Firma » Finanse

Wózki widłowe - unijne dofinansowanie

Wózki widłowe - unijne dofinansowanie
Zobacz więcej zdjęć »
Obecnie uruchomione są kolejne działania z programów pomocowych na lata 2007-2013, m.in. Pomoc Techniczna. W najbliższym kwartale do rozdysponowania jest ponad 60 mln euro. Projekty mają charakter systemowy. Oznacza to, że na te środki nie ma konkursów.

O pomoc mogą ubiegać się tylko instytucje, które są odpowiedzialne za wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce. Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej Wniosek o dofinansowanie projektu, zgodnie ze swoim uprawnieniem do aplikowania w ramach poszczególnych działań. Wniosek zawiera opis planowanych działań i wydatków z nimi związanych na cały okres realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Decyzję o dofinansowaniu projektu podejmuje i podpisuje Instytucja Zarządzająca.

Ocena Twojego projektu

W związku z tym, że projekty realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 wybierane są w trybie systemowym, kryteria wskazane poniżej mają jedynie charakter pomocniczy przy ocenie Wniosku o dofinansowanie. Z tego też powodu przy kryteriach merytorycznych nie określono stopnia ich wagi. Weryfikacja kryteriów wyboru finansowanych operacji przeprowadzana będzie na podstawie Wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie unijne można uzyskać na specjalistyczny środek transportu (wózek widłowy) pod warunkiem, iż:

 • wnioskodawca nie może prowadzić działalności w sektorze transportu
 • środek transpor - tu zaliczyć można do rodzaju 743 Klasyfikacji Środków trwałych oraz podgrupy 76
 • będzie on służył wyłącznie do celów realizacji projektu
 • będzie ściśle związany z projektem.


Należy sobie zdawać sprawę z wysokości maksymalnego dofinansowania z funduszy unijnych do zakupu środka transportu (wózka widłowego), gdzie w zależności od regionu i programu przedsiębiorca może liczyć na maksymalnie 50% refundację, ale też dla niektórych programów i regionów może to być tylko 20%.

Klasyfikacja Środków Trwałych w rodzaju 743 oraz w podgrupie 76 w jasny sposób określa jakie środki transportu należy rozumieć pod pojęciem „specjalistyczne".

Do podgrupy 76 należy zaliczyć:

 • Wózki widłowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
 • Wózki widłowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
 • Wózki widłowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
 • Wózki widłowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia o napędzie spalinowym
 • Wózki widłowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
 • Inne wózki widłowe

Przygotowanie wniosku o płatność, sprawozdawczość i rozliczenie projektu

Instytucja Zarządzająca przekazuje do Komisji Europejskiej, Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz do wiadomości Instytucji Certyfikującej sprawozdania zawierające dodatkowo dane dotyczące realizacji komponentów pomocy technicznej w ramach pozostałych programów operacyjnych.

W celu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach projektu oraz przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (sprawozdanie) Beneficjent Programu Pomoc Techniczna składa Wniosek o płatność.
Nazwa dokumentu (Wniosek o płatność) jest przyjęta dla wszystkich programów operacyjnych, stąd wykorzystywana jest także w przypadku Pomocy Technicznej, jednak w ramach tego programu Wniosek posiada funkcję sprawozdawczą, natomiast na jego podstawie nie są dokonywane płatności na rzecz Beneficjentów.

Wniosek składany jest przez Beneficjentów w formie elektronicznej oraz papierowej (która jest wydrukiem formy elektronicznej) nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał. Dodatkowo, Wniosek o płatność musi być składany za każde półrocze projektu, nawet jeśli w danym półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent składa końcowy Wniosek o płatność, w którym ujęte są wydatki oraz sprawozdanie z realizacji całego projektu.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

kraskairena

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »