Firma » Praca

PRACA ZDALNA. Pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy

Wiodącym tematem raportu jest praca zdalna, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, w tym wyzwania działów HR dotyczące pracy hybrydowej, która w obecnych czasach digitalizacji jest istotnym elementem trwającej obecnie transformacji cyfrowej.

„PRACA ZDALNA. Pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy”, to najnowszy raport przygotowany przez kancelarię prawną DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy oraz partnera badań firmę doradczą Déhora Consultancy Group. 

Pomimo ograniczeń regulacyjnych związanych z przepisami często nieprzystającymi do rzeczywistości biznesowej, respondenci ankiety, na bazie której powstał raport, sygnalizowali, że występuje po ich stronie gotowość do pełnej digitalizacji procesów oraz wprowadzania na stałe hybrydowych modeli zatrudnienia, gdzie miejsce świadczenia pracy staje się najmniej istotnym elementem stosunku pracy.

Wszyscy ankietowani byli zgodni co do tego, że do wskazanych procesów powinno podchodzić się kompleksowo ze względu na ich złożoność. Gdy wychodzimy z okresu zarządzania kryzysem, czas pomyśleć o pełnym zabezpieczeniu pracy zdalnej od strony IT, o zmianie charakteru benefitów na te powiązane z pracownikiem, a nie z biurem, w którym świadczy on pracę, zdrowiu pracownika przy jego pracy z domu, czy też o tak przyziemnych kwestiach jak uregulowanie zasad przetwarzania danych – zarówno tych przetwarzanych przez pracownika w jego domu, jak i jego samego dotyczących.

Łukasz Chodkowski, dyrektor zarządzający w polskim biurze firmy doradczej Déhora Consultancy Group i współautor raportu, zwraca uwagę: „Prezentowany raport jest obecnie na rynku wyjątkowym projektem badawczym przeprowadzonym w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Wiele zjawisk, które wydawały nam się oczywiste, znalazło potwierdzenie w przeprowadzonych ankietach, a wiele nas bardzo mocno zaskoczyło. Przykładem chociażby jest fakt, że 60% respondentów – przedstawicieli działów HR, nie monitorowało pracy zdalnej swoich pracowników. Zaskakujące jest, że tylko 22% zdecydowało się na obniżenie wymiaru pracy, a 32% na zmianę harmonogramu samego czasu pracy. Z drugiej strony aż 62% respondentów deklaruje, że pandemia spowoduje konieczność dostosowania długofalowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi do nowej sytuacji ekonomicznej. Natomiast przegląd wewnętrznych regulacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi planuje 60% respondentów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a 18% w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Nasz projekt dowodzi, że działy HR w sposób dojrzały i świadomy stawiły czoła jednemu z największych wyzwań jakim jest pandemia koronawirusa, elastycznie podchodząc do wyzwań, z jakimi wiąże się praca zdalna.”

Przeważająca większość (ponad 90%) z badanych firm należała do sektora prywatnego. Mniej więcej w równej mierze były to firmy produkcyjne i usługowe, z niewielką przewagą firm usługowych (64%). 74% ankietowanych pracodawców jest częścią korporacji globalnej. Pozostała grupa ankietowanych to firmy lokalne bez spółek zależnych poza granicami Polski (30%) oraz firmy lokalne ze spółkami zależnymi poza granicami Polski (4%). Wśród badanych dominowały firmy zatrudniające powyżej 500 osób (56%) oraz firmy korzystające z pracy zmianowej (ponad 69% badanych).

Duża część rozmówców rekrutowała się ze ścisłego kierownictwa badanych przedsiębiorstw, niektórzy z nich wchodzili także formalnie w skład zarządu. W przypadku większości badanych firm nie działały związki zawodowe (56%).

Z kolei Michał Kibil, Partner Zarządzający kancelarii prawnej DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. dodaje, że: „Przeprowadzona ankieta pokazała, że nastąpiło zwiększenie zaufania pracodawców do pracowników, co potwierdzają między innymi wymienione przez Łukasza statystyki. Poza pytaniami zamkniętymi pracodawcy wskazywali nam również na inne wyzwania stojące przed nimi takie jak np. digitalizacja akt pracowniczych czy chęć wypłaty ekwiwalentów za wykorzystane materiały do pracy z domu takie jak prąd, papier, itp. Aktualnie pozostaje to poza zakresem regulacji ustawowej, lecz jak wynika z naszego raportu ponad ¾ ankietowanych uregulowało ten problem wewnętrznie. Nie można także zapominać, że praca zdalna to nie tylko zmiana miejsca wykonywania pracy. To kompleksowe podejście do zmiany organizacji przedsiębiorstwa, w którym człowiek oraz budowanie z nim relacji, jest najważniejszym czynnikiem.”

Ankiety przeprowadzano w okresie od 16 września 2020 r do 26 października 2020 r. Tezy zawarte w badaniu wynikają z wypełnionych ankiet przez 50 szefów działów HR firm działających w różnych gałęziach gospodarki. Podczas telefonicznych rozmów i przeprowadzonych videokonferencji respondenci udzielili informacji na temat podjętych procedur w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w badanych firmach oraz nagłego przeniesienia wszystkich czynności do Internetu, a także działań wspomagających pracowników w nowej sytuacji.

Raport: „PRACA ZDALNA. Pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy” do pobrania pod adresem: https://www.dgtl.law/raport Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

SPECTATOR

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »