Kobieta, zdrowie, uroda » Medycyna

Jak radzić sobie z hejtem?

Hejt jest obecny zarówno w Internecie, jak i w otaczającej nas rzeczywistości. Polega on na negatywnych i agresywnych komentarzach, a także wrogim odnoszeniu się do drugiej osoby.

Może spowodować wiele przykrych konsekwencji. Zjawisko to, jest coraz bardziej powszechne, o czym świadczy fakt, że od kwietnia do czerwca br. Facebook usunął 22,5 mln wpisów zawierających mowę nienawiści oraz 7 mln postów z fake new-sami na temat pandemii COVID-19, co wynika z opublikowanego przez koncern raportu. Dla porównania w pierwszym kwartale 2020 roku, tego typu treści usunięto z Facebooka w liczbie 9,6 mln. 

Badania wskazują, że bezpośredni kontakt z mową nienawiści miał co drugi młody człowiek w Polsce, w wieku powyżej 12 lat (dane z raportu organizacji Global Dignity dotyczące hejtu wśród młodzieży). To właśnie grupa wiekowa: 12-18 lat jest szczególnie narażona na hejt, z uwagi na powszechność korzystania z Internetu i uwa-runkowania rozwojowe związane z wiekiem, takie jak podatność na wpływy, wrażliwość na krytykę i odrzucenie, akceptacji ze strony rówieśników i przynależności do grupy. Nie jest to jednak wyłącznie problem wśród dzieci i młodzieży. Według badań Uniwersytetu SWPS już 25 procent dorosłych doświadczyło w swoim życiu hejtu.  

Hejt ma skutki doraźne i długotrwałe. Niewątpliwie traumatyzuje, prowadzi do głębokich urazów psychicznych, problemów emocjonalnych, zaburzeń snu, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń zachowania, czy dolegli-wości psychosomatycznych. Przyczynia się do zagrożenia życia i zdrowia w postaci samookaleczeń czy prób samo-bójczych, a nawet śmierci.  Choć zaczyna się czasem niewinnie, od potrzeby wyrażenia własnej opinii, to bywa źródłem ogromnego cierpienia, a poradzenie sobie z bólem psychicznym przerasta niejednokrotnie możli-wości zaradcze jednostki – mówi psycholog/coach/psychoterapeuta uzależnień Martyna Zagajewska z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, która wchodzi w skład Grupy LUX MED.

W związku z coraz wcześniejszą „wirtualną inicjacją” młodego pokolenia oraz szeroką dostępnością Internetu, czyha wiele zagrożeń. Jednocześnie nie sposób całkowicie uchronić dziecko przed negatywnymi opiniami na jego temat. Hejt ze względu na agresywny i obraźliwy charakter, bywa klasyfikowany jako przejaw cyberprzemocy – dodaje.

Według Martyny Zagajewskiej z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, aby jak najlepiej uodpornić się na hejt należy m.in.: 

Jak najczęściej rozmawiać z młodym człowiekiem o tym, co dzieje się w jego wirtualnym świecie, gdzie toczy się często „równoległe życie" jednostki.
Pozbyć się odruchu natychmiastowego reagowania na wszystko, co do nas dociera. Przebodźcowany system nerwowy jest mniej odporny na stres. Zamiast tego warto ćwiczyć uważność i świadomie wybie-rać treści, którymi chcemy „karmić” nasz mózg.
Budować zdrowe, konstruktywne nawyki, świadomie i odpowiedzialnie dbać o właściwe proporcje bycia on-line i offline.
Ćwiczyć kulturę rozmowy - dialog w duchu empatii i porozumienia bez przemocy, skutecznej 
komunikacji opartej o język opinii i spostrzeżeń, a nie ocen. Bez komunikacji nie ma relacji, a brak relacji owocuje poczuciem samotności, które jest jednym z wyzwalaczy nienawistnych zachowań.
Kształtować odporność psychiczną, zaczynając od wzmocnienia jej filarów: kontrola (obejmująca kontro-lę emocji i poczucie sprawczości), zaangażowanie, wyzwania (umiejętność wychodzenia poza strefę komfortu i uczenie się z doświadczeń), pewność siebie.
Wychowywać młode pokolenie w wartościach miłości, godności osobistej, odpowiedzialności za słowo i czyn, szacunku, współpracy, akceptacji, tolerancji, wolności.
Ogniskować swoją uwagę na treściach rozwojowych i użytecznych społecznie. Stawiać granice sobie i in-nym, wyrażać opinie, emocje i potrzeby w sposób asertywny.

Szerzeniu się hejtu w Internecie sprzyjają dwie właściwości: pozorna anonimowość sprawcy jak i łatwy dostęp do mniej lub bardziej anonimowej jak i mniej lub bardziej czynnej publiczności. Jako wyraz złości, często wynika z frustracji, poczucia niedocenienia, prób dowartościowania. Sama nienawiść jest najczęściej związana z poczu-ciem krzywdy, niesprawiedliwości, chęcią zemsty, odwetu.

Intensywny hejt może sprzyjać obniżeniu poczucia wartości danej osoby, zwiększyć odczuwany przez nią stres, nasilić poczucie niepokoju, lęku, bezradności a nawet spowodować wystąpienie depresji. 
 
Cyfrowe prześladowanie może tym bardziej negatywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości dziecka, jego percepcję siebie i swoich możliwości. Może również sprzyjać budowaniu obrazu świata, w którym dominuje poczucie zagrożenia, bezradności i bezwzględności.
 
Należy pamiętać, że hejt, który spełnia właściwości pomówienia, szkalowania lub szerzenia nienawiści jest przestępstwem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania zarówno cywilnego, jak i karnego.
 
Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego perso-nelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

iwonamichalowska

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »