Gospodarka » Przemysł

Zaprojektuj Swój Zysk

Zaprojektuj Swój Zysk
Zobacz więcej zdjęć »
Ruszył program wsparcia polskiego wzornictwa Zaprojektuj Swój Zysk! 21 maja Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie zainaugurował projekt Zaprojektuj Swój Zysk

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk adresowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz projektantów. Jego głównym celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego. Cel ten realizowany jest  poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom i projektantom wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu wdrażania nowych produktów wzorniczych na rynek, skutecznej współpracy i metod pracy zespołowej, których ostatecznym celem jest wprowadzanie innowacyjnych produktów wzorniczych na rynek i kreowanie własnych marek.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Przedsiębiorcom projekt ZSZ dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • wzornictwa jako narzędzia innowacji procesowej i produktowej oraz osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku
  • zarządzania  nowym produktem wzorniczym i procesem jego wprowadzania na rynek
  • metod wdrożeń
  • wykorzystania możliwości technologicznych
  • wiedzy o możliwości studiów projektowych
  • dostosowania produktów do trendów rynkowych


Projektantom projekt ZSZ dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania procesem projektowania nowego wzoru w pragmatyce rynkowej
  • pracy w interdyscyplinarnych zespołach
  • metodologii i praktyki wdrożeń w przedsiębiorstwach


Innowacja poprzez wzornictwo

W 2007 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przebadał ponad 300 różnej wielkości przedsiębiorstw, z różnych rejonów Polski, w ośmiu branżach. Z raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach” wynika, że większość firm uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. Aż 86% firm sądzi, że inwestycje w produkt wzorniczy są opłacalne. 60% liderów wzornictwa wskazuje na jego duży wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy, a 65% jest przekonanych, że w najbliższych latach nastąpi dalszy wzrost wzornictwa. Jednak tylko 5% przedsiębiorców potrafi ocenić ryzyko decyzji inwestycji we wzornictwo, 50% nie prowadzi badań preferencji konsumentów, a 8% firm otwarcie przyznaje się do modyfikacji cudzych wzorów.

- Chcemy aby  ZSZ obudził i uaktywnił ogromny, ukryty potencjał naszych firm i projektantów. Czas stworzyć platformę porozumienia i współpracy. Rzecz w dostępie do wiedzy, w zaufaniu, w świadomości ukrytych źródeł rentowności i w końcu, w rzeczywistej współpracy: poważnej, przemyślanej i przede wszystkim konsekwentnej – podkreśla Beata Bochińska, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, dyrektor projektu ZSZ.

Uczestnicy projektu

W projekcie Zaprojektuj Swój Zysk weźmie udział 550 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz 75 - 100 projektantów i studiów projektowych.  Beneficjentami projektu ze strony przedsiębiorstw jest wyższa i średnia kadra zarządzająca procesem wprowadzania nowych produktów na rynek, w tym specjaliści z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, technologii i produkcji.
Projektanci mogą zostać uczestnikami projektu zarówno jako niezależni freelancerzy, zatrudnieni w przedsiębiorstwach oraz jako właściciele i pracownicy studiów projektowych. Dla zwiększenia skuteczności oddziaływania projektu Zaprojektuj Swój Zysk, stworzona zostanie sieć polskiej i międzynarodowej współpracy z ośrodkami  i instytucjami wspierającymi i promującymi wzornictwo. Należeć będzie do niej 30 partnerów projektu, wśród nich: ogólnopolskie i regionalne  instytucje gospodarcze, akademickie, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki transferu technologii, parki naukowo-technologiczne oraz międzynarodowe organizacje badawczo-naukowe.

Doświadczenia międzynarodowe w projektach wspierających wzornictwo

Zagranicznym odpowiednikiem dla projektu Zaprojektuj Swój Zysk jest program Designing Demand realizowany od 2003 roku w Wielkiej Brytanii przez Design Council, narodową instytucję publiczną nadzorowaną przez Department of Trade and Industry, odpowiednik Ministra Gospodarki.  Design Council prowadzi i koordynuje program we współpracy z dziewięcioma regionami, co zapewnia wysoką jakość i jednolite standardy projektowania rynkowych produktów. Program Designing Demand obejmuje 6.500 przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii i zaowocował stworzeniem rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi innowacji poprzez wzornictwo oraz wzmocnieniem marek brytyjskich na rynkach światowych. Badania pilotażowego programu dotyczącego 650 przedsiębiorstw wykazały jego wysoką efektywność: 2/3 uczestniczących przedsiębiorstw dało najwyższą ocenę (excellent) podkreślając pozytywny wpływ na rozwój produktów i strumienia przychodów oraz uporządkowanie strategicznego procesu rozwoju nowych produktów. Wreszcie 73% firm powtórzyło zamówienie projektów wzorniczych w akredytowanych studiach już poza zakresem programu, co jest jego trwałym efektem. IWP nawiązał współpracę z Design Council, co umożliwia transfer doświadczeń i dobrych praktyk w celu realizacji projektu Zaprojektuj Swój Zysk.

Wiedza i warsztaty

Podstawą merytoryczną programu będzie pierwszy w Polsce podręcznik  metodologii wprowadzania nowego produktu wzorniczego na rynek i zarządzania procesem, adresowany do projektantów i zespołów odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów w przedsiębiorstwach. Stanowić on będzie także podstawę realizowanych w ramach projektu   warsztatów stacjonarnych i kursów e-learningu dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz projektantów. W trakcie warsztatów dla firm przedsiębiorcy poznają konkretne rozwiązania systemowe zwiększające efektywność procesu wdrażania produktów wzorniczych. Studia projektowe i projektanci zdobędą z kolei odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat standardów w zakresie opracowania produktów wzorniczych, w tym poszanowania własności intelektualnej. Przedsiębiorcy i projektanci w trakcie wspólnych warsztatów wykształcą kompetencje i umiejętności
z zakresu zarządzania procesem przygotowywania nowego produktu wzorniczego. Warsztaty odbywać się będą w Instytucie oraz w wybranych siedzibach partnerów regionalnych projektu. 20 kursów e-learnigowych z kolei dostępnych  będzie na portalu projektu – największej platformie internetowej poświęconej wzornictwu w tej części Europy. Ich zawartość merytoryczna i metodyka będzie wypracowana w ramach projektu. E-learning będzie dostępny dla projektantów oraz pracowników przedsiębiorstwa, których praca związana jest wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Adresowany jest także do projektantów.

Portal projektu

Centrum wszystkich wydarzeń w ramach projektu będzie interaktywny portal – główna platforma komunikacji, edukacji i promocji wzornictwa. Znajdzie się na nim m.in. unikalna wirtualna biblioteka cyfrowa poświęcona wprowadzaniu nowych produktów na rynek i  zarządzania wzornictwem, dostęp do międzynarodowych baz danych dotyczących wzornictwa oraz Interaktywne Centrum Designu, na którym będzie można znaleźć raporty poświęcone znaczeniu wzornictwa w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku, polskich i międzynawowych case studies z zakresu wdrażania wzornictwa w przedsiębiorstwach i wyników rynkowych oraz aktualności z obszaru tzw. creativity business.  Na portalu znajdzie się także największa baza projektantów współpracującej z biznesem, za pomocą której przedsiębiorstwa będą miały dostęp do projektantów różnych branż. Uczestnicy ZSZ będą mogli korzystać z forum -  interaktywnej platformy  wymiany opinii, doświadczeń i nawiązywania współpracy wszystkich uczestników projektu.

Dobre praktyki wzornicze

W ramach projektu zrealizowanych zostanie ponad 20 ekspozycji dobrych praktyk wzorniczych, w tym światowego wzornictwa i realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wystawy będą organizowane w różnych lokalizacjach Polski i zagranicą. Ich celem je prezentacja systemowych rozwiązań współpracy między przedsiębiorstwem a projektantem na rzecz wdrażania wysokiej jakości wzorniczej produktów, w których design jako wartość dodana  podnosi ich rynkową wartość, wskazuje nowe trendy i innowacyjne rozwiązania. Wystawy prezentować będą największe osiągnięcia projektowe, nowe trendy we wzornictwie, technologie i materiały.

Oczekiwane efekty projektu

Instytut Wzornictwa Przemysłowego oczekuje, że projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa)” ułatwi polskim przedsiębiorcom podniesienie konkurencyjności ich produktów na rynku globalnym poprzez profesjonalne zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Projektantom z kolei, dzięki nabytym umiejętnościom i kompetencjom współpracy z przedsiębiorstwami, umożliwi aktywny udział w tworzeniu innowacyjnych produktów rynkowych.  Korzyści płynące z udziału w projekcie dla projektantów to m.in.: dostęp do unikalnej wiedzy na temat tego jak zaprezentować swój projekt przedsiębiorcy i jak z nim współpracować w polskich realiach, zapewniając sobie ochronę projektów. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość dokonania oceny dojrzałości swojego przedsiębiorstwa pod kątem aplikacji wzornictwa, wykształcić zespoły odpowiedzialne w firmach za rozwój nowych produktów, w efekcie wykształcić kompetentną kadrę i zmodernizować strategię swojej firmy w oparciu o innowację poprzez wzornictwo.

- Rozwój nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa projektowego jest najtańszą i najłatwiejszą metodą podnoszenia atrakcyjności produktu, co w dzisiejszej rzeczywistości globalnego rynku staje się podstawowym narzędziem budowania marki ponadregionalnych firm – podkreśla Beata Bochińska prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Oczekujemy, że nasz projekt ułatwi polskim przedsiębiorcom zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej – dodaje.

Pierwsze warsztaty w ramach projektu ZSZ odbędąsię w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w lipcu tego roku. Adresowane będą do projektantów.
Więcej informacji o projekcie www.iwp.com.pl/zsz


O realizatorze projektu

Instytut Wzornictwa Przemysłowego mający 50-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu jest jedynym w kraju przedsiębiorstwem o statusie jednostki naukowej (w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 ze zm.)) zajmującym się systemowo wzornictwem, prowadzącym działalność na rzecz stymulowania – poprzez wzornictwo – innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, świadczącym usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów. Są to projekty badawcze w zakresie wzornictwa ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia nowych produktów, szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów.

Przykładami takich projektów są: projekty badawczo-wdrożeniowe np. dla Lasów Państwowych, PKP Intercity, ProfiM, program badawczo-promocyjny Dobry Wzór monitorowania i promocji wzornictwa,  studia podyplomowe „Design management” realizowane we współpracy z SGH,  cykl szkoleń dotyczących aplikacji wzornictwa Klub Przedsiębiorców, badania „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach”, cykl badań ergonomicznych kończyn osób starszych oraz dzieci i młodzieży ze wskazaniami dla projektowania finansowany przez MNiSzW, program upowszechniania wzornictwa „Gdynia Design Days” realizowany dla samorządu Miasta Gdynia, program promocji innowacji wzorniczych „Fortis Young Design” oraz promocji współpracy projektantów wzornictwa z projektantami oprogramowania „Imagine Cup” realizowany z Microsoft Polska.

IWP jest członkiem International Council of Societes of Industrial Design  (ICSID), wiodącej międzynarodowej organizacji non-profit promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. ICSID prowadzi działalność standaryzacyjną, promuje dobre wzorce, wspiera współpracę między projektantami i biznesem.

Realizator projektu
Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o. o.
00-236  Warszawa ul. Świętojerska 5/7
www.iwp.com.pl


Kontakt dla mediów:
Elżbieta Opiła
Dyrektor Pionu Marketingu
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
elzbieta_opila@iwp.com.pl
Tel. 0 22 860 00 66
 
 
Agnieszka Malesza-Woźniak, Anna Haliżak
Triple PR
ul. Elektoralna 24/73, 00-892 Warszawa
agnieszka.malesza@triplepr.pl;  anna.halizak@triplepr.pl
Tel. 0 22 261 54 15, 0 22 216 54 16Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

triple

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »