Technologie » Internet

FIRMY MCAFEE I RSA NAWIĄZUJĄ PARTNERSTWO TECHNOLOGICZNE

Liderzy w branży zabezpieczeń łączą siły, aby zapewnić klientom współdziałające rozwiązania, umożliwiające sprostanie wyzwaniom związanym z dynamicznie zmieniającym się rynkiem bezpieczeństwa
Warszawa, 1 marca 2011 roku, Firmy McAfee i RSA, dział zabezpieczeń firmy EMC, poinformowały
o nawiązaniu partnerstwa technologicznego. W wyniku współpracy przedsiębiorstwa będą oferować zintegrowane systemy, które pomogą klientom rozwiązać złożone problemy w zakresie bezpieczeństwa, obniżyć poziom ryzyka, zachować zgodność z przepisami i zapewnić bezpieczeństwo danych w całej infrastrukturze informatycznej. Dzięki współpracy w ramach programów partnerskich obu firm mających na celu zapewnienie współdziałania produktów, McAfee i RSA rozpoczynają prace nad wspólnymi rozwiązaniami, które będą wykorzystywać dane dotyczące aktualnego stanu zabezpieczeń i zdarzeń
w celu zapewnienia pełnej informacji o ryzyku.

„Pokonywanie nowych, złożonych i zmieniających się zagrożeń wymaga kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa, którego nie mogą zaoferować środowiska zamknięte. Otwarte platformy McAfee umożliwiają partnerom, takim jak firma RSA, zapewnienie klientom lepszego i bardziej bezpiecznego środowiska" - powiedział Dave DeWalt, prezes i dyrektor generalny firmy McAfee. „Dzięki współpracy z firmą RSA w zakresie zarządzania zabezpieczeniami, ryzykiem i zgodnością z przepisami, pomagamy klientom skoncentrować się na prowadzeniu działalności, a także umożliwiamy bardziej wydajne zarządzanie ryzykiem, zwiększenie efektywności działań związanych z bezpieczeństwem i tworzenie architektur zabezpieczeń prewencyjnych".

„Zabezpieczenia przyjmują obecnie postać modelu, który wymaga inteligentnej platformy umożliwiającej wykorzystanie nieprzetworzonych danych dotyczących infrastruktury IT i bezpieczeństwa oraz zapewnienie przedsiębiorstwom spójnych zestawień informacji na temat ryzyka, które mają znaczenie dla działalności biznesowej" - powiedział Art Coviello, prezes wykonawczy RSA, działu zabezpieczeń firmy EMC. „Efektywne zarządzanie zabezpieczeniami wymaga obecności ekosystemu partnerów, którzy zdają sobie sprawę, że jeden producent nie ma możliwości rozwiązania złożonych problemów dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń, przed którymi stoją obecnie przedsiębiorstwa i użytkownicy. Firmy RSA i McAfee wspólnie zapewniają dostęp do nowych technologii, najlepszych procedur
i sprawdzonych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorstwom stosować podejście uwzględniające ryzyko
i korzystać z funkcji kontroli zabezpieczeń dostosowanych do działalności biznesowej".

Zwiększenie bezpieczeństwa punktów końcowych i udoskonalenie funkcji zarządzania lukami
w zabezpieczeniach

Firmy McAfee i RSA zapewniają możliwość integracji platform McAfee® Vulnerability Manager i RSA Archer® eGRC. Dzięki temu klienci zyskają dostęp do informacji na temat wpływu luk
w zabezpieczeniach przedsiębiorstwa na działalność biznesową, egzekwowanie reguł i zgodność
z przepisami.

Ponieważ RSA uczestniczy w programie McAfee® Security Innovation Alliance, firmy planują ściślejszą integrację platform RSA Archer eGRC i McAfee ePolicy Orchestrator®. W rezultacie przedsiębiorstwa uzyskają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem poprzez aktywne identyfikowanie, śledzenie i eliminowanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz luk o znaczeniu krytycznym w zabezpieczeniach infrastruktury.

Ponadto firmy planują integrację oprogramowania ePolicy Orchestrator z platformą RSA enVision®
w celu udoskonalenia procedury wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym i automatycznych reakcji na ataki. Przedsiębiorstwa będą udostępniać sobie wzajemnie informacje dotyczące wielu rodzajów ryzyka, np. zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz naruszenia przepisów i zasad. Wszystkie dane będą gromadzone za pośrednictwem odpowiednich platform. Zebrane informacje będą poddawane inteligentnej analizie, dzięki której klienci będą mogli stosować odpowiednie środki zaradcze
i działania naprawcze.

Firmy McAfee i RSA dokonały certyfikacji zgodności operacyjnej najnowszych wersji produktu McAfee® Endpoint Encryption i hybrydowych tokenów USB RSA SecurID® 800. Dzięki zapewnieniu współpracy obu wiodących produktów klienci mają do dyspozycji udoskonalone rozwiązania, które pomogą zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i utracie lub kradzieży poufnych danych ze stacji roboczych

Współpraca nad innowacjami w obszarze zapobiegania utracie danych, zmniejszania liczby oszustw oraz zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami

Firmy McAfee i RSA planują opracowywanie dalszych wspólnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, wzajemną wymianę informacji i sformułowanie najlepszych procedur dotyczących kluczowych obszarów technologicznych. Rezultat tych prac będzie dostępny w postaci zintegrowanych i współdziałających ze sobą produktach obu partnerów.

Wybrane projekty, które będą realizowane w przyszłości:

o Opracowanie standardów branżowych i najlepszych procedur dotyczących rozwiązań do zapobiegania utracie danych (DLP). Firmy współpracują nad ułatwieniem wymiany danych pomiędzy platformami DLP. Celem tych działań jest rozszerzenie środowiska DLP oraz umożliwienie przedsiębiorstwom wykorzystania istniejących inwestycji w zabezpieczenia
i rozwiązania do zarządzania ryzykiem.

o Współpraca i dzielenie się wiedzą pomiędzy McAfee® Global Threat IntelligenceTM, RSA FraudActionTM Research Lab i Anti-Fraud Command Center ma na celu wymianę najnowszych informacji na temat ataków typu phishing, koni trojańskich i innego szkodliwego oprogramowania. Informacje te zostaną wykorzystane w produktach i usługach obu liderów branży zabezpieczeń w celu podwyższenia poziomu ochrony, szybszego reagowania na zagrożenia i usuwania ich w czasie rzeczywistym w instytucjach finansowych, dużych przedsiębiorstwach oraz rządowych działach obrony przed cyberzagrożeniami na całym świecie.

o Wspólne opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami, w których będą stosowane technologie wykorzystywane w platformie RSA Archer eGRC oraz systemach McAfee do zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami, takich jak McAfee Policy Auditor i McAfee Vulnerability Manager. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły zastosować kompleksowe podejście do ograniczania ryzyka związanego z zasobami firmy o znaczeniu krytycznym, polityką firmy i zgodnością z przepisami.

Informacje o firmie McAfee
McAfee, z siedzibą w Santa Clara, USA, jest największą w świecie firmą koncentrującą się wyłącznie na bezpieczeństwie informatycznym. Firma dostarcza prewencyjne, sprawdzone rozwiązania i usługi, które pomagają zabezpieczyć systemy, sieci i urządzenia mobilne na całym świecie umożliwiając użytkownikom bardziej bezpieczne korzystanie z Internetu. Wsparta przez swój czołowy system globalnej analizy zagrożeń (Global Threat Intelligence), firma McAfee tworzy innowacyjne produkty umożliwiające indywidualnym użytkownikom, firmom, instytucjom
z sektora publicznego oraz operatorom telekomunikacyjnym spełnienie wymogów prawa, ochronę danych, zapobieganie zakłóceniom pracy, identyfikację podatności na zagrożenia oraz ciągłe monitorowanie i doskonalenie poziomu bezpieczeństwa. McAfee chroni cyfrowy świat. http://pl.mcafee.com.

Informacje o RSA
RSA, dział zabezpieczeń firmy EMC, specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, umożliwiając ochronę danych w całym cyklu ich życia. Dzięki narzędziom oferowanym przez RSA klienci mogą chronić swoje zasoby informacyjne o znaczeniu krytycznym i tożsamości online - kompleksowo, w każdym miejscu i w przystępnej cenie. Rozwiązania RSA pozwalają też zarządzać informacjami i zdarzeniami związanymi
z bezpieczeństwem, co ułatwia klientom zachowanie zgodności z przepisami.
RSA oferuje najlepsze w branży rozwiązania w zakresie gwarantowania tożsamości i kontroli dostępu, szyfrowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony przed oszustwami. Narzędzia te zapewniają wiarygodność milionów identyfikatorów użytkowników
i realizowanych przez nich transakcji oraz ogromnej ilości generowanych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.RSA.com i www.EMC.com.

Niniejsza informacja prasowa zawiera „stwierdzenia wybiegające w przyszłość" (forward-looking statements) w rozumieniu przepisów federalnego prawa papierów wartościowych (Federal Securities Laws). Faktycznie uzyskane wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, na co wpływ mają różne czynniki ryzyka, m.in.: (i) niekorzystne zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej i rynkowej; (ii) opóźnienia lub zmniejszenia wydatków na infrastrukturę informatyczną; (iii) zdolność firmy do ochrony zastrzeżonej przez nią technologii; (iv) różne rodzaje ryzyka związanego z zarządzaniem rozwojem firmy, w tym z przejęciami i inwestycjami, a także trudności i koszty związane z integracją, restrukturyzacją oraz uzyskaniem przewidywanego efektu synergii; (v) czynniki związane z działaniami konkurencji, w tym presja cenowa i wprowadzanie na rynek nowych produktów; (vi) zmiany wzajemnych relacji pomiędzy tempem spadków cen produktów i kosztów części, a także wartość oraz struktura przychodów z produktów i usług; (vii) jakość oraz dostępność części i produktów; (viii) przechodzenie na nowe produkty oraz niepewność co do akceptacji nowych ofert produktów i szybkich zmian technologicznych lub rynkowych przez klientów; (ix) niewystarczające, nadmierne lub przestarzałe zapasy; (x) wojna lub akty terroryzmu; (xi) zdolność do zatrudnienia i utrzymania pracowników o wysokich kwalifikacjach; (xii) wahania kursów wymiany walut; (xiii) spory sądowe, w których firma może wziąć udział; (xiv) inne zdarzenia jednorazowe oraz inne istotne czynniki wymieniane wcześniej i podawane okresowo w dokumentach EMC, spółki nadrzędnych RSA, składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych. EMC i RSA nie ma obowiązku aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość po dacie opublikowania niniejszej informacji prasowej.
McAfee oraz ePolicy Orchestrator są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi McAfee, Inc lub podmiotów zależnych firmy w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. RSA, enVision, Archer, SecurID and FraudAction są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy EMC Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne produkty i usługi wymienione
w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Dodatkowych informacji udzielają :

Katarzyna Gorzelak-Rek
Marketing and Sales Coordinator
RSA
Tel: +48 22 452 31 33
Email:: katarzyna.gorzelakrek@rsa.com

Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

jdunin-keplicz@solskibm.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »