Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka

Jak Politechnika i firmy IT otwierają nowe szanse dla studentów z Koszalina

Jak Politechnika i firmy IT otwierają nowe szanse dla studentów z Koszalina
Zobacz więcej zdjęć »
Współpraca Politechniki Koszalińskiej z firmami z Koszalina ułatwia start zawodowy studentom i absolwentom. Realizowane wspólnie programy sprawiają, że młodzi ludzie nie muszą opuszczać miasta, by znaleźć pracę w branży IT.

Co szósty absolwent w Polsce ma problem ze znalezieniem pracy. Rozpoczęcie kariery zawodowej bywa utrudnione m.in. ze względu na braki w praktycznych umiejętnościach i niewielką specjalizację. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz osób studiujących, Politechnika Koszalińska od lat realizuje program bliskiej współpracy z firmami IT, dzięki któremu młodzi ludzie mogą łatwiej znaleźć zatrudnienie.

 

Poszukiwania najważniejszych umiejętności

 

Współczesny rynek pracy ma bardzo wysokie oczekiwania wobec kandydatów. W wielu sektorach nie są one również tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Przykładem jest tutaj branża IT, w której od absolwentów oczekuje się nie tylko umiejętności programistycznych i wiedzy z zakresu nowych technologii, ale również komunikatywności, pracy zespołowej czy znajomości języków obcych. Umiejętności miękkie są niezwykle ważne w tej pracy, co potwierdza analiza porównawcza sektora IT przeprowadzona niedawno przez profesora Antoniego Wilińskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Łukasza Kupracza, doktoranta na Politechnice Koszalińskiej i Program Directora w firmie GlobalLogic. To właśnie one odgrywają kluczową rolę w zespołach realizujących projekty informatyczne. Poszukiwani i cenieni są zwłaszcza inżynierowie o rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, którzy potrafią przekazywać wiedzę i sprawnie komunikować się z innymi.

Politechnika wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i studentów

Odpowiednie przygotowanie absolwentów do nowych wyzwań jest celem każdej uczelni. Politechnika Koszalińska realizuje go m.in. poprzez bliską współpracę nad wspólnymi projektami z lokalnymi firmami IT, które posiadają potrzebną wiedzę i odpowiednie zasoby. Realizowany wspólnie szeroki program zapewnia studentom informatyki bliski kontakt z wykwalifikowanymi specjalistami oraz nowymi technologiami. Pracownicy koszalińskich firm nie tylko angażują się w prowadzenie zajęć czy opiekę nad stażystami, ale również wpływają na proces dydaktyczny. Przy ich udziale tworzone są nowe ścieżki nauczania oraz uaktualniane te już istniejące - tłumaczy Piotr Bartkiewicz, Head of Delivery Center/AVP w GlobalLogic Koszalin. W ten sposób osoby zdobywające wiedzę mogą poznawać rozwiązania i technologie, z którymi będą mieć rzeczywiście kontakt w pracy zawodowej. Przykładem jest powstała przy udziale członków naszych zespołów specjalność „Inżynieria Testowania Oprogramowania", która otwiera nowe ścieżki kariery przed studentami - dodaje.

 

Doświadczeni inżynierowie angażują się w szerokie spektrum działań dydaktycznych skierowanych do studentów szukających okazji na pogłębienie wiedzy w ramach konkretnego profilu informatycznego. Osoby kontynuujące naukę mogą pogłębiać wiedzę podczas kursów w ramach programu SDP (Student Development Program), które są organizowane w taki sposób, by uczestnicy mogli z nich wynieść praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania jakością czy programowania w językach Java, C# lub C/C++. Studenci otrzymują również liczne szanse, by w ramach specjalizacji przygotować się do wykonywania konkretnych zawodów, jak inżynier oprogramowania czy inżynier ds. jakości oprogramowania. Umożliwia to opracowany charakter zajęć. Poza wiedzą teoretyczną zainteresowani realizują program ćwiczeń i laboratoriów, gdzie mogą sprawdzić zdobytą wiedzę. Taka formuła przynosi najlepsze rezultaty, co widać po przedmiocie "Bazy danych noSQL", którego program umożliwia przyszłym programistom świadomy wybór repozytorium danych na potrzeby konkretnego projektu informatycznego. Repozytoria danych są obecnie składnikiem prawie każdego projektu informatycznego, niezależnie od sektora czy zastosowania, tak więc stanowią fundament pracy w zawodzie i jeden z podstawowych zakresów wiedzy, które przyszli programiści powinni znać - zauważa Rafał Bąk, Senior Project Manager w GlobalLogic.

 

Specjaliści z firm otaczają również opieką osoby piszące prace inżynierskie. Tego rodzaju mentoring oznacza merytoryczną pomoc, pozwalającą zweryfikować założenia pracy, lepiej zrozumieć technologię czy rozwiązać napotkane problemy.

 

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem

Usus magister est optimus - już w antycznym Rzymie znano i doceniano znaczenie praktyki w rozwoju człowieka, co potwierdzają te słowa Juliusza Cezara. Obecnie młodzi ludzie z reguły zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe w ramach programów stażowych, których głównym celem jest zapoznanie uczestników z procesami biznesowymi, technologiami i etapami rozwoju oprogramowania. Studenci dołączają do realizowanych w firmach projektów komercyjnych zgodnie z zadeklarowanym podczas rozmowy kwalifikacyjnej profilem wiedzy i technologii, którą chcą poznawać - mówi Rafał Bąk. Wielu z nich otrzymuje później oferty pracy i możliwość kontynuowania kariery w wybranej organizacji. Tak rozpoczynała swoją wieloletnią, trwającą do dzisiaj przygodę z IT liczna grupa obecnych pracowników GlobalLogic Koszalin - dodaje.

Ścieżka edukacyjna nie kończy się jednak w momencie ostatniego dnia stażu. W sektorze IT regularnie pojawiają się nowe technologie, rozwiązania czy trendy, więc specjaliści muszą nieustannie poszerzać swoje umiejętności i doskonalić je. Dlatego tak istotne i powszechnie cenione są wprowadzane przez firmy z branży IT wewnętrzne systemy edukacyjne, które realizowane są również w Koszalinie.

Takie podejście, uwzględniające ciągły rozwój specjalistów i bliską współpracę firm oraz placówek edukacyjnych, wyróżnia cały branżę IT, ale sprawia również, że w Koszalinie o zawodowy start absolwentom jest zwyczajnie łatwiej. Współpraca z Politechniką Koszalińską jest ważnym elementem strategii biznesowej Delivery Center Koszalin. Ponad połowa pracowników naszego oddziału angażuje się w różnego rodzaju działania organizowane wspólnie z uczelnią - mówi Piotr Bartkiewicz. W ten sposób możemy wspierać rozwój absolwentów z Koszalina i pozwalać im rozwijać swoją karierę zawodową w miejscu pochodzenia, bez konieczności wyjeżdżania do największych miast Polski czy nawet za granicę. Mogą oni pracować przy zaawansowanych i innowacyjnych projektach, nie opuszczając rodzinnych stron - dodaje.

W ten sposób polscy studenci zyskują wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą później odnosić kolejne sukcesy zawodowe. A wszystko dzięki odpowiedniemu podejściu uczelni wyższych, które aktywnie reagują na potrzeby rynku pracy, dopasowując do nich realizowane programy kształcenia.  Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

LemonArt

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »