Gospodarka » Przemysł

Bardzo dobry kwartał dla RAFAKO

Trzeci kwartał przyniósł poprawę wyników - zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i z poprzednimi kwartałami bieżącego roku. Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo niższej niż w ubiegłym roku sprzedaży, Spółka odnotowała rekordowy poziom zysku

GK RAFAKO:

W trzech kwartałach 2011 roku GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 781,3 mln zł, które były niższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 6,4 proc. Wynik na działalności operacyjnej był wyższy od wyniku za rok ubiegły o 37,5 proc. i wyniósł  63 mln zł (rok wcześniej 45,8 mln zł).

Na wynik ten decydujący wpływ miały pozycje takie jak: zysk ze sprzedaży w kwocie 57,7 mln zł, przychody ze sprzedaży wierzytelności w kwocie 2 mln zł, otrzymane kary kontraktowe w kwocie 1,0 mln  zł, sprzedaż środków trwałych w kwocie 1,2 mln zł (in plus na wynik), pozostałe pozycje w kwocie 1,1 mln zł (in plus na wynik).

Na działalności finansowej GK RAFAKO osiągnęła zysk w wysokości 9,4 mln zł (rok wcześniej strata 1,6 mln zł), w tym: saldo odsetek  (głównie z lokat bankowych) w kwocie 7 mln zł (in plus na wynik), dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 3,8 mln zł, przychody z umorzenia jednostek TFI w kwocie 2,2 mln zł (in plus na wynik), wycena instrumentów finansowych w kwocie 1,5 mln zł (in minus na wynik), poniesione koszty na akwizycje kapitałowe w kwocie 1,7 mln zł, strata na pozostałych pozycjach w kwocie 0,4 mln zł.

Powyższe, pozwoliło uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 63,7 proc. (wzrost wyniku brutto z 44,2 do 72,3 mln zł) i 69,1 proc. (wzrost wyniku netto z 34,5 do 58,3 mln zł).

RAFAKO S.A. :
W trzech kwartałach 2011 r. Spółka osiągnęła przychody rzędu 719,6 mln zł. Były one niższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 7,8 proc. Wynik na działalności operacyjnej był o 31,2 proc. wyższy niż w roku poprzednim i wyniósł  55,8 mln zł (za trzy kwartały 2010 r. wyniósł 42,6 mln zł).

Na wynik ten decydujący wpływ miały pozycje: zysk ze sprzedaży w kwocie 51,4 mln zł, przychody ze sprzedaży wierzytelności w kwocie 2 mln zł, otrzymane kary kontraktowe i odszkodowania w kwocie 1 mln zł, sprzedaż środków trwałych w kwocie 0,3 mln zł (in plus na wynik), pozostałe pozycje w kwocie 1,1 mln zł (in plus na wynik).

Na działalności finansowej RAFAKO S.A. osiągnęło zysk w wysokości 8,6 mln zł (rok wcześniej strata 1,5 miliona), w tym: saldo odsetek (głównie z lokat bankowych) w kwocie 6,7 mln zł (in plus na wynik), dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 3,2 mln zł, przychody z umorzenia jednostek TFI w kwocie 2,2 mln zł (in plus na wynik), wycena instrumentów finansowych w kwocie 1,5 mln zł (in minus na wynik), koszty na akwizycje kapitałowe w kwocie 1,7 mln zł, strata na pozostałych pozycjach w kwocie 0,3 mln zł.

Powyższe, pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 57 proc. (wzrost wyniku brutto z 41,0 do 64,4 mln zł) i 63,2 proc. (wzrost wyniku netto z 31,8 do 51,9 mln zł).
    

          
* * *
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Adventure Media

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »