Rozrywka i wypoczynek » Turystyka

W 2012 r. przychody linii lotniczych z usług dodatkowych na całym świecie osiągną 36,1 mld USD

Amadeus prognozuje, że przychody z usług dodatkowych na całym świecie wzrosną o 11,3 proc., przekraczając wartość 3,6 mld USD nowych wpływów.

IdeaWorksCompany, wiodąca firma konsultingowa specjalizująca się w analizowaniu przychodów linii lotniczych z usług dodatkowych oraz Amadeus, wiodący partner technologiczny dla światowej branży turystycznej, ogłosili wnioski z raportu Amadeus Worldwide Estimate of Ancillary Revenue, który prognozuje, że w 2012 roku przychody linii lotniczych z usług dodatkowych na całym świecie wyniosą 36,1 mld USD.

W tym roku firma Amadeus oraz IdeaWorksCompany poinformowały już o przychodach z usług dodatkowych w 2011 roku ujawnionych przez 50 linii lotniczych. Wyniki te zostały wykorzystane w większym zestawieniu 176 linii lotniczych, aby pokazać rzeczywiste globalne przychody z tych usług uzyskane przez linie lotnicze na całym świecie w 2012 roku. Raport Amadeus Worldwide Estimate of Ancillary Revenue już trzeci rok z rzędu prezentuje rezultaty badań prowadzonych przez Amadeus i IdeaWorksCompany na temat globalnych przychodów z usług dodatkowych.

Przychód z usług dodatkowych wynika z działalności przewoźnika, niezwiązanej bezpośrednio z przemieszczaniem się podróżnych z punktu A do B tj.: prowizje pochodzące z rezerwacji hotelowych, sprzedaż w ramach programów frequent flyer czy świadczenie usług à la carte, które zapewniają konsumentom większą możliwość wyboru.

- Bardzo nas cieszy ponad 11-procentowy wzrost przychodów z usług dodatkowych w tym roku, co świadczy o ogromnym potencjale sprzedażowym linii lotniczych. Aby jednak dobrze go wykorzystać, przewoźnicy powinni przyjąć strategię działania w wielu kanałach, czerpiąc korzyści z pośredniej sprzedaży usług dodatkowych przez biura podróży. Naszym celem jest wspomaganie linii lotniczych w pomnażaniu korzyści wynikających ze sprzedaży usług dodatkowych. Współpracując z 53 przewoźnikami, którzy wybrali rozwiązanie Amadeus Airline Ancillary Services, wspieramy ich strategię w zakresie przychodów z usług dodatkowych - skomentował Holger Taubmann, Senior Vice President, Distribution, Amadeus.

- Aby zwiększyć sprzedaż usług dodatkowych, linie lotnicze muszą wdrożyć rozwiązanie Electronic Miscellaneous Document (EMD), które zapewnia standaryzację branży. Amadeus znajduje się w czołówce pod względem wprowadzenia systemu elektronicznej wymiany informacji w branży. Jest pierwszym GDS-em, poprzez który biura podróży mogą wystawiać standard EMD - powiedziała Julia Sattel, Senior Vice President, Airline IT, Amadeus. - Chcemy wspierać naszych klientów poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na standardach, które pozwolą im zmaksymalizować korzyści wynikające z przychodów z usług dodatkowych. W pierwszej połowie 2012 roku za pośrednictwem systemu Amadeus wystawiono 4,88 milionów EMD. To dowodzi, jak duże znaczenie w generowaniu przychodów i wspieraniu rozwoju mają usługi dodatkowe - dodała.

Analiza przeprowadzona na początku tego roku przez firmę badawczą IdeaWorksCompany ujawniła naturalne grupy (lub kategorie) oparte na zdolności przewoźnika do generowania przychodów z usług dodatkowych. Wyniki prezentujące udział procentowy przychodów związany z czterema zdefiniowanymi kategoriami zostały wykorzystane w światowej liście przychodów ujawnionych przez 176 linii lotniczych. Oto opisy czterech kategorii:

Tradycyjne linie lotnicze. Tę kategorię reprezentuje największa liczba popularnych przewoźników. Przychody z usług dodatkowych mogą obejmować opłaty związane z nadbagażem lub wynikające z ograniczonej aktywności partnerów w programie frequent flyer. Średnia wartość przychodów z usług dodatkowych utrzymuje się na poziomie 2,9 proc. Do takich przewoźników zaliczają się np. Air Canada, Air New Zealand, Copa, Etihad, Finnair oraz South African Airways.

Główne linie lotnicze w USA. Amerykańscy przewoźnicy generują duże przychody z usług dodatkowych dzięki połączeniu opłat związanych z programami frequent flyer oraz opłat bagażowych. Odsetek przychodów dla tej grupy wynosi 10,1 proc., co oznacza spadek w porównaniu z 2011 rokiem (11,9 proc.). Przykładowe linie lotnicze w tej kategorii to: Alaska, American oraz United.

Liderzy w zakresie przychodów z usług dodatkowych. Ta grupa przewoźników wykazuje największą aktywność w zakresie wielkości przychodów operacyjnych. Odsetek przychodów osiągniętych przez tę grupę wynosi 19,7 proc., co oznacza lekki spadek w porównaniu z rokiem 2011 (19,8 proc.). Do tej kategorii należą tacy przewoźnicy jak: AirAsia, Allegiant Air, easyJet oraz Spirit Airlines.

Przewoźnicy niskokosztowi. Tanie linie lotnicze na całym świecie zazwyczaj stawiają na połączenie opłat pochodzących z usług à la carte, które pozwalają im wygenerować odpowiedni poziom przychodów z usług dodatkowych. Odsetek przychodów pochodzących z usług dodatkowych dla tej grupy wynosi 7,2 proc., czyli więcej niż w ubiegłym roku (6,5 proc.). Do tej kategorii przewoźników zaliczamy np. Jazeera Airways, JetBlue, Norwegian, Pegasus, Southwest oraz GOL.

Grupa głównych linii lotniczych w USA generuje znaczącą część globalnych przychodów z usług dodatkowych (zobacz wykres 1). Wynik 12,4 mld USD (34,3 proc. globalnych przychodów) został osiągnięty dzięki sześciu liniom lotniczym: Alaska Airlines, American, Delta, Hawaiian, United oraz US Airways. Wartość przychodów dla tej kategorii przewoźników spadła w tym roku głównie z powodu linii lotniczych Delta, które ponownie ujawniły wielkość przychodów z usług dodatkowych, wyłączając z tego zestawienia przychody uzyskane z niektórych działalności związanych z lotnictwem.

Firma badawcza IdeaWorksCompany uważa, że większość przychodów z usług dodatkowych głównych linii lotniczych w USA pochodzi ze sprzedaży mil w programach frequent flyer (zobacz wykres 2), szczególnie tych związanych z kartami kredytowymi przewoźników. Dochody z tej działalności przekraczają 6 mld USD rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. W przypadku amerykańskich przewoźników opłaty za bagaż stanowią około 20 proc. ich wpływów z usług dodatkowych. Pozostałe przychody są generowane przez szereg usług à la carte oraz produktów opartych na prowizjach.

Inne źródła tych przychodów obejmują takie elementy, jak sprzedaż żywności i napojów na pokładzie samolotu, Wi-fi czy prowizje pochodzące z rezerwacji hotelowych. Dodatkowo linie lotnicze oferują coraz większy wybór usług, które zwiększają komfort podróżowania, np. pierwszeństwo kontroli bezpieczeństwa, pierwszeństwo wejścia na pokład, możliwość zajęcia miejsc w rzędach przy wyjściu czy dostęp do lotniskowej poczekalni.

Grupa tradycyjnych linii lotniczych (spoza USA) stanowi największą część przewoźników, generując 12,8 mld USD (35,4 proc. światowych przychodów). Przychody tych przewoźników (zobacz wykres 3) także opierają się na sprzedaży mil w ramach programu frequent flyer dedykowanych takim partnerom jak banki, które emitują lotnicze karty kredytowe. Przychody pochodzące z opłat bagażowych ograniczają się prawdopodobnie do opłat pobieranych za nadbagaż, ponieważ tylko kilku z tych przewoźników pobiera należność za pierwszą sztukę bagażu.

Przewoźnicy niskokosztowi oraz liderzy w zakresie przychodów z usług dodatkowych dysponują zróżnicowanymi źródłami przychodów pochodzących z usług opcjonalnych oraz produktów opartych na prowizjach. Ta grupa linii lotniczych uzyskuje najniższy poziom przychodów pochodzących z działalności w ramach programów frequent flyer. Ich oferta partnerskich kart kredytowych jest dużo węższa i młodsza, dlatego poziom ich przychodów zwykle nie pokrywa się z tymi generowanymi przez linie lotnicze o długiej tradycji.

Ameryka Północna w dalszym ciągu jest w czołówce w porównaniu z innymi regionami - głównie ze względu na wielkość rynku oraz szerokie stosowanie różnych metod zwiększających przychody z usług dodatkowych. Oczekuje się, że wyniki dotyczące przychodów pogorszą się w dużej mierze ze względu na zmianę metodologii opisanej wcześniej dla linii Delta. Jednocześnie spadły przychody z opłat bagażowych ujawnione przez linie lotnicze Amerykańskiemu Departamentowi Transportu. Wynika to częściowo ze wzrastającej liczby zwolnień z opłat praktykowanych wobec klientów z elitarnym statusem frequent flyer oraz podróżnych odprawiających mniejszą ilość bagażu. Jednak znacząca część przychodów z opłat bagażowych (zazwyczaj nie ujawniana przez przewoźników) pochodzi obecnie z opłat uiszczanych przez banki, które wydają karty kredytowe. Płacą one liniom lotniczym za niepobieranie opłat za pierwszy bagaż, co jest związane z rosnącą liczbą lotniczych kart kredytowych.

Działalność innych regionów świata w zakresie przychodów z usług dodatkowych powinna wykazać znaczący wzrost od 11,7 proc. w przypadku Europy, do 30,2 proc. dla krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

- 11,3-procentowy wzrost w głównej mierze wynika ze zwiększonych przychodów pasażerskich uzyskanych przez linie lotnicze na całym świecie - powiedział Jay Sorensen, President, IdeaWorksCompany. - Przewoźnicy niskokosztowi również przyczyniają się do wzrostu, ponieważ zwiększają swoje przychody z usług dodatkowych dzięki poszerzaniu portfolio produktów i efektywniejszemu prowadzeniu działań marketingowych. Kolejny wzrost aktywności nastąpi wówczas, gdy sprzedaż usług dodatkowych stanie się bardziej powszechna w zautomatyzowanych systemach rezerwacyjnych używanych przez biura podróży. Oczekujemy, że linie lotnicze staną się lepszymi sprzedawcami we wszystkich kanałach dystrybucji w ciągu najbliższych trzech lat - dodał.

Mimo że Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) skorygowało swoje prognozy dotyczące rentowności linii lotniczych w 2012 roku o 1,1 mld USD do oczekiwanych łącznie 4,1 mld USD, środowisko operacyjne nadal jest wyzwaniem. Obecna sytuacja sprawiła, że przychody z usług dodatkowych stały się bardziej atrakcyjne i konieczne dla linii lotniczych z całego świata.

Jeśli linie lotnicze musiałyby zrezygnować z udziału w przychodach z usług dodatkowych, oznaczałoby to ogromną stratę dla wielu z nich.

Przychody z usług dodatkowych dostarczają znaczne środki finansowe na zakup nowego wyposażenia wnętrza samolotu czy nowego sprzętu oraz na dalszy rozwój.


***

Zobacz blog Jaya Sorensena zawierający raport Amadeus Worldwide Estimate of Ancillary Revenue: http://www.amadeus.com/blog/29/10/airline-profits/

Udostępnienie informacji: IdeaWorks dokłada wszelkich starań, by zapewnić najlepszą jakość informacji zawartych w niniejszym raporcie. Przed skorzystaniem z tych informacji czytelnicy powinni uzyskać odpowiednie, profesjonalne doradztwo. IdeaWorks nie może zagwarantować i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji.

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. W 2011 roku system Amadeus przetworzył niemal 947 milionów transakcji.

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny - centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 73 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC". Jest ona uwzględniana w indeksach giełdowych takich jak IBEX 35, STOXX Europe 600 oraz Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

W 2011 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,712 mln euro oraz EBITDA w wysokości 1,039 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie około 10 000 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl


Więcej informacji na temat działań firmy Amadeus w zakresie finansów i inwestycji można znaleźć na stronie www.investors.amadeus.com

Informacje o IdeaWorks

Firma IdeaWorks została założona w 1996 roku jako konsultingowa organizacja zajmująca się przychodami linii lotniczych z usług dodatkowych generowanymi poprzez stosowanie innowacji w produktach dodatkowych, marketing lojalnościowy oraz sprzedaż usług à la carte. Lista międzynarodowych klientów firmy obejmuje linie lotnicze oraz inne podmioty branży turystycznej w Azji, Europie, Środkowym Wschodzie, Ameryce Północnej i Południowej. IdeaWorks specjalizuje się w zwiększaniu dochodów, rozwoju marki, badaniach konsumenckich, analizie konkurencji, programach frequent flyer oraz warsztatach prowadzonych dla kadry kierowniczej. Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie internetowej www.IdeaWorksCompany.com

Kontakt dla mediów

Dorota Kaźmierska
Wicedyrektor
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93
e-mail: dorota.kazmierska@sigma.com.pl
www.sigma.com.pl

Elżbieta Więckiewicz
Account Manager
Dział Nowych Technologii
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93
e-mail: elzbieta.wieckiewicz@sigma.com.pl
www.sigma.com.pl

Ilona Tyczyńska
Account Manager
Dział Nowych Technologii
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93
e-mail: ilona.tyczynska@sigma.com.pl
www.sigma.com.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

EW

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »