Firma » Biznes

Wokulski szuka „Pozytywisty Roku 2012” – konkurs aktywnie promujący przedsiębiorczość

Wokulski szuka „Pozytywisty Roku 2012” – konkurs aktywnie promujący przedsiębiorczość
Zobacz więcej zdjęć »
Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” – Organizator konkursu aktywnie promującego przedsiębiorczość „Pozytywista Roku”, pełną parą ruszyła z przyjmowaniem zgłoszeń do konkursu i tytułu „Pozytywista Roku 2012”.

Tylko do końca lutego 2013 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody za rok 2012.

 

Kogo szuka „Wokulski”

„Pozytywista Roku 2012” to już piąta edycja honorowego konkursu aktywnie promującego przedsiębiorczość. „Pozytywista Roku” to wyróżnienie dla Osób, Firm lub Instytucji, promujące szeroko rozumianą PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Do konkursu można zgłaszać Osoby, Firmy i Instytucje przedsiębiorcze, ale także Osoby, Firmy i Instytucje zaangażowane w sprawy społeczne, badania i rozwój oraz ochronę środowiska.

- „Warunkiem wstępnej rejestracji Kandydata do tytułu „Pozytywista Roku 2012” jest oczywiście przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który udostępniliśmy na stronie internetowej www.pozytywistaroku.pl. Ze strony można również ściągnąć formularz w wersji do wypełnienia na własnym komputerze. Uzupełniony o niezbędne dane należy wysłać na adres: konkurs@pozytywistaroku.pl. Z uwagi na to, że Kandydata zgłasza osoba trzecia, jego ostateczne zarejestrowanie możliwe jest dopiero po uzyskaniu przez nas osobistej zgody Kandydata na udział w Konkursie. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 28 lutego 2013 roku.”mówi Marcin Przybysz – Prezes Fundacji „Wokulski”.

 

Kategorie konkursowe edycji 2012

We wszystkich kategoriach konkursu decydującym jest dorobek Kandydata oraz to czy jego działania wykraczają poza obowiązujące ramy, zwyczaje, itp. Kapituła Konkursu „Pozytywista Roku 2012” przyzna nagrody w pięciu kategoriach:

·         Firmy rodzinne

·         Wizja i przywództwo

·         Badania i rozwój

·         Ekologia i rozwój zrównoważony

·         Otoczenie biznesu

 

Kim jest współczesny POZYTYWISTA?

To odnoszący sukcesy przedsiębiorca, dbający o rozwój i zysk swojej firmy a jednocześnie osoba aktywnie angażująca się w życie swojej społeczności lokalnej, pracująca dla jej rozwoju. Jego znakiem rozpoznawczym jest to, że buduje, tworzy i organizuje. „Pozytywistą Roku” może być też manager, lider, urzędnik, nauczyciel czy działacz społeczno-gospodarczy itp. Tytuł mogą też uzyskać firmy, urzędy, instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe. Wszyscy ci, którzy wnoszą dodatkową wartość w życie społeczeństwa.

 

Nagrodą – prestiż, statuetka i honorowy tytuł „Pozytywisty Roku”

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie z grona zgłoszonych do Konkursu Jury Wojewódzkie w każdym regionie w ramach pięciu kategorii wybiera po jednym Nominowanym. Ogłoszenie listy Nominowanych nastąpi pod koniec marca 2013r. Ten skład (16 x 5) przechodzi do etapu drugiego, gdzie Kapituła Konkursu wybiera w ramach każdej kategorii jednego Laureata oraz piętnastu Wyróżnionych.  Kto został Laureatem, a kto Wyróżnionym dowiemy się podczas Finałowej Gali, która odbędzie się 17 kwietnia 2013r. w Warszawie. Laureatom zostaną wręczone statuetki „Pozytywista Roku 2012” natomiast Wyróżnionym medale „Pozytywista Rok 2012”. Wszyscy finaliści otrzymają ponadto dyplom i okolicznościowy znaczek, jak również prawo do używania Godła Nagrody „Pozytywista Roku”.

 

Idea i misja konkursu

To wyjątkowy konkurs, nawiązujący do pozytywistycznych idei pracy u podstaw i pracy organicznej, pokazujący ich aktualność. Promuje wartości ważne dla prowadzenia biznesu: zaufanie, współpracę, uczciwość i odpowiedzialność. Mimo że mocno osadzony w rodzimej tradycji i historii, to skupia się na przyszłości, wyzwaniach teraźniejszości i wizji budowania wspólnego jutra (repozytywizm). 

 

Cele konkursu i korzyści dla Osób, Firm lub Instytucja biorących udział w konkursie

Konkurs „Pozytywista Roku” ma na celu ukazanie bogactwa działań aktywnych osób pośród nas – współczesnych "Wokulskich", "Judymów" i "Siłaczek, a także uhonorowanie ich dorobku. Zmierza do wydobycia z cienia tych, którzy działają nie dla oklasków, ale z myślą o innych, a swoją postawą i pozornie zwykłymi działaniami, zwłaszcza w skali społeczności lokalnych, tworzą czytelne, praktyczne wzorce dla innych. „Pozytywista Roku” pozwala dostrzec te działania i je upublicznić. Wybór tego jednego, jedynego w swojej kategorii na całą Polskę pozwala, choć na chwilę, skupić na nim uwagę naszego społeczeństwa.

Głównymi celami Konkursu są: tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce, promocja wszelkich form przedsiębiorczości oraz eksponowanie osób, instytucji, urzędów i organizacji pozarządowych, które tworząc otoczenie biznesu, wspierają przedsiębiorczość.

 

Pozytywizm w gospodarce na ziemiach polskich - tło historyczne.

Projekt "Pozytywista Roku" nawiązuje przede wszystkim do chwalebnych przykładów wielkopolskich przedsiębiorców i społeczników XIX wieku, którzy skutecznie wdrożyli idee pracy organicznej na swoim terenie w sferze społeczno-gospodarczej i naukowej: Dezyderego Chłapowskiego, Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego, Augustyna Szamarzewskiego, Piotra Wawrzyniaka, Maksymiliana Jackowskiego i Romana Maya. Odpowiednikiem tej działalności w zaborze austriackim była "Kasa Stefczyka", a w zaborze rosyjskim zjawisko "wokulszczyzny", stanowiące udaną próbę stworzenia na podstawie istniejącego wówczas układu społecznego polskiej klasy średniej w nowych, kapitalistycznych warunkach. Ich okupione wielkim trudem życie i dzieło poświadczają ciągłą aktualność i praktyczną przydatność pozytywizmu polskiego. Świadomość osiągniętych sukcesów oraz trwałych efektów wypracowanych przez wymienionych wyżej pozytywistów pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość i czerpać z dorobku własnej – polskiej tradycji i myśli społeczno-gospodarczej.

 

Już dziś wejdź na www.pozytywistaroku.pl i zgłoś „Pozytywistę Roku 2012”.

 

Więcej informacji na:

www: http://www.pozytywistaroku.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/PozytywistaRoku

 

 Organizator konkursu:

Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości "Wokulski"

 

Partnerzy Projektu, Współorganizatorzy Gali Finałowej:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Fundacja Braci Golec

 

Patron Honorowy

Ministerstwo Gospodarki

Krajowa Izba Gospodarcza

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Fundacja Teraz Polska

 

Patroni Medialni:

Dziennik Gazeta Prawna

Gazetę MSP

Magazynem Purpose

eGospodarka.pl

NowoczesnaFirma.pl

ForumBiznesu.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Pracownia.pro
http://www.pracownia.pro

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Za 4 dni:
Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej”
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »