Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka

Nowy egzamin gimnazjalny z języka obcego

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza zmiany w egzaminie gimnazjalnym z języka obcego. Od tego roku szkolnego umiejętności językowe gimnazjalistów będą sprawdzane na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Którzy uczniowie będą musieli wykazać się poszerzonymi umiejętnościami językowymi?

Jak co roku, pod koniec kwietnia 2012 ponad 400 tys. uczniów przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Jego formuła ulegnie jednak modyfikacjom. Zmiana sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego wynika z realizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2009 r. dotyczącego nowej podstawy programowej i dotyczy m.in. części sprawdzającej znajomość nowożytnego języka obcego.

Już w bieżącym roku szkolnym gimnazjaliści będą egzaminowani z wybranego języka obcego na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do pierwszego z nich będzie musiał przystąpić każdy gimnazjalista. Wersja rozszerzona obowiązuje jedynie uczniów, którzy rozpoczęli naukę języka obcego w szkole podstawowej. Opcjonalnie mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, którym pozwala na to poziom wiedzy zdobytej np. w prywatnej szkole językowej. Przedtem jednak rodzice lub opiekunowie prawni muszą złożyć deklarację o wyborze języka obcego (spośród dwóch, których uczeń obowiązkowo uczył się w gimnazjum) i poziomu, jeśli dziecko zamierza zdawać również wersję rozszerzoną egzaminu.

- Obydwie części egzaminu będą odbywać się tego samego dnia i potrwają 60 minut każda. Poziom podstawowy i rozszerzony będzie różnić się ilością tekstu, prędkością nagrań oraz wprowadzeniem wypowiedzi pisemnej w arkuszu rozszerzonym. Ta wersja egzaminu wymagać będzie znajomości szerszego zakresu tematów i struktur leksykalno-gramatycznych – mówi Monika Ferreira, Właściciel i Dyrektor Zarządzająca MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE, szkoły języków obcych dla dzieci i młodzieży, która specjalizuje się w przygotowywaniu młodzieży do zdawania egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i certyfikatów językowych np. FCE, TOEIC Bridge.

Na poziomie rozszerzonym, oprócz dotychczasowego rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, pojawiają się nowe zadania i sprawności językowe. Testowane będą m.in. znajomość funkcji językowych, środków językowych oraz umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej.

- Egzamin na poziomie podstawowym będzie sprawdzać umiejętności ucznia w zakresie odbioru i rozumienia treści w języku obcym, dlatego wszystkie zadania przyjmą formę zamkniętą. Rozszerzona część egzaminu będzie wymagać od niego także produkcji językowej. Jak zwykle, najwięcej trudności może sprawić samodzielne redagowanie wypowiedzi pisemnej, dlatego uczniowie już teraz powinni ćwiczyć tę umiejętność pod kątem zadań egzaminacyjnych – radzi Monika Ferreira.

Przeważająca część szkół podstawowych oferuje swoim uczniom naukę języka obcego, co oznacza że zdecydowana większość gimnazjalistów będzie pisać egzamin na obydwu poziomach. W odpowiedzi na zmiany wymagań dotyczących egzaminu, niektóre szkoły językowe, np. MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE, już teraz udostępniły specjalne kursy przygotowawcze, których uczestnicy oprócz kompetencji językowych będą zapoznawać się z rozwiązywaniem zadań pod kątem nowych strategii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczniowie będą egzaminowani z jednego spośród sześciu języków obcych nowożytnych dostępnych w ofercie dydaktycznej swoich szkół. Wpisuje się to m.in. w zalecenia Rady Europy, propagującej edukację w tym zakresie jako sprzyjającej mobilności i integracji młodych obywateli Unii Europejskiej.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

katal

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »