Kobieta, zdrowie, uroda » Medycyna

Tiotropium/olodaterol Respimat® — nowe osiągnięcie w leczeniu podtrzymującym chorych na POChP

Tiotropium/olodaterol Respimat® — nowe osiągnięcie w leczeniu podtrzymującym chorych na POChP — produkt zatwierdzony już w kilku krajach europejskich

·         Nowy produkt dostępny w inhalatorze Respimat® bazuje na tiotropium i jest wzbogacony o olodaterol.

·         Tiotropium/olodaterol Respimat® zapewnia znaczącą poprawę
w zakresie czynności płuc, objawów POChP, jakości życia oraz zużycia leków doraźnych w porównaniu z produktem tiotropium już
w początkowych stadiach choroby, kiedy chorzy wymagają leczenia podtrzymującego[1]

·         U chorych, którzy wcześniej nie stosowali żadnego leczenia podtrzymującego, poprawa czynności płuc uzyskiwana dzięki tiotropium/olodaterol Respimat®[*] jest ponad dwukrotnie większa niż
w przypadku samego tiotropium[2],[3]

 

Ingelheim, Niemcy, lipiec 2015 r. — Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła pierwsze rejestracje dla nowego produktu – tiotropium/olodaterol Respimat® w kilku krajach europejskich[†]. Tiotropium/olodaterol Respimat® jest podawany raz na dobę w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u dorosłych chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach terapia zostanie zatwierdzona w innych państwach europejskich. Tiotropium/olodaterol Respimat® zapewnia znaczącą poprawę w zakresie czynności płuc, duszności, jakości życia i zużycia leków doraźnych w porównaniu
z tiotropium już w początkowych stadiach choroby, kiedy chorzy wymagają leczenia podtrzymującego1. Dzięki tym dodatkowym korzyściom chorzy mogą utrzymać aktywność fizyczną i unikać spirali zjawisk prowadzących
do spadku aktywności fizycznej w POChP tak długo, jak tylko to możliwe.

POChP to przewlekła, postępująca choroba płuc możliwa do leczenia, ale nie do końca uleczalna, która dotyka 210 mln ludzi na całym świecie[4] i według przewidywań do 2030 roku stanie się trzecią główną przyczyną zgonów[5]. Zwykle chorzy są diagnozowani na etapie, gdy ich czynność płuc jest już znacznie upośledzona i konieczne jest zastosowanie leczenia podtrzymującego[6]. Objawy występujące u chorych to m.in. duszność i kaszel, które często powstrzymują ich od aktywności. Może to prowadzić do spirali zjawisk w kierunku pogorszenia się objawów, a nawet jeszcze większego ograniczenia aktywności[7], co przyczynia się do zwiększonego ryzyka inwalidztwa i zgonu[8].

„Dodatkowe korzyści, jakie daje tiotropium/olodaterol Respimat®
w porównaniu z tiotropium, są znaczące dla chorych, a dane pokazują,
że korzyści w zakresie czynności płuc są nawet większe, kiedy lek jest stosowany w początkowych stadiach POChP. Jest to obiecujący krok naprzód w leczeniu POChP” — mówi Roland Buhl, profesor medycyny i ordynator Oddziału Pulmonologii w Szpitalu Klinicznym w Moguncji. „Optymalne postępowanie od samego początku leczenia podtrzymującego może umożliwić chorym na tę wysoce wyniszczającą chorobę utrzymanie aktywności, leczenie objawów i polepszenie jakości życia.”

 

Krajowe dopuszczenia do obrotu wydane w dniu 20 maja przez organy rejestracyjne, po zakończeniu europejskiej zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej, są oparte na danych z badań klinicznych TONADO® 1 i 2 z udziałem ponad 5 tysięcy chorych. Badania TONADO® są częścią programu badań klinicznych TOviTO® obejmującego ponad 15 tys. chorych, który wykazuje, że stosowanie tiotropium/olodaterol Respimat® daje większe i znaczące klinicznie korzyści niż stosowanie tiotropium[‡]:

·         Znaczna poprawa czynności płuc*, przy czym największe korzyści odnoszą chorzy, którzy dopiero rozpoczynają leczenie podtrzymujące POChP3, oraz ponad dwukrotna poprawa czynności płuc* u chorych, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia podtrzymującego[§] (148 ml w por. z 72 ml)2

·         Ograniczenie duszności i mniejsze zużycie leków doraźnych wśród chorych1 (odpowiednio poprawa o 22% i 26% w stosowaniu dziennych i nocnych leków doraźnych w porównaniu z tiotropium)

·         Większy odsetek chorych ze znacząca poprawą jakości życia (57,5% w por. z 48,7%)1

·         Tiotropium/olodaterol Respimat® był dobrze tolerowany, a jego profil bezpieczeństwa był podobny do profilu tiotropium lub olodaterolu stosowanych w monoterapii1

„Od pierwszego wprowadzenia na rynek w 2002 r. tiotropium przynosi korzyści medyczne, które realnie zmieniły życie milionów chorych
na POChP na całym świecie. Tiotropium/olodaterol Respimat® to nasze najnowsze osiągnięcie w dziedzinie leczenia POChP. Niedawne zatwierdzenie tego leku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii wraz z rejestracją w krajach europejskich to ważny krok naprzód w realizacji naszego zobowiązania do zapewniania skutecznych rozwiązań dla chorych na POChP” — powiedział Klaus Dugi, dyrektor ds. medycznych firmy Boehringer Ingelheim. „W najbliższych miesiącach spodziewamy się kolejnych rejestracji tiotropium/olodaterol Respimat® w innych krajach europejskich”.

 

Działanie tiotropium/olodaterol Respimat® bazuje na tiotropium, najczęściej na świecie przepisywanego leku do leczenia podtrzymującego u chorych
na POChP, za którym stoi ponad 40 mln pacjentolat stosowania w warunkach codziennej praktyki lekarskiej obejmującego wszystkie stopnie nasilenia POChP[9]. Produkt jest wzbogacony olodaterolem — wyjątkowym i skutecznym, długo działającym beta2-mimetykiem o szybkim początku działania, specjalnie opracowanym w celu uzupełniania skuteczności tiotopium. Tiotropium/olodaterol jest podawany przez Respimat® — jedyny dostępny inhalator, który aktywnie[**] wytwarza delikatną mgiełkę, dzięki czemu wystarczy wziąć normalny wdech, aby lek przedostał się głęboko
do płuc
[10],,[11],[12],[13],[14],[15],[16].

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://newscentre.boehringer-ingelheim.com/ 

 

 

Boehringer Ingelheim

 

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47.700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

 

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie
do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska
i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

 

W 2014 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto
ze sprzedaży w wysokości około 13,3 mld euro. 19,9% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

 

Więcej informacji na stronie internetowej  www.boehringer-ingelheim.com

 

Piśmiennictwo

 [*] Poprawa minimalnego poziomu natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) po 24 tygodniach leczenia

[†] Na dzień 29 czerwca tiotropium/olodaterol Respimat® został zatwierdzony
w Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Danii, Norwegii, Irlandii, Austrii, Rumunii i Hiszpanii

[‡] Dane przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą tiotropium/olodaterol Respimat® w dawce 5/5 µg , tj. w dawce zatwierdzonej przez organy rejestracyjne

[§] Chorzy, którzy przed rozpoczęciem badania nie otrzymywali leczenia podtrzymującego

[**] Respimat® dostarcza odmierzoną dawkę leku w postaci mgiełki po naciśnięciu przycisku i nie wymaga silnego wdychania przez chorego[1] Buhl R, Maltais F, Abrahams R, et al. Tiotropium and olodaterol fixed-dose combination versus mono-components in COPD (GOLD2-4). Eur Respir J 2015; 45(4):969-79.

[2] Buhl R, Abrahams R, Grönke L, et al. Tiotropium Plus Olodaterol Fixed-Dose Combination Therapy Provides Lung Function Benefits when Compared with Tiotropium Alone, Irrespective of Prior Treatment with a Long-Acting Bronchodilator: Post Hoc Analyses Of Two 1-Year Studies. ATS 2015 congress Abstract 64799.

[3] Ferguson GT, et al. Efficacy of tiotropium + olodaterol in patients with COPD by initial disease severity and treatment intensity. Adv Ther 2015 Jun 26. [Epub ahead of print]

[4] WHO. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases. Chronic Respiratory Diseases.  http://www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf [Last accessed June 2015]

[5] WHO. Chronic respiratory diseases, Burden of COPD. http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/index.html.

[6] Mapel DW, et al. Severity of COPD at initial spirometry-confirmed diagnosis: data from medical charts and administrative claims. Int J COPD 2011; 6: 573–581.

[7] Reardon JZ, Lareau SC, ZuWallack R. Functional status and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Med 2006; 119(10 Suppl 1):32-37.

[8] Casaburi R. Activity promotion: a paradigm shift for chronic obstructive pulmonary disease therapeutics. Am Thorac Soc 2011; 8(4):334-337.

[9] BI data on file.

[10] Newman SP, Brown J, Steed KP, Reader SJ, Kladders H. Lung deposition of fenoterol and flunisolide delivered using a novel device for inhaled medicines: Comparison of Respimat® with conventional metered-dose inhalers with and without spacer devices. Chest 1998;113:957-963.

[11] Pitcairn G, Reader S, Pavia D, Newman S. Deposition of corticosteroid aerosol in the human lung by Respimat® Soft Mist™ Inhaler compared to deposition by metered dose inhaler or by Turbuhaler® dry powder inhaler. J Aerosol Med 2005;18(3):264-272.

[12] Peterson JB, Prisk GK, Darquenne C. Aerosol deposition in the human lung periphery is increased by reduced-density gas breathing. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2008; 21(2):159–168.

[13] Dalby R, Spallek M, Voshaar T. A review of the development of Respimat® Soft Mist™ Inhaler. Int J Pharm 2004;283:1-9.

[14] Zierenberg B. Optimising the in vitro performance of the Respimat®. J Aerosol Med 1999;12 (Suppl 1): S19-S24.

[15] Dalby RN, Eicher J, Zierenberg B. Development of Respimat® SoftMist™ inhaler and its clinical utility in respiratory disorders. Med Devices (Auckl) 2011;4:145-155.

[16] Anderson P. Use of Respimat Soft Mist Inhaler in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.  2006;1(3): 251–259.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

primum_pr

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »