Technologie » Internet

Dorota Kilańska i Agata Miazga są laureatkami 20. edycji Nagrody im. Marka Cara wręczonej na XXVII F

Dorota Kilańska i Agata Miazga są laureatkami 20. edycji Nagrody im. Marka Cara wręczonej na XXVII F
Zobacz więcej zdjęć »
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nagroda im. Marka Cara - tragicznie zmarłego w 1997 roku, pomysłodawcy i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym - jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegoroczne laureatki, Nagrodą wyróżniono już 37 osób. Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat (pełny skład Kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl ).

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatkami tegorocznej, dwudziestej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, Prezes i założyciel fundacji Florencja  na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, z pomocą której od kilku lat upowszechnia zastosowanie e-Zdrowia wśród pielęgniarek. Dyrektor Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek i Położnych - ICN Centrum Badania i  Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi, zajmującego się interoperacyjnością danych pielęgniarskich, tłumaczeniem słownika pielęgniarskiego - od 2006 r. koordynuje proces tłumaczenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNPTM), będącej częścią SNOMED CT.
Kilkanaście lat współpracowała z CSIOZ; od kilku lat niezależny ekspert ds. informatyzacji ochrony zdrowia  European Federation of Nurses Association (EFN), Ministerstwa Zdrowia, Srebrny Lider Ochrony Zdrowia 2017 w obszarze Innowacje w Ochronie Zdrowia.  
Praca naukowa i realizowane projekty dotyczą bezpieczeństwa pacjenta, w tym wpływu cyfryzacji pielęgniarstwa na efekty kliniczne, interoperacyjność zdarzeń medycznych, dokumentację medyczną. Od kilkunastu lat  zajmuje się podnoszeniem kompetencji cyfrowych w ochronie zdrowia, realizując m.in. projekty szkoleniowe z dokumentowania zdarzeń medycznych w EHR, wygłaszając wykłady z zakresu cyfryzacji ochrony zdrowia na konferencjach dla pielęgniarek w Polsce i poza granicami kraju.
Twórczyni aplikacji do dokumentowania zdarzeń medycznych z wykorzystaniem słownika ICNP - „ADPIECare Dorothea” wdrożonego do dydaktyki w uczelniach kształcących pielęgniarki w Polsce. Więcej o laureatce: https://bit.ly/39mN8hJ   

 Nagrodę p. Dorota Kilańska potrzymała m.in. za:

  •  wieloletnią pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych co do potrzeby rozwijania ich kompetencji cyfrowych;
  • tworzenie dokumentacji elektronicznej, dostępnej dla uprawnionych pracowników ochrony zdrowia w każdym miejscu;
  • propagowanie wiedzy, działalność dydaktyczną i publikatorską z zakresu cyfryzacji zasobów informacyjnych ochrony zdrowia i pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych co do potrzeby rozwijania ich kompetencji cyfrowych;

Agata Miazga, analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych i opierania polityk publicznych na danych. W latach 2012-16 w Stowarzyszeniu Klon/Jawor współtwórczyni i koordynatorka programu i portalu MojaPolis.pl, ułatwiającego dostęp do lokalnych i regionalnych danych społeczno-ekonomicznych, a także monitorowanie działań władz i ich efektów. Wraz z zespołem Moja Polis rozwijała pierwsze w Polsce projekty dziennikarstwa opartego na danych: pozyskane z instytucji publicznych dane były weryfikowane, analizowane i zestawiane, a następnie opisywane  w przystępnych tekstach analitycznych.

W Stowarzyszeniu odpowiadała także za rozwój portalu NaszaKasa.org.pl, prezentującego strukturę budżetu każdej gminy w Polsce, plany samorządów i ich realizację. 
W Ministerstwie Cyfryzacji od 2016 r. do 2020 r. odpowiadała za obszar otwartych danych m.in. jako Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji.
Wraz z zespołem przygotowała i w dużej mierze wdrożyła 2 innowacyjne wielowymiarowe projekty: Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja i Otwarte dane  plus. W ich ramach powstał m.in. nowy, rozbudowany portal dane.gov.pl i standardy otwartości danych w 3 wymiarach: prawnym, bezpieczeństwa i technicznym (w tym API do 13 baz i rejestrów – MC i Partnerów: NFZ, MF, GUS, MSiT)
Efektem licznych podejmowanych i wdrażanych inicjatyw był awans Polski w rankingu Open Data Maturity in Europe z 23 w 2017 na 6 w 2020. Ponadto pozyskała dofinansowanie i rozpoczęła wdrażanie projektu Kronik@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, a wraz z zastępczynią, Justyną Jasiewicz, opracowała Program Rozwoju Talentów Informatycznych i koncepcję projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech). 
Obecnie pracuje jako freelancer i ekspertka, korzystająca na co dzień z otwartych danych niezbędnych do kształtowania polityk publicznych, także we współpracy z samorządami.
Więcej o laureatce: https://bit.ly/3u4XrQP  

Nagrodę p. Agata Miazga otrzymała m.in. za:

  • wieloletnią, konsekwentną i efektywną pracę na rzecz otwierania i udostępniania danych publicznych;
  • uporczywą pracę na rzecz otwierania skarbca z danymi, które są potrzebne naszemu społeczeństwu, mającemu stać się społeczeństwem informacyjnym.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • Adam Marciniak - wiceprezes CCC ds. technologii i digitalizacji;
  • Zdzisław Nowakowski - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty;
  • Katarzyna Szymielewicz - prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon.

 Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: https://bit.ly/2ZT81MORedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »