Gospodarka » Opakowania

WYNIKI PROJEKTU PROMOCJA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W WYBRANYCH DZIELNICACH WARSZAWY

• 65% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklaruje, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane • 92% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa jest zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego
Warszawa, 28 lutego 2011 r. - Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" zaprezentowało dzisiaj podsumowanie projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy", który został zrealizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła" oraz Fundacji Nasza Ziemia. Ocena projektu została przygotowana przez firmę Lokalne Badania Społeczne. W ramach projektu zorganizowano m.in. lekcje ekologiczne w szkołach podstawowych i Piknik Ekologiczny na warszawskim Ursynowie, przeprowadzono informacyjną kampanię billboardową i plakatową, a także rozdystrybuowano foldery informacyjne i inserty prasowe.

Badania pokazały, że:

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:


• Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklarujących segregowanie odpadów - obecnie 65% badanych twierdzi, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane, podczas gdy w 2010 r. mówiła tak nieco ponad połowa ankietowanych (53%).


• Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy są zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego - w 2011 r. uważa tak już 92% badanych, natomiast w ubiegłym roku tego zdania było 73% respondentów.


• 54% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy kojarzą projekt jest zdania, że kampania ta zachęciła ich do zmiany postaw i codziennych zachowań na bardziej ekologiczne.

 „Cieszymy się ze wzrostu proekologicznych postaw mieszkańców Warszawy oraz z pozytywnych wyników oceny przeprowadzonego przez nas projektu. Potwierdzają one, że warszawiacy odczuwają potrzebę dbania o środowisko naturalne, chętnie uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregują je w coraz większym stopniu. Mam nadzieję, że w wyniku przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie projektu mieszkańcy Warszawy będą segregować jeszcze więcej z ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych powstających każdego roku w stolicy” – powiedziała Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Jak wykazały badania, mieszkańcy Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa pozytywnie ocenili projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”.

Opinie dotyczące działań zrealizowanych w ramach projektu:

• 57% badanych kojarzących projekt zgadza się, że przeprowadzona kampania była dostosowana do potrzeb mieszkańców ich dzielnicy.
• 55% badanych kojarzących projekt zgadza się, że dzięki tej kampanii poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego.
• 54% badanych kojarzących projekt zgadza się, że kampania zachęciła ich do zmiany postaw i zachowań w życiu codziennym na bardziej ekologiczne.

Opinie na temat lekcji ekologicznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych:

• 87% badanych uczniów uważa, że z lekcji ekologicznych wyniosło nową wiedzę na temat gospodarki odpadami.
• 84% badanych uczniów prawidłowo wskazało, że pojemnik na opakowania z papieru i tektury ma kolor niebieski.
• 65% badanych prawidłowo wskazało, że opakowanie kartonikowe np. po mleku czy sokach należy wrzucić do żółtego pojemnika.

Opinie dotyczące Pikniku Ekologicznego w parku na ursynowskiej Kopie Cwila:

• 73% uczestników Pikniku deklaruje, że udział w tym wydarzeniu zachęcił ich do zmiany postaw na bardziej ekologiczne.
• 70% badanych pozytywnie ocenia Piknik Ekologiczny.
• 61% uczestników Pikniku uważa, że podczas tej imprezy poszerzyło swoją wiedzę na temat stanu i ochrony środowiska naturalnego.
________________________________________
Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska. W ramach projektu, którego celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej. W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono warsztaty ekologiczne przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stworzono też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu.
________________________________________
Badanie projektu zostało przeprowadzone w czterech etapach w okresie marzec 2010 r. – styczeń 2011 r.:
• Etap 1: ilościowe badanie na temat wiedzy, postaw oraz zwyczajów związanych z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych wśród 500 mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa w wieku powyżej 15 lat, zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych metodą CATI (pomiar przed rozpoczęciem projektu) w marcu 2010 r.
• Etap 2: ilościowe badanie opinii 227 uczestników Pikniku Ekologicznego, który odbył się 18 września 2010 r.
w parku na ursynowskiej Kopie Cwila, na temat tego wydarzenia, przeprowadzone w dniu Pikniku metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych.
• Etap 3: ilościowe badanie 267 uczniów szkół podstawowych z Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, w których
w ramach Projektu przeprowadzono warsztaty ekologiczne, na temat opinii uczniów o lekcjach ekologicznych,
w których wzięli udział. Badanie przeprowadzono metodą samodzielnie wypełnianej ankiety audytoryjnej
w listopadzie i grudniu 2010 r. każdorazowo po zakończonej lekcji ekologicznej
• Etap 4: ilościowe badanie na temat wiedzy, postaw oraz zwyczajów związanych z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych wśród 500 mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa w wieku powyżej 15 lat, zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych metodą CATI (pomiar po zakończeniu projektu)
w styczniu 2011 r.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Jarosław Soroczyński

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »