Firma » Finanse

Grupa Kapitałowa EGB Investments - dobry III kwartał 2012 r.

Czterokrotny wzrost zysku netto przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 50% w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. - takie wyniki finansowe po trzech kwartałach 2012 roku osiągnęła Grupa Kapitałowa EGB Investments, która opublikowała dziś raport okresowy.

Wyższy zysk netto i rosnące przychody
Grupa Kapitałowa EGB Investments po trzech kwartałach 2012 r. wypracowała zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42 mln zł. Jest to rezultat m.in. wzrostu wyniku finansowego w spółce dominującej (której rentowność ze sprzedaży za omawiany okres wyniosła 26,17%), zwiększenia przychodów ze sprzedaży w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o, a także podjętych w poprzednich kwartałach decyzji w obszarze inwestycji w windykację na drodze sądowej, utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego Mega Debt NSFIZ oraz wdrażania kolejnych narzędzi zwiększających efektywność procesów windykacji prowadzonych zarówno przez EGB Investments S.A. jak i EGB Finanse Sp. z o.o.

Silna i wiarygodna marka
O dużym zaufaniu ze strony największych klientów, szczególnie z sektora finansowego, świadczy trzykrotny wzrost wartości portfela wierzytelności, jaki w porównaniu do trzech kwartałów 2011 r. został zlecony do obsługi EGB Investments S.A. (307 mln zł, w porównaniu do 107 mln zł w roku 2011). Z drugiej strony - konsekwentnie umacnia się marka EGB Finanse sp. z o.o. w obszarze wykupu należności niewymagalnych od firm z sektora MMSP, w którym spółka działa od końca 2011 r. W ciągu trzech kwartałów tego roku portfel wierzytelności własnych EGB Finanse sp. z o.o. wzrósł do poziomu 24 mln zł.
Budujemy silną markę nie tylko Grupy Kapitałowej, ale każdej z poszczególnych, tworzących ją spółek" - tłumaczy Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. - „Równie ważne jest dla nas zaufanie ze strony klientów, którzy zlecają i sprzedają nam portfele wierzytelności, jak też inwestorów i banków. Terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań oraz wykup obligacji zapewniający atrakcyjny zwrot inwestorom, dokonany w zakładanym terminie przez EGB Finanse sp. z o.o., gwarantują Grupie Kapitałowej bieżący dostęp do środków finansowych w postaci kredytów bankowych oraz skutecznego plasowania kolejnych emisji obligacji."
W porównaniu z konkurencją, EGB Investments S.A. utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia netto, na bezpiecznym poziomie 0,9. Jest to istotną przewagą konkurencyjną, wskazującą na elastyczność finansowania działalności przez spółkę i zapewniającą bezpieczeństwa jej akcjonariuszom.

Rozwój Grupy Kapitałowej poprzez spółki zależne
W kolejnych kwartałach EGB Investments S.A. zamierza kontynuować pozyskiwanie atrakcyjnych portfeli na rynku wierzytelności, a EGB Finanse Sp. z o.o. - rozwijać Elektroniczny System Windykacji - nowatorskie narzędzie windykacji i finansowania podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Grupa Kapitałowa zamierza aktywnie pozyskiwać klientów z nowych branż i sektorów, zapewniając sobie bieżący dopływ zleceń oraz portfeli do obsługi.
Rynek windykacji, tak samo jak inne branże, podlega ciągłej ewolucji m.in. w zakresie metod działania czy narzędzi komunikacji" - dodaje Krzysztof Matela. - „Wpisując się w najnowsze trendy, pracujemy nad rozwojem automatyzacji procesów windykacji i wdrażaniem nowoczesnych technologii elektronicznej wymiany danych np. z organami egzekucyjnymi. Rezultatem będzie znaczne skrócenie ścieżek obsługi wierzytelności przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu efektywności naszych działań."
Ponadto, Grupa Kapitałowa EGB Investments planuje konsekwentnie zwiększać swoją wartość poprzez rozwój spółek zależnych: EGB Finanse Sp. z o.o. i EGB Nieruchomości Sp. z o.o. Ta ostatnia będzie kontynuowała rozpoczęte w III kwartale działania operacyjne, związane z przejmowaniem nieruchomości zabezpieczających wierzytelności spółki.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

EGB Investments SA

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Za 2 dni:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRÓBNE W ATMOSFERZE MULTISPORT W WARSZAWIE
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »