Firma » Finanse

Expander wprowadza nowy produkt strukturyzowany „Horyzont Możliwości”

Expander we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. przygotował nowy 3,5-letni produkt strukturyzowany „Horyzont Możliwości”. Produkt umożliwia dostęp do trzech znanych i cenionych na świecie funduszy inwestycyjnych.

Dzięki elastycznej konstrukcji klient sam może dokonać wyboru poziomu gwarancji kapitału (od 85% do 100%) oraz udziału w zyskach koszyka funduszy. Z tytułu przystąpienia do umowy nie są pobierane żadne opłaty wstępne.

 

„Horyzont Możliwości” to oferta skierowana do klientów ceniących sobie stabilność i dywersyfikację swoich inwestycji. Jest on powiązany z koszykiem trzech funduszy inwestycyjnych, których nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału.
W skład portfela wchodzą następujące fundusze:

 

Tabela 1: Koszyk inwestycyjny produktu „Horyzont Możliwości”

Fundusz

Udział
w portfelu

Charakterystyka

M&G Optimal Income-A-Euro-A

50%

Popularny brytyjski fundusz przychodowy. Lokuje przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne. Dodatkowo, celem zarządzającego jest inwestowanie przynajmniej 35% środków w aktywa wyemitowane przez rządy Wielkiej Brytanii i USA. Fundusz ma w portfelu również inne aktywa: instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, akcje i instrumenty pochodne.

EXANE FUNDS 1

25%

Francuski fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest  regularne uzyskiwanie stopy zwrotu nieskorelowanej z zachowaniem rynków finansowych. Fundusz zamierza realizować ten cel poprzez zajmowanie długich i krótkich pozycji na rynku akcji. Fundusz koncentruje swoje aktywa głównie w branży telekomunikacyjnej, technologicznej oraz
w sektorze użyteczności publicznej. Oprócz akcji fundusz utrzymuje portfel pieniężny.

Ethna Aktiv E

25%

Luksemburski fundusz absolutnej stopy zwrotu, który zachowując zasady dywersyfikacji, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, obligacje, światowy rynek walut i akcji (do 49% aktywów). Zarządzający w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz OECD.

Źródło: opracowanie Expander Advisors

 

Oferta w trzech wariantach

W ramach subskrypcji „Horyzontu Możliwości” klient partycypuje w wynikach osiąganych przez portfel trzech funduszy. Premia obliczana jest na koniec okresu ubezpieczenia i jest równa uśrednionemu wynikowi koszyka z siedmiu okresowych odczytów, pomnożonemu przez poziom partycypacji. Poziom partycypacji jest zależny od wybranego wariantu produktu. W momencie przystępowania do umowy klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast jego ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

 

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wybranego wariantu produktu. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki podlegającym ochronie. Dodatkowo ochronny charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej
w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

Tabela 2: Dostępne warianty produktu „Horyzont Możliwości”

 

Stopień ochrony składki na koniec okresu ubezpieczenia

Opłata wstępna

Okres umowy

Partycypacja
w wynikach

Wariant 100

100%

0%

3,5 roku

55-85%

Wariant 95

95%

0%

3,5 roku

105-135%

Wariant 85

85%

0%

3,5 roku

245-275%

Źródło: opracowanie Expander Advisors

 

Dodatkowe 6,0% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego „Horyzont Możliwości”, klienci, którzy przystąpią do umowy ubezpieczenia, będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków
na 3-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 6,0% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z depozytu oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego.

 

Oferta inwestycyjna wysokich standardów

„Horyzont Możliwości” to kolejny produkt stworzony przez TUnŻ „WARTA” S.A. a dedykowany klientom Expandera. Poprzednie, wśród których znajdują się między innymi „Globalni Liderzy”, „Kwartet Gwiazd”, „Precyzyjna Strategia” i „Stabilna Czwórka”, cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. – Rozwój oferty inwestycyjnej jest jednym z głównych celów Expandera. Dbałość o wysoką jakość produktów oraz atrakcyjne warunki subskrypcji są naszym priorytetem. Dzięki nim klienci poszukujący alternatywy dla tradycyjnych produktów bankowych znajdują w naszej ofercie zarówno szansę na atrakcyjne zyski, jak
i skuteczną ochronę swoich oszczędności –
mówi Andrzej Oślizło, prezes zarządu Expander Advisors.   

 

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 13 listopada do 17 grudnia 2014.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Expander Advisors Sp. z o.o.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

pr@zarowkamarketing.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »