Społeczeństwo » Społeczeństwo

Znamy już finalistów Programu "Warto być za!"

Znamy już finalistów Programu "Warto być za!"
Zobacz więcej zdjęć »
Burzliwe obrady, różnice zdań i długa dyskusja – takie były poniedziałkowe obrady Rady Programowej programu „Warto być za” opracowanego przez Kompanię Piwowarską. Ich efektem był jednak zgodny werdykt i wybór 15 organizacji, które opracowały najlepsze projekty.

Członkowie Rady Programowej w skład której wchodzą m.in.: przewodnicząca spotkania prof. Jolanta Szaban, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej, prof. Piotr Płoszajski, wykładowca SGH, Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii, prezydenci Poznania, Białegostoku i Tychów oraz Prezes Kompanii Piwowarskiej S.A. Paweł Sudoł, wybrali najcenniejsze projekty w dwóch kategoriach, za 100 tys. zł. i 50 tys. zł.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Zadaniem Rady Programowej było wybranie projektów o zróżnicowanej skali trudności i zasięgu działań. Kryteria ocen były różne, ale zawsze ukierunkowane na pomoc osobom potrzebujących wsparcia. Wśród nich znaleźli się m.in. niepełnosprawni, dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi, głównie ze środowisk patologicznych, osoby starsze i schorowane. Po dyskusji, Rada Programowa zgodnie wybrała te, które, dają gwarancję najlepszego wykorzystania przyznanych środków i przyniosą najlepsze efekty dla społeczności lokalnych.

Ostateczna decyzja kto otrzyma dofinansowanie należeć będzie do osób, które wezmą udział w głosowaniu i wybiorą najlepszy projekt. Będzie to możliwe już od 3 listopada. Szczegóły na stronie www.warto.eu „Bardzo cieszy nas fakt, że możemy przekazać fundusze dla najlepszych organizacji, które doskonale wiedzą jak pomagać innym. To już 5 edycja konkursu, a zgłaszane projekty z roku na rok są coraz lepiej przygotowane. Dzięki temu nasza pomoc objęła już prawie 12 tysięcy najbardziej potrzebujących osób, które otrzymały łącznie 5 mln. zł." - dodaje Katarzyna Radecka, kierownik do spraw odpowiedzialności społecznej w Kompanii Piwowarskiej S.A.

W tym roku na liście 15 projektów nominowanych pod głosowanie opinii publicznej znalazły się w

A. KATEGORII I - 100 tys. zł

Stowarzyszenie ASLAN - „Dorastanie z dobrym wspomaganiem" - Celem projektu jest zmniejszenie różnic w społecznych i edukacyjnych szansach dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresowany jest do 60 osób w tym do 30 dzieci i młodzieży w wieku z Warszawy
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie WLKP - „Centrum Charytatywne w Gorzowie WLKP" - Celem projektu jest świadczenie różnych form usług społecznych, które skierowane są do: osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, ubogich, starszych, niepełnosprawnych, po terapii odwykowej, bezdomnych i beneficjentów pomocy społecznej.
Fundacja SYNAPSIS - „Moje dziecko rozwija się inaczej" - Celem projektu jest długofalowe wsparcie 40 dzieci z autyzmem, z rodzin ubogich - mieszkańców małych miast i wsi województwa mazowieckiego.
Fundacja Domy Wspólnoty „Chleb Życia" - „Równi, chociaż różni" - Celem projektu jest świadczenie zaktywizowanie zawodowe wybranej grupy składającej się z osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, o niskich kompetencjach społecznych i z niską motywacją do zmiany. Osoby te będą rekrutowane spośród mieszkańców gminy Ożarów.
„Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę" - „Zobaczyć barwę, poczuć zapach" - Celem projektu jest zakup wyposażenia do sali doświadczania świata i zorganizowanie zajęć z pedagogiem oraz logopedą w nowopowstałej sali dla 100 beneficjentów ostatecznych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - koło Jeleniogórskie - „Wędka zamiast ryby" - Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezdomnych i najuboższych poprzez praktyczną naukę zawodu w Spółdzielni Socjalnej „Patron" założonej przez Jeleniogórskie koło Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta.
Stowarzyszenie WIOSNA - „Akademia Przyszłości - każde dziecko ma prawo do sukcesu" - Celem projektu jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez wyrównanie ich szans edukacyjnych. Beneficjentami jest młodzież szkolna ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów blokowisk dużych miast. W 2011r. w Akademii Przyszłości weźmie udział 1000 dzieci.

B. KATEGORII II - 50 tys. zł

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca" - „Dziadkowie w sieci" - Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu osób starszych. Projekt skierowany jest do 2 grup uczestników, między którymi występują różnice co najmniej jednego pokolenia. Są to pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" dla ludzi starszych oraz Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla dzieci z zaburzonym zachowaniem. 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu - „Od treningu do samodzielnego zamieszkania" - Celem projektu jest długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa - niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie dla nich równych szans rozwoju i wzmacnianie w aktywnym, maksymalnie samodzielnym funkcjonowaniu. 3. Polski Związek Niewidomych - „Marsz po sukces" - Celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego inwalidów wzroku. Projekt skierowany jest do 12 osób niewidomych i słabowidzących z powiatów: tyskiego, bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego. Są to osoby ubogie.4. Darłowskie Centrum Wolontariatu - „Moje miejsce moją szansą" - Celem projektu jest stworzenie otwartego codziennie w godz. 16-20 integracyjnego miejsca spotkań - Centrum Równych Szans, które ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym wsparcia.5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA -„Radosne Maluchy" - Celem projektu jest stworzenie środowiskowej formy wsparcia dziennego oraz objęcie opieką pedagogiczną, psychologiczną i wychowawczą dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. 6. Pracowania Alternatywnego Wychowania - Przedszkole „U ciekawskich" - Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z łódzkich środowisk marginalizowanych. W tym celu uruchomione zostanie środowiskowe przedszkole socjoterapetyczne.7. Fundacja Ocalenie - „Wolontariat dla integracji - program wsparcia integracji" - Celem projektu jest wsparcie integracji cudzoziemców w Warszawie poprzez działania prowadzone przez wolontariuszy. Integracja rozumiana jest jako proces przystosowywania się do realiów społeczno-kulturowych. Projekt jest skierowany do grupy cudzoziemców zagrożonych marginalizacją mieszkających w Warszawie.8. Towarzystwo Integracji Społecznej - „Młodzież w kulturze współczesnej jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" - Celem projektu jest aktywizacja młodzieży z Zielonej Góry zagrożonej problemem wykluczenia społecznego. Głównym założeniem projektu są warsztaty muzyczne, kabaretowe, filmowe, radiowe, medialne i artystyczne.


W grudniu br. podczas uroczystej Gali w Warszawie poznamy laureatów tegorocznej edycji programu „Warto być za!".

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie: www.warto.eu

Dodatkowych informacji udzielają:

Monika Kwiecińska

Account Manager

Sigma International (Poland) Ltd Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
+48 668 368 803
monika.kwiecinska@sigma.com.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

KOMPANIA PIWOWARSKA
http://www.kp.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »