Firma » Tax

ZUS o zawieszeniach

ZUS o zawieszeniach
Zobacz więcej zdjęć »
Obowiązująca od 20 września 2008 r. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła możliwość zawieszenia działalności gospodarczej.

a co za tym idzie zmieniła zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o.

Obecnie osoby te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania - z wyłączeniem okresu, w którym dokonane przez przedsiębiorcę zawieszenie wykonywania działalności wywołuje skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych, a więc okresu przypadającego pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej a ostatnim dniem miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i opłacają składki na te ubezpieczenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało zgłoszone zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wznowienie wykonywania tej działalności. Natomiast za okres, w którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, mogą złożyć wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Od 20 września 2008 r. do 30 marca 2009 r. będą obowiązywać dotychczasowe zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych, tj.:

  • zawieszenie wykonywania działalności powoduje obowiązek przekazania do ZUS wyrejestrowania płatnika składek oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko z ubezpieczenia zdrowotnego (w zależności od podlegania ubezpieczeniom) - odpowiednio formularz ZUS ZWPA i formularz ZUS ZWUA - wraz z kodem przyczyny wyrejestrowania odpowiednio płatnika i ubezpieczonego "600",
  • wznowienie wykonywania działalności powoduje obowiązek przekazania do ZUS zgłoszenia płatnika składek - formularz ZUS ZPA/ZUS ZFA oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko ubezpieczenia zdrowotnego (w zależności od schematu podlegania ubezpieczeniom) - formularz ZUS ZUA/ZUS ZZA. Daty wyrejestrowania i zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń zawsze muszą przypadać na pierwszy dzień miesiąca.

Wyrejestrowanie płatnika (na druku ZUS ZWPA) może nastąpić wyłącznie, jeśli płatnik nie ma obowiązku składania dokumentów ubezpieczeniowych za zatrudniane osoby.

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych obowiązujące od 31 marca 2009 r. ZUS przedstawi w późniejszym terminie.

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem: http://www.zus.pl/files/Zasady_podlegania_ubezpieczeniom.pdf

Źródło: ZUSRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 1 dzień:
Dolomiti Paganella Bike – www.dolomitipaganellabike.com/en
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »