźć się w bezpiecznej odległości od miejsca wykonywania prac. Jeżeli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe, wymagane będzie zabezpieczenie tych przedmiotów przed działaniem ognia i innymi potencjalnymi źródłami ognia odpornymi materiałami jak arkusze blachy, koce gaśnicze itp. Uszczelnienia materiałami niepalnymi wymagają także wszelkie otwory przelotowe między kondygnacjami. Ma to na celu zabezpieczenie przenikania do sąsiednich pomieszczeń niebezpiecznych rozprysków. Zabezpieczeniu podlegają także występujące w pobliżu kable elektryczne, przewody, instalacje gazowe. Pracownik musi posiadać dostęp do zbiornika z wodą na bezpieczne przechowanie odpadków jak kawałki ciętych blach, drutów spawalniczych i innych, mogących stać się przyczyną wybuchu pożaru. Nie jest możliwe wykonanie pracy niebezpiecznej pożarowo w miejscu, w którym tego samego dnia wykonywane były inne prace z użyciem materiałów łatwopalnych jak malowanie, lakierowanie i inne. Miejsce prowadzenia prac musi zostać wyposażone w sprzęt gaśniczy.

 

instrukcja-ppoz-prace-niebezpieczne.jpg

instrukcja ppoż dot. prac niebezpiecznych pożarowo

Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Dokładnemu sprawdzeniu przed podjęciem prac podlegają takie kwestie jak:

 

  • czy w miejscu, w którym zostaną prowadzone prace niebezpieczne pożarowo występują materiały budowlane uznane za łatwopalne,

  • czy materiały podlegające cięciu, spawaniu nie będą stykały się z innymi elementami konstrukcyjnymi budynku uznanymi za łatwopalne,

  • sposób zabezpieczenia łatwopalnych elementów budynku czy pomieszczenia,

  • występowanie wyposażenia pomieszczenia w izolacje i materiały łatwopalne.

 

Środki gaśnicze w miejscu pracy niebezpiecznych pożarowo

Zapewnienie dostępu do środków gaśniczych jest jedną z czynności, które trzeba wykonać przed podjęciem prac. Sprzęt musi być sprawny technicznie i skutecznie eliminować powstające zagrożenie pożarowe. obowiązek zapewniania tego sprzętu ciąży na wykonującym pracę. Jeżeli specyficzne warunki pracy nie posiadają innych wymagań, na miejscu powinny znaleźć się takie elementy gaśnicze jak gaśnica proszkowa i koc gaśniczy. W momencie powstania pożaru należy zaalarmować odpowiednie służby ratownicze, a także osoby, które współuczestniczą w pracach. Zagrożone osoby należy niezwłocznie ewakuować. W dalszej kolejności należy podjąć próbę zlikwidowania pożaru dostępnymi środkami gaśniczymi. Z miejsca pożaru należy odsunąć sprzęt wykorzystywany przy pracy jak np. butle z gazami. Czynności te powinny zostać przeprowadzone przez kierownika prac.

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

darek87

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »