Firma » Finanse

GN Netcom – wyniki finansowe 2010

GN Netcom ogłosiło sprawozdanie finansowe za rok 2010. Rok został zakończony 10-procentowym organicznym wzrostem przychodów w IV kwartale.

GN Netcom, wiodący producent innowacyjnych zestawów słuchawkowych, przedstawia wyniki finansowe za 2010 rok. GN Netcom zrealizowało cele przyjęte na początku roku, koncentrując się na konsolidacji spółki oraz osiągnięciu podstawowych wskaźników we wszystkich częściach organizacji. W ciągu roku trzykrotnie podnoszono prognozy i firma zrealizowała docelowe wyniki przyjęte w najnowszej prognozie.

Wyniki GN w IV kwartale były zgodne ze zaktualizowaną i wyższą całoroczną prognozą przedstawioną w Raporcie Tymczasowym za III kwartał, opublikowanym 10 listopada 2010 r.

Dzięki przyspieszeniu wzrostu przychodów w GN Netcom oraz dalszym obiecującym wynikom po wprowadzeniu  na rynek ReSound Alera™, wzrost organiczny GN wzrósł do poziomu 10% w IV kw. 2010 r. w porównaniu z IV kw. 2009 r. EBITA za IV kw. wzrosła znacząco z 26 mln DKK w IV kw. 2009 r. do 208 mln DKK w IV kw. 2010 r.

 „Jestem zadowolony z faktu, że zrealizowaliśmy cele przyjęte na 2010 r. Nie tylko trzykrotnie w ciągu roku podnosiliśmy prognozy i zrealizowaliśmy najnowszą z nich” – mówi prezes Rady Nadzorczej, Per Wold-Olsen. – „Osiągnęliśmy także nasze cele w dziedzinie innowacji, dzięki repozycjonowaniu GN jako silnego konkurenta w segmentach aparatów słuchowych, zestawów słuchawkowych i komunikacji zunifikowanej. Ponadto odzyskaliśmy naszą pozycję w indeksie OMXC20. Jesteśmy coraz pewniejsi perspektyw rozwoju GN i stale pracujemy nad innowacyjnością naszych rozwiązań”.

Wyniki za IV kw. 2010 r.

•    Całkowite przychody GN wyniosły 1437 mln DKK, co oznacza wzrost organiczny na poziomie 10%.
•    EBITA wyniosła 208 mln DKK i była znacząco wyższa od wyniku z IV kw. 2009 r. (26 mln DKK).
•    Przychody GN Netcom wyniosły 580 mln DKK, co oznacza wzrost organiczny na poziomie 17%. Po wyłączeniu Mobile OEM wzrost organiczny wyniósł 20%. EBITA GN Netcom wyniosła 96 mln DKK i była znacząco wyższa od wyniku z IV kw. 2009 r. wynoszącego 48 mln DKK.
•    Przychody GN ReSound wyniosły 855 mln DKK, co oznacza wzrost organiczny na poziomie 5%. EBITA GN ReSound wyniosła 128 mln DKK w porównaniu z 87 mln DKK w IV kw. 2009 r.

Wyniki za cały rok 2010

•    Całkowite przychody GN wyniosły 5145 mln DKK, co oznacza wzrost organiczny na poziomie 5% w porównaniu ze wzrostem równym 16% w 2009 r. GN Netcom odnotowało wzrost organiczny na poziomie 9%
(18% po wyłączeniu MobileOEM), zaś wzrost organiczny GN ReSound
wyniósł 2%.
•    EBITA wyniosła 2595 mln DKK, w tym 2126 mln DKK stanowiących zasądzoną kwotę za etap 1 w sprawie arbitrażowej DPTG/TPSA. Po wyłączeniu kwoty zasądzonej od TPSA, EBITA wyniosła 469 mln DKK i wzrosła z 8 mln DKK w 2009 r.
•    Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 27%, a zysk netto 1855 mln DKK w porównaniu z 70 mln DKK w 2009 r.
•    Wolne przepływy pieniężne wyniosły 196 mln DKK w porównaniu z 566 mln DKK w 2009 r.
•    Oprocentowane zadłużenie netto wyniosło 960 mln DKK 1029 mln DKK 31 grudnia 2009 r. po realizacji programu odkupu akcji o wartości 88 mln DKK.

Dodatkowe istotne informacje

•    Na walnym zgromadzeniu Rada Nadzorcza zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2010 w wysokości 15% wyniku netto (z wyłączeniem TPSA), tj. 40 mln DKK (0,19 DKK na akcję).
•    Na podstawie wyników finansowych za 2010 r. i perspektyw na 2011 r. GN uruchomi program odkupu akcji o wartości ok. 200 mln DKK, który zostanie zrealizowany w 2011 r. pod warunkiem zgody akcjonariuszy.
•    We wrześniu 2010 r. Austriacki Sąd Arbitrażowy zasądził DPTG kwotę 2,9 mld DKK za etap 1 postępowania arbitrażowego pomiędzy DPTG a TPSA. TPSA, spółka zależna France Telecom zlekceważyła to postanowienie. By mieć pewność, że wpływy te zostaną uiszczone zgodnie z postanowieniem sądowym, DPTG rozpoczęło w listopadzie 2010 r. postępowanie egzekucyjne przeciwko TPSA w Polsce i następnie w kilku innych krajach. Na początku 2011 r. DPTG złożyło nowy pozew na kwotę 2,4 mld DKK w związku z etapem 2 (od połowy 2004 do 2009 r.) w postępowaniu arbitrażowym.
•    W postępowaniu apelacyjnym dotyczącym zakazu sprzedaży GN ReSound firmie Sonova, Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy wydał w kwietniu 2010 r. orzeczenie korzystne na GN, stwierdzając, że zakaz sprzedaży był niezgodny z prawem. W świetle orzeczenia GN zdecydowało się rozważyć wszelkie możliwości prawne w celu żądania odszkodowania za istotną stratę narzuconą na GN i jej akcjonariuszy i w grudniu 2010 r. firma wystąpiła z roszczeniem na kwotę ok. 8,2 mld DKK przeciwko Niemieckiemu Federalnemu Urzędowi Antymonopolowemu w Sądzie Rejonowym (Landgericht) w Bonn (Niemcy).

Perspektywy w 2011 r.

W Raporcie Tymczasowym za III kw. 2010 r. GN podało wstępne prognozy na 2011 r. GN z przyjemnością podnosi prognozę przychodów na 2011 r. dla GN Netcom z „ponad 8% wzrostu organicznego” do „ponad 10% wzrostu organicznego”. Ponadto potwierdzono wstępne prognozy na 2011 r. GN spodziewa się, że wyniki finansowe za I kw. 2011 r. będą nieco słabsze niż w pozostałych kwartałach.
W wyniku zachęcającego rozwoju sytuacji zarówno w GN Netcom, jak i w GN ReSound w 2010 r., EBITA ma wzrosnąć z 469 mln DKK (z wyłączeniem kwoty zasądzonej od TPSA) do 675-775 mln DKK w 2011 r.:

Przychody:
•    GN Netcom: ponad 10-proc. wzrost organiczny
•    GN ReSound: ponad 4-proc. wzrost organiczny
•    Razem GN: ponad 6-proc. wzrost organiczny

EBITA:
•    GN Netcom: 250-300 mln DKK
•    GN ReSound: 450-500 mln DKK
•    Pozostałe: ok. 30 mln DKK
•    Razem GN; ok. 675-775 mln DKK

Amortyzacja aktywów niematerialnych i prawnych oraz pozycji finansowych wyniesie ok. 50 mln DKK, zaś zysk przed opodatkowaniem ma tym samym wynieść ok. 625-725 mln DKK.

Wszystkie prognozy oparte są na średnim kursie wymiany DKK/USD w wysokości 5,50.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ITBC_Com

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »