Firma » Biznes

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności
Zobacz więcej zdjęć »
Od 20 września 2008 r. wchodzą w życie oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Nie chodzi przy tym o wysłanie pracowników na urlop bezpłatny, ale o rozwiązanie stosunku pracy (brak pracowników). W przypadku zleceń i umów o dzieło, umowy te mogą trwać, jeżeli usługi nie będą przez zatrudnionych wykonywane (w okresie zawieszenia mogą jedynie być dokonywane wypłaty wynagrodzeń za usługi wykonane przed zawieszeniem).

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W przypadku innych spółek osobowych (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) to spółka jest przedsiębiorcą i to ona zawiesza działalność ze skutkiem dla wszystkich wspólników.

Obecnie nie będzie już możliwe - jak przed 20 września 2008 r. - zgłoszenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie wykonywanie jej. Trzeba bowiem w takim wypadku zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (formalnie), albo zgłosić zmianę daty jej rozpoczęcia.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może zatem faktycznie dokonywać sprzedaży, świadczyć usług, zawierać umów czy wykonywać umów zawartych wcześniej, przed dniem zawieszenia. Przedsiębiorca nie może osiągać bieżących przychodów, może jednak otrzymywać płatności wynikające z terminów zapłaty (kredyt kupiecki), czy kwoty płacone przez kontrahentów po terminie, dobrowolnie jak również w drodze egzekucji.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:

wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów ...

... czyli może prowadzić sprawy sądowe, zawierać ugody z kontrahentami odnośnie łączących ich zobowiązań, przyjmować opóźnione świadczenia itd.

przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ...

... czyli może przyjmować zapłatę i płacić, przed albo po terminie zapłaty, jeżeli umowę zawarto przed zawieszeniem.

zbywać własne środki trwałe i wyposażenie ...

... czyli w okresie zawieszenia może zawierać umowy sprzedaży takich składników majątku oraz przyjmować zapłatę; uprawnienie dotyczy w szczególności wyposażenia nawet o cenie zakupu poniżej 1500 zł, niestety, nie dotyczy to zbywania wartości niematerialnych i prawnych.

uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (czasem jest to obowiązek) ...

... zatem zawieszenie działalności nie wstrzymuje tych postępowań

osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej ...

... czyli można otrzymywać odszkodowania, kary umowne, odsetki bankowe itp. Co prawda przychody finansowe to również przychody z podstawowej działalności np. agencji pośrednictwa finansowego, lombardów czy firm pożyczkowych - jednak mogą to być kwoty wynikające z umów zawartych przed zawieszeniem działalności.

wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (a nawet obowiązek) ...

... czyli zawieszenie nie zwalnia przedsiębiorcy z żadnych obowiązków, chyba że prawo wskazuje inaczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Warto dodać, że choć przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia, to nie dotyczy to zawieszenia działalności gospodarczej.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »