Firma » Biznes

Pomagamy cały rok – podsumowanie działalności Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich w 2012 r.

W 2012 r. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich wsparła finansowo ponad 300 młodych osób – Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że w porównaniu do 2011 r. powiększyliśmy grupę naszych beneficjentów – mówi Zbigniew Dorenda, dyrektor zarządzający i pełnomocnik Rady Fundacji.

W ubiegłym roku do Fundacji spłynęło ponad 2.000 wniosków o m.in. dofinansowanie nauki, usług medyczno-rehabilitacyjnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego. Fundacja rozpatrzyła pozytywnie dużą część z nich przyznając na realizację środki w łącznej wysokości ponad 3,1 mln zł. Ubiegłoroczni odbiorcy pomocy – zarówno ci uczestniczący w programach edukacyjnych Fundacji, a także wnioskodawcy indywidualni, którzy otrzymali m.in. pompy insulinowe, wózki inwalidzkie, protezy kończyn czy dotacje na operacje – tworzą wraz z beneficjentami lat poprzednich grupę 1337 osób, jakim Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich pomogła przez 5 lat swojego działania. Zwiększanie aktywności Fundacji, którego ukoronowaniem są efekty uzyskane w 2012 r., było możliwe głównie dzięki dziesięciokrotnemu zwiększeniu wydatków na działalność statutową (w porównaniu do budżetu pierwszego roku funkcjonowania).

 

W 2012 r. w programie „Bądź Samodzielny” pomoc otrzymało ponad 195 osób. Program ten pomaga finansowo dzieciom i młodzieży uczącej się, która z powodów losowych lub chorób została wyrwana ze swojego naturalnego środowiska i nie może w nim sprawnie funkcjonować. Jego celem jest całkowita samodzielność beneficjenta w przyszłości.

 

W tym roku do wejścia na rynek pracy przygotowują się stypendyści z pierwszej edycji „Indeksu Start2Star”, jednego z głównych przedsięwzięć Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Jest to program dla wybitnie utalentowanych i pracowitych maturzystów, którzy otrzymują od Fundacji co miesiąc stypendium w wysokości 1300 zł, aby mogli kontynuować naukę na uczelni wyższej, rozwijając wiedzę oraz umiejętności bez konieczności martwienia się o środki niezbędne do życia. Obecnie programem objętych jest 94 stypendystów – są to osoby, które zakwalifikowały się do „Indeks Start2Star” od początku jego trwania i kontynuują naukę.


W minionym roku wydatki na program wyniosły ponad 1,4 mln zł. W tym roku planujemy utrzymanie tego poziomu – podkreśla Zbigniew Dorenda. W najbliższych dniach w mediach ogólnopolskich ogłoszona zostanie rekrutacja do kolejnej, szóstej edycji „Indeks Start2Star”. Partnerem społecznym w realizacji programu jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi.

Działalność statutową Fundacji uzupełnia trzeci program, pod nazwą „Life Challenges”, który polega na wspieraniu finansowym osób wybitnie uzdolnionych. W 2012 r. w jego ramach Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich pomogła 9 utalentowanym młodym ludziom, przeznaczając na ich dalszy rozwój 270 tys. zł. 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich powstała w 2007 r. we Wrocławiu. Jest organizacją non-profit, zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży. Jest jedną z największych polskich prywatnych fundacji, opiera bowiem swoją działalność prawie w całości na kapitale przekazanym przez Fundatora, Leszka Czarneckiego. Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji, Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych. Działa na podstawie statutu, jej działalność podlega więc kontroli organów w nim wskazanych, a od 2009 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Więcej informacji na stronie www.fundacjajlc.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

RC2

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »