Firma » Praca

Gwarancje na zatrudnienie to obietnice lepszej przyszłości

27 maja weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy zakłada wdrożenie unijnego programu „Gwarancje dla młodzieży”. Ministerstwo szacuje, że w jego ramach w ciągu siedmiu lat pomoc otrzyma prawie 2,4 mln młodych ludzi.

Na temat programów wspierających zatrudnienie absolwentów rozmawiali eksperci w ramach debaty zorganizowanej przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Forum Młodych Lewiatan i Koło Naukowe Debaty Ekonomicznej. Spotkanie odbyło się 12 czerwca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założenia programu „Gwarancje dla młodzieży” przedstawiła Monika Fiodorczuk, radca ministra w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego reprezentująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W dyskusji wzięli udział również: Aleksander Kornatowski, Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Paulina Szczepaniak, Ekspert i Główny Audytor w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz przedstawiciele instytucji finansowych: Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mariusz Pazio, Dyrektor Oddziału EFL w Warszawie.

 

Instytucje wspierają młodych na rynku pracy

 

Monika Fiodorczuk z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zauważyła, że w Polsce podobnie jak w całej Unii Europejskiej, położenie młodzieży na rynku pracy jest trudne. Przejawia się to niewielkim poziomem aktywności zawodowej oraz stosunkowo niskim zatrudnieniem i wysokim bezrobociem młodych. Jak wynika z danych ministerstwa, aktywnym zawodowo pozostaje jedynie co trzeci Polak do 25 roku życia. Oczywiście przedstawicielka ministerstwa podkreśla, że jest to związane z kontynuowaniem nauki oraz uzupełnianiem kwalifikacji przez młodych ludzi. Tak wysokie bezrobocie zmotywowało państwa członkowskie Unii, w których występują regiony o ponad 25 proc. stopie bezrobocia wśród młodych osób, do opracowania planu wdrożenia „Gwarancji dla młodzieży”. W ramach tego projektu wdrażane będą również działania w ramach programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Wsparcie w starcie", które polegać będą na udzielaniu, za pośrednictwem banku, pożyczek młodym bezrobotnym na uruchomienie działalności gospodarczej.
Wiele mówi się o różnego rodzaju programach wspierających młodych ludzi na starcie kariery zawodowej. Chcieliśmy zaprosić przedstawicieli różnych instytucji, którzy opowiedzą i przybliżą studentom różnego rodzaju projekty ułatwiające rozwój zawodowy. Punktem wyjścia był program ministerstwa „Gwarancje dla młodzieży”. W trakcie przygotowań do debaty okazało się, że istnieje wiele innych inicjatyw organizowanych również przez firmy komercyjne, które wspierają młodych na rynku pracy” - podkreśla organizatorka debaty Justyna Politańska, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i członkini Forum Młodych Lewiatan.

 

Planowanie kariery to klucz do sukcesu

 

Pierwsza praca - zaraz po skończeniu studiów - to marzenie każdego absolwenta. Jednak zanim wejdą oni na rynek pracy, bardzo ważne jest by planowali swoją karierę już na starcie. Studenci powinni pamiętać, że w pozyskaniu pracy pomogą im staże i praktyki. „Bardzo ważne jest budowanie kariery zawodowej już na studiach. Nasz projekt Leasing Europejski. Praca dla młodych realizowany z funduszów Europejskiego Banku Inwestycyjnego ma za zadanie wspieranie młodych na rynku pracy. Inicjatywa Jobs for Youth (JfY)- „Praca dla Młodych” ma za zadanie wsparcie przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub przyjmują na staż młodych w wieku od 15 do 24 lat. Jako firma leasingowa oferujemy przedsiębiorcom finasowanie tańsze o 0,45 punktu procentowego. Dla młodych ludzi szukających stażu lub pierwszej pracy może być to dobry punkt wyjścia do rozmów z potencjalnym pracodawcą, a dla pracodawcy to wymierna korzyść finansowa”- mówi uczestnik debaty Mariusz Pazio z EFL.

O tym, jak ważne jest świadome budowanie kariery przekonywała również młodych ludzi Paulina Szczepaniak z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. „Zachęcamy młodych do korzystania
z  Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, w ramach którego prowadzimy obiektywną i rzetelną weryfikację standardów realizowanych przez firmy, staży i praktyk. Programy, które przechodzą proces audytu pozytywnie, otrzymują Znak Jakości będący gwarancją tego, że odbyty staż jest inwestycją w przyszłość. Firmy, które uczestniczą w projekcie są poddane stałej kontroli, a jakość oferowanych przez nie staży jest na najwyższym poziomie
. Młodzi coraz częściej wyznają zasadę, że staż nie jest przykrym obowiązkiem, ale bardzo dobrym startem do kariery zawodowej, w tym kontekście wybór dobrego stażu jest, więc kluczowy” podkreśla Paulina Szczepaniak.

 

Fakty i liczby

 

Pracodawcy chcą zwiększać zatrudnienie. Aktualnie 15,8 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP jest zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w drugim kwartale 2014 roku. Dodatkowo 16,7 proc. pracodawców zapłaci za nieobowiązkowe kursy i szkolenia swoich pracowników.[1]

 

Działania na rzecz zatrudnienia młodych osób proponowane przez MPiPS mają jeszcze bardziej zachęcić przedsiębiorców do przyjmowania absolwentów do pracy. Szacuje się, że na działania prowadzone w ramach poszczególnych projektów związanych z aktywizacją bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy zostanie przeznaczonych każdego roku ok. 1,5 mld zł. W ramach środków budżetowych na realizację zadań ustawowych realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy przeznaczone zostanie ok. 75 mln zł w skali roku. Środki z budżetu UE na realizację „Gwarancji dla młodzieży” w odniesieniu do młodych poniżej 25 roku życia – będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na działania te zaplanowano kwotę 1,7 mld EUR, w tym: 550 mln EUR z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych[2]. Na wsparcie inicjatywy Jobs for Youth (JfY)- „Praca dla Młodych” realizowanej przez EFL Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył do tej pory 150 milionów Euro. W ramach programu „Wsparcie w starcie” Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zarządzał kwotą 20,5 mln zł przekazaną przez MPiPS.

 [1] Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opinie i prognozy przedsiębiorców drugi kwartał 2014 r. zrealizowany przez instytut Keralla Research na ogólnopolskiej i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na przełomie marca i kwietnia 2014 r.

[2] Na początku 2013 r. Komisja Europejska (KE) uzupełniła swoją propozycję dotyczącą Gwarancji dla Młodzieży o Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  (Youth Employment Initiative). Ma ona stanowić finansowe uzupełnienie dla projektu Gwarancje dla Młodzieży i wzmacniać wsparcie udzielane już za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE. Inicjatywa skierowana ma być do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku 15 do 24 lat przekracza 25%. W jej ramach na lata 2014-2020 przewidywane jest wsparcie na poziomie 6 mld EUR. Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

MCConsultants

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »