Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka

Pedagog – zawód z powołania

Zawód pedagoga wymaga dużych pokładów cierpliwości i wytrwałości, ale również gruntownej wiedzy i najlepszego wykształcenia. Uzyskać to można studiując w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu dba, nie tylko o wiedzę, ale również o doświadczenie zawodowe. Jest to niezwykle ważne dla pracodawców, którzy poszukują ludzi z dyplomem wyższej uczelni i odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Z tego powodu uczelniane Biuro Karier stara się o atrakcyjne oferty praktyk, adekwatne do oferowanych kierunków i specjalności, a także potrzeb rynku pracy.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

W WSKiZ dużym powodzeniem cieszą się studia na kierunku Pedagogika. Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów nową, atrakcyjną specjalność - Edukacja elementarna i informatyka. Ukończenie jej uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela w oparciu o ustawę - Karta Nauczyciela.

Osobę wykonującą zawód pedagoga powinna cechować odpowiedzialność, komunikatywność i cierpliwość. Pełni ona wiele ról w życiu swoich podopiecznych - jest wychowawcą, opiekunem, doradcą, terapeutą i animatorem w jednej osobie. Przyszły pedagog powinien być merytorycznie i praktycznie przygotowany do zawodu, tym samym dbać o rozwój zawodowy i o swoje wykształcenie.

- Praca pedagoga czy doradcy zawodowego wymaga poświęcenia i uporządkowanego systemu wartości, które staramy się wpajać studentom tego kierunku - mówi Magdalena Mendlikowska-Humerczyk, koordynator Biura Karier WSKiZ.

Aspekty praktyczne studenci pedagogiki poznają już w trakcie studiów.

- Praktyka na kierunku Pedagogika zaplanowana jest już od II semestru i trwa do V semestru studiów. W sumie zajęcia praktyczne trwają 50 godzin. W tym czasie studenci poznają realia pracy pedagoga - mówi Magdalena Mendlikowska-Humerczyk.

Podczas praktyk zawodowych studenci zdobywają cenne wskazówki, doświadczenie i kwalifikacje. Właśnie w tym zakresie Biuro Karier WSKiZ współpracuje z wieloma instytucjami, wśród których wymienić można: szkoły, przedszkola, Regionalne Centrum Wolontariatu, Centrum Innowacji Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Młodzieżowe Domy Kultury, Izby Dziecka, Domy Dziecka, Domy Opieki, Pogotowia Opiekuńcze, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Areszty Śledcze, Świetlice Socjoterapeutyczne, a także Zakłady Karne.

Na kierunku Pedagogika specjalność wybierana jest już na pierwszym semestrze. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne przygotowujące do zawodu. Swoje fascynacje zagadnieniami pedagogicznymi studenci rozwijają także uczestnicząc na zajęciach fakultatywnych.

Specjalność Praca socjalna i resocjalizacja przeznaczona jest do osób, które czują w sobie misję walki z patologiami społecznymi. O przyszłości tego zawodu świadczy wzrastające zapotrzebowanie na profesjonalistów wyposażonych w wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Absolwent specjalności ma możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych doświadczanych przez społeczności lokalne i współtworzące je rodziny.

Pedagogika w zakresie promocji zdrowia wymaga umiejętności i chęci działania dla dobra jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych. Specjalność przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach pozaprodukcyjnych, w działach pracowniczych, proterapeutycznych, szkoleniowych, doradztwie zawodowym, a także jednostkach edukacyjnych.

Specjalność Doradztwo zawodowe i personalne przygotowuje studentów do pracy w działach personalnych , jako doradcy zawodowego, menedżera ds. pracowniczych, specjalisty ds. szkoleń zawodowych, czy trenera. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności spostrzegania, analizowania i wyjaśniania występujących w społeczeństwie różnic społeczno-ekonomicznych, diagnozowania uwarunkowań osobistych, warunków środowiskowych, wyjaśniania przyczyn, trendów i zmian życia społecznego oraz rynku pracy. Absolwent tej specjalności poznaje sposoby diagnozowania lokalnych rynków pracy oraz etyczne zasady doradztwa.

Edukacja elementarna i informatyka pozwala absolwentom zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje do zatrudnienia w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w zakresie nauczania zintegrowanego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także placówkach i instytucjach kształcących z zakresu informatyki lub technologii informacyjnej.

Więcej informacji o studiowaniu w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania można zaczerpnąć ze strony internetowej www.wskiz.edu.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

BEST image PR
http://www.bestimage.poznan.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »