Społeczeństwo » Społeczeństwo

Prawo rodzinne w skrócie

Prawo rodzinne to jeden z tych działów prawa, które mają opinię wyjątkowo przykrych i trudnych w zastosowaniu. Nic w tym dziwnego skoro, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tematu niezwykle osobistego i intymnego – rodziny.

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, w którego obszarze zainteresowania znajdują się wszelkie kwestie związane ze stosunkami prawnymi (tymi majątkowymi, jak i niemajątkowymi) w rodzinie, z jej istnieniem i funkcjonowaniem, a także ze stosunkami wewnątrz samej rodziny oraz pomiędzy rodziną, a osobami trzecimi.

Prawo rodzinne kiedyś

Z historycznego punktu widzenia można określić początki ingerencji prawa w życie rodzinne na XVIII wiek. Obowiązujący od początku XIX wieku kodeks sankcjonował prawo ojca do "karcenia rodzinnego", jednak już w tym samym stuleciu wprowadzono przepisy mające na celu ukrócenie owego procederu. Dzisiaj w Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe. Własną regułę praw rodzinnych zawiera również Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej, którego wprowadzenie znacząco wpłynęło na rozwinięcie tychże praw, również z perspektywy teorii praw człowieka.

Prawo rodzinne dzisiaj

Podstawową kategorią omawianej gałęzi prawa jest rodzina i opieka, stąd właśnie prawo rodzinne i opiekuńcze. Spośród podstawowych zasad prawa rodzinnego można wyodrębnić dwie kategorie - ogólne i szczególne. Zasady o charakterze ogólnym dotyczą wszystkich stosunków rodzinnych. Należy do nich zaliczyć:

  • zasadę dobra dziecka,
  • zasadę szczególnej ochrony rodziny,
  • zasadę uniezależnienia osobistych stosunków rodzinnych od wpływów obcych tym stosunkom elementów majątkowych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który swymi regulacjami obejmuje całość stosunków rodzinnych, składa się z trzech tytułów:

  • Małżeństwo - jego zawartość całkowicie odpowiada nazwie;
  • Pokrewieństwo - poświęcony jest w przeważającej części stosunkom między rodzicami a dziećmi, jedynie zawarty w nim rozdział o obowiązku alimentacyjnym dotyczy także pozostałych krewnych oraz częściowo innych osób;
  • Opieka i kuratela - poświęcony jest opiece nad małoletnimi, która to opieka zastępuje władzę rodzicielską, przez co staje się stosunkiem quasi - rodzinnym. W tytule tym unormowano również kwestie opieki nad ubezwłasnowolnieniem oraz kurateli.

Mówi się, że znajomość prawa szkodzi. Trudno powiedzieć, na ile znajomość prawa rodzinnego jest w życiu niezbędna, jednak wiedza o jego podstawach z całą pewnością, prędzej czy później, okaże się przydatna.

Artykuł powstał przy współpracy z: http://adwokat-miling.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

blackppp

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 2 dni:
Dolomiti Paganella Bike – www.dolomitipaganellabike.com/en
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »