Firma » Finanse

Sytuacja na rynku lokat bankowych po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych

W czasie ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej z 6 czerwca, postanowiono utrzymać stopy procentowy na dotychczasowym poziomie. Ostatnia zmiana miła miejsce w kwietniu bieżącego roku.

Obecnie stopy procentowe znajdują się na poziomie: stopa referencyjna - 4,75%, stopa redyskontowa - 5%, stopa depozytowa - 3,25%, stopa lombardowa 6,25%. 

Na decyzję Rady Polityki Pieniężnej wpływ miała krajowa oraz światowa sytuacja makroekonomiczna. W ostatnim czasie zaobserwowano stabilizację wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych oraz stagnację wśród państw ze strefy euro. Było to spowodowane pogłębiającym się kryzysem zadłużeniowym krajów UE. To z kolei miało przełożenie na deprecjację walut europejskich krajów wschodzących, nie należących do strefy euro, w tym i polskiej waluty. 

Rada zwróciła także uwagę na spowolnienie wzrostu gospodarczego pozostały krajów wschodzących, głównie gospodarek azjatyckich. Inflacja światowa obniżyła się, lecz wciąż pozostaje wysoka. Obniżyły się za to ceny surowców na rynkach światowych. 

RPP skupiła się również na krajowej gospodarce zauważając, że tempo wzrostu PKB uległo spowolnieniu. Początek bieżącego roku stał pod znakiem stabilnego wzrostu konsumpcji. Pogorszeniu uległa za to tempo wzrostu polskiego eksportu. Zaobserwowano również wolniejszy wzrost inwestycji w kraju. Sytuacja sektorów budownictwa oraz produkcji przemysłowej mogą świadczyć o podtrzymaniu się tendencji do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. 

Dane dotyczące zatrudnienia w gospodarce pokazują wzrost stopy bezrobocia w  stosunku do zeszłego roku. Jest to spowodowane zwiększeniem się ilości osób zdolnych do pracy. Wzrostowi uległy również płace w sektorze przedsiębiorstw, co przy mniejszym tempie wzrostu PKB skutkuje większymi kosztami jednostkowymi pracy. 

Do końca kwietnia odnotowano wzrost zaciąganych kredytów przeznaczonych dla przedsiębiorców. Dynamik jednak uległa pogorszeniu i tempo wzrostu zaciąganych kredytów przez firmy zmalało. Zmniejszała się również liczba przyznawanych kredytów konsumpcyjnych oraz zmalała dynamika zaciąganych kredytów hipotecznych. Inflacja w kwietniu wyniosła 4%, w maju 3,6%. Mieści się to w paśmie wahań celu inflacyjnego ustalonego przez NBP na poziomie 2,5%.

Stopa procentowa depozytów terminowych uległa nieznacznemu wzrostowi. Najlepsze lokaty bankowe oferują obecnie oprocentowanie na poziomie 6-6,5%. Na rynku lokat terminowych ciągle jeszcze nie jest odczuwana kwietniowa decyzja o podniesieniu stóp procentowych. W ciągu najbliższego roku oprocentowanie powinno jednak osiągnąć wyższy poziom. 

Po przeanalizowaniu sytuacji gospodarki krajowej oraz światowej, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Pomimo niepokojących danych, nie zdecydowano się na ponownie podniesienie stóp. Malejąca inflacja oraz zwolnienie akcji kredytowej banków wskazuje na skuteczność dotychczasowej polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP.  Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Lokaty bankowe
http://najlepszelokatybankowe.net

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 3 dni:
XXVIII edycja festiwalu Sounds of the Dolomites w górach Trentino we Włoszech
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »