Firma » Finanse

Polycom ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok obrachunkowy 2011

Polycom ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok obrachunkowy 2011
Zobacz więcej zdjęć »
Firma Polycom zanotowała wzrost dochodów za czwarty kwartał o 22 proc. rok do roku, do rekordowej kwoty 407 mln dolarów oraz wzrost przepływów pieniężnych w czwartym kwartale o 192 proc. rok do roku do rekordowej wysokości 122 mln dolarow.

Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) wiodący dostawca rozwiązań z dziedziny Unified Communications, ogłosił dziś wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

Skonsolidowane przychody netto w czwartym kwartale 2011 r. osiągnęły rekordową kwotę 407 mln dol. w porównaniu z 340 mln dol. za czwarty kwartał 2010 r. Zysk netto za czwarty kwartał 2011 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 50 mln dol., czyli 28 centów na akcję, w porównaniu do 33 mln dol., czyli 19 centów na akcję w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk netto za czwarty kwartał 2011 r. liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 74 mln dol., czyli 41 centów na akcję, w porównaniu do 43 mln dol., czyli 24 centów na akcję w czwartym kwartale 2010 r. Należy zauważyć, że dane na temat akcji i zysku na akcję prezentowane w niniejszym oświadczeniu zostały skorygowane tak, aby odzwierciedlić podział akcji w stosunku dwa do jednego, który wszedł w życie 1 lipca 2011 r.

W roku obrachunkowym zakończonym 31 grudnia 2011 r. przychody netto wyniosły 1,5 mld dol. W porównaniu do 1,2 mld dol. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. Zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 136 mln dol., czyli 75 centów na akcję, w porównaniu do 68 mln dol., czyli 39 centów na akcję w zeszłym roku. Zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 213 mln dol., czyli 1,18 dol. na akcję, w porównaniu do 133 mln dol., czyli 0,75 dol. na akcję w zeszłym roku.

Różnice pomiędzy wysokością dochodu netto liczonego zgodnie z zasadami GAAP i przy zastosowaniu innych metod zostały wyjaśnione na końcu niniejszej informacji prasowej.

Pod względem geograficznym skonsolidowane przychody netto za czwarty kwartał 2011 r. rozłożyły się następująco:

  • 48 proc. obie Ameryki: 193,8 mln dol., wzrost o 7 proc. rok do roku;
  • 27 proc. Europa, Bliski Wschód i Afryka: 109,7 mln dol., wzrost o 28 proc. rok do roku;
  • 25 proc. Azja i Oceania: 103,5 mln dol., wzrost o 42 proc. rok do roku.

„Rok 2011 zakończył się mocnym akcentem z całorocznym przychodem w wysokości 1,5 mld dol., co było zasługą dobrej sprzedaży platformy Polycom® RealPresenceTM i szerokiej ekspansji geograficznej" - powiedział Andrew Miller, prezes i dyrektor generalny firmy Polycom. - „Za sprawą innowacji wprowadzonych przez Polycom odnotowaliśmy bezprecedensowy popyt na nasze bezpieczne, zgodne operacyjnie, zunifikowane rozwiązania do współpracy, zarówno ze strony klientów korporacyjnych, jak i dostawców usług. Dzięki naszej czołowej technologii i rozbudowanej sieci partnerów strategia Polycom w zakresie chmury, mobilności oraz infrastruktury programowej zaczyna przynosić coraz lepsze rezultaty, dlatego w 2012 r. spodziewamy się dalszego solidnego wzrostu."

„W czwartym kwartale Polycom osiągnął 20-procentowy wzrost przychodów rok do roku, co przełożyło się na rekordowe poziomy obrotów, zysków operacyjnych oraz przepływów pieniężnych z działalności bieżącej" - powiedział Michael Kourey, wiceprezes ds. finansów i administracji oraz główny dyrektor finansowy firmy Polycom. - „Jesteśmy zadowoleni ze znacznego zwiększenia marży operacyjnej oraz bezprecedensowych przepływów pieniężnych, które wyniosły 122 mln dol. w czwartym kwartale. Po uwzględnieniu strategicznych przejęć i wykupu akcji Polycom zakończył 2011 r. z 592 mln dol. W gotówce oraz inwestycjach i bez zadłużenia."

Najważniejsze punkty działalności w czwartym kwartale 2011 r.

  • Duży wzrost przychodów na nowych rynkach w Europie oraz Azji i Oceanii: 40 proc. rok do roku.
  • Zmiana struktury zarządzania sprzedażą w Ameryce Północnej z nowo zatrudnionymi osobami na kluczowych stanowiskach kierowniczych.
  • Wzrost przychodów z platformy Polycom RealPresence o 45 proc. rok do roku.
  • Przejęcie ViVu, Inc., producenta oprogramowania do współpracy wideo, wzmacniające strategię chmurową i software'ową firmy Polycom.
  • Wydanie oprogramowania Polycom® RealPresenceTM Mobile dla tabletu Apple® iPad® 2 i czołowych urządzeń Android.
  • Rozszerzona integracja z Microsoft® LyncTM w nowym systemie Polycom® CX7000 do grupowej współpracy wideo.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu postanowień „bezpiecznej przystani" ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku, dotyczące zdarzeń przyszłych, przyszłego zapotrzebowania na produkty firmy oraz przyszłych wyników, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanego rozwoju firmy Polycom w 2012 r. Wiążą się one z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki firmy będą w znaczący sposób odbiegać od przewidywanych. Do tych czynników ryzyka należą: wpływ konkurencji na sprzedaż produktów oraz postępowanie klientów i partnerów, wpływ zwiększonej konkurencji ze względu na konsolidację branży lub konkurencję ze strony firm, które są większe lub mają większe od nas zasoby, potencjalne wahania w wynikach i przyszłych stopach wzrostu, ryzyko związane z ogólnymi warunkami gospodarczymi i zewnętrznymi czynnikami rynkowymi, przyjęcie produktów firmy Polycom przez rynek i zmiany popytu rynkowego, w tym zapotrzebowanie na inne technologie lub oferty produktów i usług, zdolność do pomyślnej integracji nabytków z naszą działalnością, możliwe opóźnienia w rozwoju, dostępności i sprzedaży nowych produktów, rosnące koszty i inne wykorzystanie kapitału, zmiany na kluczowych stanowiskach, które mogą spowodować zakłócenie działalności; niekorzystny wpływ na firmę mogący wyniknąć z zatrudnienia nowych członków zarządu; akcje restrukturyzacyjne oraz konflikty światowe, które mogą negatywnie wpłynąć na naszą działalność. Znaczna część tych czynników ryzyka i niepewności została omówiona w kwartalnym raporcie firmy na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 czerwca 2011 roku i innych raportach przekazanych przez Polycom komisji SEC. Polycom nie zobowiązuje się do aktualizacji stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

Polycom zastrzega sobie prawo do zmodyfikowana planów dotyczących przyszłych produktów w dowolnym momencie. Produkty i (lub) powiązane specyfikacje wspomniane w niniejszej informacji prasowej nie są gwarantowane i zostaną dostarczone wtedy, kiedy (i jeśli) będą dostępne.

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami liczonymi według zasad GAAP oraz innymi metodami

Aby uzupełnić skonsolidowane oświadczenia finansowych oparte na normach GAAP, Polycom wykorzystuje też niepodlegające normom GAAP wskaźniki wyników operacyjnych, zysku netto i zysku na akcję, które zostały skorygowane przez pominięcie pewnych kosztów, wydatków, zysków i strat, co naszym zdaniem pozwoli lepiej zrozumieć ogólne wyniki finansowe naszej firmy w przeszłości i jej perspektywy na przyszłość. Tę korektę wyników GAAP za bieżący okres wprowadzono po to, aby umożliwić zarządowi i inwestorom pełniejsze zrozumienie rzeczywistych trendów i wyników operacyjnych oraz rynkowych. Na przykład wyniki liczone według zasad innych niż GAAP stanowią odzwierciedlenie naszych podstawowych osiągnięć przed uwzględnieniem zysków, strat i innych czynników, które zdaniem zarządu wykraczają poza nasze podstawowe wyniki operacyjne. Ponadto te skorygowane wyniki są stosowane przez zarząd jako podstawowe wskaźniki przy planowaniu i prognozowaniu przyszłych okresów. Informacje te powinny być traktowane jako dodatkowe i nie należy ich odbierać w oderwaniu ani traktować jako substytut dla wskaźników zysku netto lub rozwodnionego zysku netto na akcję liczonych w zgodnie z ogólnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości GAAP.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ITBC_Com

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 3 dni:
XXVIII edycja festiwalu Sounds of the Dolomites w górach Trentino we Włoszech
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »