Firma » Biznes

Sondaż: 60% Polaków nie potrafi zdefiniować pojęcia ślad węglowy

Już 31 stycznia odbędzie się III edycja Kongresu ESG - Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa.

Podczas wydarzenia międzynarodowi eksperci poruszą zagadnienia związane m.in. z ograniczeniem śladu węglowego czy gospodarką obiegu zamkniętego. Według najnowszych badań opinii publicznej, aż 60% ankietowanych nie orientuje się w ogóle lub orientuje się słabo, czym jest ślad węglowy, a aż trzy czwarte nie wie, co najbardziej go powoduje. Transmisja dostępna będzie na stronie wydarzenia: https://oesg.pl/transmisja/. 

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Ślad węglowy jest rodzajem śladu ekologicznego - to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną organizację, wydarzenie, produkt lub osobę. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, ale też metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych.

- Obliczanie śladu węglowego daje nam wiedzę jak nasza działalność czy dany produkt oddziałują na środowisko naturalne, a szczególnie które z naszych działań są najbardziej emisyjne, dzięki czemu możemy zmienić nasze zachowania i zminimalizować negatywny wpływ na nasz klimat. Przedsiębiorstwa, co raz aktywniej włączają się w działania na rzecz klimatu, analizując i redukując swój ślad węglowy, musimy jednak pamiętać o szerszej perspektywie jak np. poprawa efektywności energetycznej, czy surowcowej, ocena i redukcja negatywnego wpływu na bioróżnorodność, czy cyrkularność w procesach. Działania korzystne ze środowiskowego punktu widzenia wdrożone w odpowiedni sposób będą również korzystne ekonomicznie, ale również przełożą się na bezpieczeństwo i odporność przedsiębiorstw na zmianę klimatu mówi Michał Purol, Chief Sustainability Officer w UNEP/GRID-Warszawa.

Choć o śladzie węglowym mówi się sporo, chociażby w kontekście lotów samolotem czy aut elektrycznych, okazuje się, że aż 60% Polaków nie potrafi zdefiniować tego pojęcia, a jedynie 40% deklaruje, że dobrze lub bardzo dobrze orientuje się, co ślad węglowy oznacza.

Takich i innych danych dostarcza najnowszy, ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który w dniach 29-31 grudnia 2023 r. zrealizowano na zlecenie Instytutu ESG. To jeden z głównych organizatorów III Kongresu ESG - Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Europa, który 31 stycznia odbędzie się w Warszawie. Wydarzenie będzie można śledzić online pod adresem: https://oesg.pl/transmisja/. 

Ankietowanych zapytano o kilka innych istotnych kwestii dotyczących energetyki i śladu węglowego. Na pytanie, czy Polska powinna zrezygnować z wykorzystywania węgla w energetyce, „zdecydowanie tak i raczej tak” odpowiedziało 42%, ale „raczej nie i zdecydowanie nie” aż 38%. Zdania nie miał co piąty ankietowany.

Problem sprawiło pytanie o to, co zostawia największy ślad węglowy, na które poprawnie odpowiedziało jedynie… 25% osób, twierdząc, że jest to produkcja i konsumpcja energii. Najwięcej osób - 30% - za głównego winowajcę śladu węglowego uważa transport - lądowy, morski, powietrzny. 13% ankietowanych wskazało na produkcję żywności, 5% na przemysł meblarski (wycinanie lasów), a aż 26% w ogóle nie potrafiło opowiedzieć na to pytanie.

Warto przypomnieć, że największy ślad węglowy zostawia produkcja i konsumpcja energii, szczególnie w postaci energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych - węgla, gazu ziemnego i ropa naftowej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sektor energetyczny odpowiada za około 60% globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Choć wynik ankiety w części dotyczącej energetyki i śladu węglowego nie napawa optymizmem, w tym samym panelu najwięcej osób (31%) uznało, że największym wyzwaniem, z jakim musi się zmierzyć współczesny świat, jest wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka. Trend ten widoczny był także w poprzednim panelu badawczym Ariadna (również wykonanego na zlecenie Instytutu ESG) zrealizowanym w dniach 2-5 grudnia 2022 r.  Zapytano wówczas, Który z obszarów zrównoważonego rozwoju (ESG) powinien być najważniejszy dla firm działających w Polsce. Najwięcej ankietowanych - 38% - wskazało na ochronę i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego.

Okazją do debaty m.in. o zachowaniach konsumenckich w kontekście zrównoważonego rozwoju i potrzebie edukacji będzie III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Europa. Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2024 roku w Warszawie w formie hybrydowej. Wątkiem przewodnim będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. Cały program wydarzenia dostępny jest na stronie Kongresu pod linkiem: https://oesg.pl/3-kongres-esg/program-iii-kongresu-esg/.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja oraz Bio Planet.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

***

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development).Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

iwonamichalowska

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »