Firma » Finanse

Kredyty hipoteczne dla przedsiębiorców

Paradoksalnie przedsiębiorca musi czekać na przyznanie kredytu dłużej niż pracownik zatrudniony w jego firmie na umowę o pracę. Poza tym wymagana przez bank ilość dokumentów jest większa niż w przypadku etatowca

Co dokładnie sprawdzi instytucja finansowa i jakie są warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorców tłumaczą eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF).

Zasady przyznawania kredytów dla przedsiębiorców

Jednym z podstawowym kryteriów dla banku przy decyzji o przyznaniu kredytu przedsiębiorcy jest minimalny czas prowadzenia działalności gospodarczej. Zbyt krótki okres może niestety zamknąć drogę do uzyskania kredytu. - W zależności od instytucji jest to okres od 6, nawet do 30 miesięcy. Na łagodniejsze traktowanie przedsiębiorca może liczyć jedynie w sytuacjach, gdy działalność gospodarcza jest dodatkowym źródłem dochodu, np. obok etatu lub jest wynikiem zmiany formy współpracy z poprzednim pracodawcą (tzw. samo zatrudnienie) - tłumaczy Michał Krajkowski, Dom Kredytowy Notus S.A i Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF). Osoby zatrudnione na etacie nie mają takich problemów, bank zwykle przyznaje im kredyt po 3 miesiącach od rozpoczęcia pracy.

W trakcie analizy ryzyka bank sprawdzi też w jakiej branży działa firma i czy nie jest ona wpisana na listę branż zagrożonych lub ograniczonego kredytowania. Na takiej liście znajdują się m.in. działy specjalnych produkcji rolnych, branża paliwowa, transportowa i hotelarska. W przypadku branż zagrożonych spadkiem koniunktury instytucja finansowa może odrzucić wniosek kredytowania firmy, która w niej działa.

W otrzymaniu kredytu przeszkodą jest biurokracja

Przedsiębiorca starający się o kredyt musi również wykazać się większą ilością dokumentów niż „etatowiec". - Właściciel firmy musi zjawić się w banku z długą listą potrzebnych dokumentów. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopii księgi przychodów i rozchodów (min za ostatnie kilka miesięcy), wyciągów rachunków firmowych, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON, PIT-ów za rok lub 2 lata oraz aktualne zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz z ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na tym jednak nie koniec, często trzeba dostarczyć dodatkowe dane, jeśli analitycy danego banku uznają, że jest to konieczne do oceny klienta - tłumaczy Michał Krajkowski, Dom Kredytowy Notus S.A i ZFDF.

Własna działalność a zdolność kredytowa

Wielu przedsiębiorców stara się obniżać swoje dochody z uwagi na znaczne obciążenia podatkowe. Okazuje się jednak, że dla banku jest to jeden z najważniejszych czynników analizowanych podczas decyzji o przyznaniu kredytu. -Nie bez znaczenia jest też sposób rozliczania sięW przypadku przedsiębiorcówuiszczających podatek w formie karty podatkowej banki szacują zdolność kredytową  mnożąc wymiar podatku przez przyjęty przelicznik. Sprawia to, że wynik często nie jest zadawalający dla kredytobiorcy. - mówi Łukasz Kosiński, Credithouse i ZFDF.

Przedsiębiorca nie może czuć się jednak pokrzywdzony. Dużym atutem w przypadku zaciągania przez niego kredytu jest możliwość sfinansowania nieruchomości w połowie na cele prywatne. Np. w przypadku domu, piętro można przeznaczyć na część mieszkalną, a parter na cele związane z działalnością gospodarczą. Dzięki temu kredyt będzie tańszy niż, gdyby był w całości przeznaczony na cele inwestycyjne.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o kredyt, gdy prowadzi działalność gospodarczą? Na to pytanie odpowiedzieli eksperci ZFDF i sprawdzili jakie wymogi stawiają banki przed przedsiębiorcami ubiegającymi się o kredyt. Poniżej prezentujemy zestawienie warunków stawianych przez banki: Getin NobleBank, mBank / Multibank, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Credit Agricole, BNP Paribas, Alior Bank, Deutschebank, Nordea i PKO BP:

Bank

 

działalność gospodarcza (zasady ogólne)

Getin NobleBank

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 12 m-cy; ewentualnie 6m-cy jeżeli działalność gospodarcza jest kontynuacją zaturdnia lub prowadzenia innej działalności w tej samej branży

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym

mBank / Multibank

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 24 m-cy; jeżli działalność gospodarcza wynika z tzw. „samozatrudnienia" wówczas dochód z tytułu prowadzenia takiej działalności może stanowić źródło spłaty kredytu już po upływie 3 miesięcy od momentu podjęcia działalności, pod warunkiem, że Wnioskodawca nadal współpracuje z firmą, w której wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło przez okres co najmniej 6 miesięcy. Klient zobowiązany jest do przedstawienia umowy z firmą, z którą współpracuje.

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy

Bank Pocztowy

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 12 m-cy

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy

ING Bank Śląski

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 12 m-cy

sposób obliczania dochodu

wysokość dochodu ustalana jest na podstawie analizy dochodów uzyskiwanych w poprzednim i obecnym roku podatkowym

Credit Agricole

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 18m-cy

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy

BNP Paribas

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min.12 m-cy; lub od min. 6 miesięcy, jeżeli jest to kolejna działalność gospodarcza o podobnym profilu; lub od min. 3 m-cy jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę/kontrakt z dotychczasowym pracodawcą

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym

Alior Bank

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 12m-cy

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy

Deutschebank

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 30 m-cy

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu dwóch ostatnich lat podatkowych oraz w roku bieżącym

Nordea

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 24 m-cy

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 24 m-cy

PKO BP

minimalny okres uzyskiwania dochodu

od min. 6 m-cy

sposób obliczania dochodu

dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącymTab1. Porównanie warunków przyznawania kredytów ze względu na sposób zatrudnienia:Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

pr@zarowkamarketing.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »