Technologie » Komputery

Przełączniki Cisco do obsługi „chmury” zapewnią znacznie większą szybkość połączeń w sieci

Firma Cisco Systems liderem innowacji na rynku przełączników, wprowadza standard 100 i 40 Gigabit Ethernet w przełącznikach Nexus oraz szereg innowacji z zakresu standardu 40 GE w przełącznikach Catalyst. Zwiększa możliwości wirtualizacji sieci zapewniając uproszczenie i skalowanie infrastruktury

Warszawa, 14 marca 2012 r. ― Zgodnie z opracowaniem Cisco® Cloud Index w 2014 r. ponad 50% zadań obliczeniowych w centrach przetwarzania danych będzie wykonywanych w chmurze, a do 2015 r. globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się przeszło 12-krotnie, do 1,6 zetabajta rocznie. Jest to równoważne przesłaniu do każdego mieszkańca Ziemi wysokiej jakości filmu wideo trwającego 4 dni. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, firma Cisco poinformowała, że wzbogaciła swoją ofertę przełączników o możliwości pracy z przepustowością 100 Gigabit Ethernet (GE) i 40 GE, standardy określające nowe granice dla szybkości sieci. Nowe możliwości pozwalają na stosowanie całościowego podejścia do architektury kampusów, centrów przetwarzania danych i środowisk operatorów, zapewniając klientom znaczne korzyści i zaspokajając potrzeby związane z koniecznością dostosowania się do takich pojawiających się na rynku tendencji, jak przetwarzanie w chmurze, przesyłanie treści wideo, zastosowania mobilne i rozpowszechnienie standardu 10 GE.

Dzięki tym innowacjom firma Cisco, która i tak posiada już najbogatszą w branży ofertę przełączników, zajmuje pozycję największego dostawcy przełączników 1/10/40/100 Gigabit Ethernet oraz przełączników do budowy sieci konwergentnych. Wspieranie przejścia na większe szybkości sieci stanowi ― oprócz zapowiedzianego ostatnio przez Cisco wprowadzenia na rynek rozwiązania CloudVerse ― kluczowy element strategii Cisco mającej na celu wspomaganie klientów w dostosowaniu się do nowych tendencji związanych z przetwarzaniem w chmurze i z wynikającym z tego zalewem danych.

Firma Cisco zapewnia ochronę wcześniejszych inwestycji klientów, wzbogacając serię przełączników Catalyst 6500 o możliwość pracy z przepustowością 40 GE oraz wyposażając w możliwości obsługi przepustowości 40 GE i 100 GE ofertę przełączników Nexus 7000 przeznaczonych do zapewniania łączności między centrami przetwarzania danych oraz środowiskami operatorów.  Aby wzbogacić swoją ofertę przełączników agregacyjnych top-of-rack dla kampusów i przeznaczonych dla centrów przetwarzania danych firma Cisco wprowadza też na rynek dwie nowe platformy przełączające 10 GE o stałej konfiguracji, zapewniające wysoką gęstość upakowania. Chcąc ułatwić korzystanie z tej pojemności, firma Cisco wprowadza uproszczone funkcje do wirtualizacji sieci oferowane przez nową technologię pod nazwą Easy Virtual Network do przełączników Catalyst z serii 6500 i 4500 oraz routera Aggregation Services Router (ASR) 1000, jak również nowe urządzenia Nexus 1010-X dla centrów przetwarzania danych, które umożliwi oferowanie skalowalnych usług wirtualnych. Stosowane razem, rozszerzenia te pomogą przedsiębiorstwom w skalowaniu sieci oraz w uproszczeniu ich eksploatacji, a także zapewnią ochronę wcześniejszych inwestycji w przełączniki firmy Cisco, których wiele zostało wdrożonych przed 10 laty lub nawet jeszcze dawniej.

Wprowadzenie tych innowacji  dowodzi, że Cisco utrzymuje się na pozycji lidera rynku przełączników. Firma osiągnęła ostatnio kolejny sukces ― z danych na temat sprzedaży przełączników wynika, że od 2002 r. klienci Cisco wdrożyli już 10 mln portów 10 GE i że
z oprogramowania NX-OS (system operacyjny, pod kontrolą którego pracują wszystkie rozwiązania Cisco dla centrów przetwarzania danych) korzysta już 23 tys. klientów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Przełączniki dla centrów przetwarzania danych

  • Wyposażenie przełącznika dla centrów przetwarzania danych Cisco Nexus 7000 w możliwości pracy z przepustowością 40/100 Gigabit Ethernet. W zastosowaniach związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych, takich jak przetwarzanie w chmurze, „Big Data” (czyli przetwarzanie wielkich zbiorów danych), przesyłanie treści wideo, rozwiązania do wirtualizacji desktopów oraz do wirtualizacji innych środowisk, obserwuje się coraz szybsze wdrażanie technologii 10 GE na poziomie dołączenia serwerów oraz w warstwach dostępu i agregacji sieci. Powoduje to powstawanie wąskich gardeł w przepustowości głównych magistral łączących centrum przetwarzania danych z kampusem i środowiskiem operatora. Aby wyeliminować te wąskie gardła, Cisco oferuje dwie wersje nowych modułów z serii M2 do przełączników Nexus 7000.

o Moduł Nexus 7000 M2-Series 2-port 100 GbE z opcją XL udostępnia do 32 nieblokujących się portów 100 GE o wysokiej gęstości upakowania do przełącznika Nexus 7000.

o Moduł Nexus 7000 M2-Series 6-port 40 GbE z opcją XL udostępnia 96 nieblokujących się portów 40 GE do przełącznika Nexus 7000.

Nowe moduły zapewniają klientom szeroki wybór i możliwość dostosowania inwestycji do planowanych zastosowań.  Na przykład korporacja rozważająca najlepszą konfigurację na potrzeby rozwiązania do odtwarzania po awarii może wdrożyć moduł M2 100 GE jako bardziej ekonomiczne rozwiązanie do łączenia centrów przetwarzania danych. Natomiast klient z kręgów uniwersyteckich może wybrać ten sam moduł do pokonania barier geograficznych utrudniających współpracę naukową w sieciach wspomagających działalność badawczą.

  • Nexus 3064-X to wydajny przełącznik Ethernet zapewniający wysoką gęstość upakowania i minimalne opóźnienie, wchodzący w skład nowej serii przełączników Cisco Nexus 3000. Produkt ten sprawdza się znakomicie w środowiskach usług finansowych, które wymagają przetwarzania z jak najmniejszym opóźnieniem. Przełącznik Cisco Nexus 3064 obsługuje szeroką gamę opcji łączności 1/10/40 Gigabit Ethernet.
  • Wirtualne rozszerzalne sieci lokalne (Virtual Extensible LAN ― VXLAN) są teraz obsługiwane przez przełącznik Nexus 1000V ― pozwala on radykalnie zwiększyć liczbę segmentów sieci LAN, które można utworzyć w sieciach istniejących w chmurze, aby logicznie oddzielić poszczególne podmioty i aplikacje obsługiwane w chmurze. Bramę Cisco Virtual Security Gateway (VSG) rozszerzono o funkcje ochrony aplikacji w działających w chmurze sieciach opartych na technologii VXLAN. Aby spełniać wymagania w zakresie skalowania chmury, przełącznik Nexus 1000V będzie można w przyszłości skalować do ponad 10 tys. portów. Rozwiązanie Cisco Nexus 1010-X Virtual Services Appliance oferuje wyspecjalizowaną platformę sprzętową do skalowalnego wdrażania usług o znaczeniu krytycznym dla infrastruktury do wirtualizacji.

Przełączniki dla kampusów

Firma Cisco rozbudowała również serię swoich przełączników sieciowych Catalyst dla kampusów, aby udostępnić administratorom sieci szerszą gamę opcji zaspokajających rosnące potrzeby sieci w zakresie przesyłania treści wideo, obsługi zwirtualizowanych desktopów i przetwarzania w chmurze.

  • Moduł interfejsu 40 Gigabit Ethernet do przełącznika Cisco Catalyst z serii 6500 oferuje przyszłą ochronę inwestycji w przełączniki z tej serii, pomagając klientom przygotować ich sieci do przejścia w miarę rozwoju działalności biznesowej na łączność z przepustowością 40 GE. Ważne jest to, że każde gniazdo tego modułu można za pomocą adaptera FourX przekształcić w cztery porty 10 GE. Pozwala to klientom wdrożyć technologię 10 GE w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb i być w gotowości do przejścia bez zakłóceń w pracy na technologię 40 GE.
  • Obudowy Cisco Catalyst 6500 z serii E zapewniają teraz obsługę całej przepustowości 160 gigabitów na gniazdo modułu w trybie aktywny-aktywny, co pozwoli obsługiwać większe przepustowości i gęstości portów, ułatwiając jednocześnie dalszą przechodzenie w przyszłości na wyższe standardy.
  • Cisco Catalyst 4500-X to przełącznik agregacyjny o wysokości 1RU i stałej konfiguracji, przeznaczony do obsługi sieci kampusowych w środowiskach o ograniczonej powierzchni. Przełącznik ten oferuje najwyższą w swojej klasie skalowalność, uproszczoną wirtualizację sieci oraz zintegrowane usługi sieciowe.

Większa efektywność operacyjna

Oprócz szybszych przełączników firma Cisco wprowadziła też na rynek rozwiązania, które mają uprościć wirtualizację sieci i rozszerzyć zakres jej monitorowania, rozwiązywania problemów i zarządzania siecią.

  • Technologia Cisco Easy Virtual Network (EVN) upraszcza wirtualizację sieci na platformach z serii Catalyst 6500, Catalyst 4500 i ASR1000. Technologia ta upraszcza tworzenie odrębnych sieci logicznych w ramach jednej infrastruktury fizycznej. Jest też w pełni zgodna operacyjnie z technologią VRF-lite, technologiami MPLS-VRF oraz innymi technologiami.
  • Oprogramowanie Cisco NX-OS udostępnia kompleksowy zestaw zaawansowanych funkcji na potrzeby platform przełączających Cisco Nexus, zapewniający wyjątkową elastyczność i efektywność operacyjną. Firma Cisco wzbogaca system NX-OS o nowe możliwości, aby umożliwić programowalność i automatyzację przepływów pracy (ang. workflow) w centrach przetwarzania danych. Kilka nowych funkcji oprogramowania NX-OS pozwala uprościć konfigurowanie sieci oraz wykorzystywać inteligentne rozwiązania sieciowe. Należy do nich funkcja PowerOn Auto-Provisioning oraz możliwość tworzenia skryptów w języku Python w celu dostosowania zachowań sieci do różnego typu występujących w niej zdarzeń. Funkcje te są teraz dostępne na platformach z serii Cisco Nexus 3000, w przyszłości Cisco zapewni też ich obsługę na platformach z serii Nexus 2000 i 5000.
  • Cisco Catalyst SmartOperations to kompleksowy zestaw narzędzi zintegrowanych z platformami przełączającymi Cisco Catalyst, które umożliwiają automatyzację wdrażania, oferują bogate możliwości monitorowania i upraszczają rozwiązywanie problemów. 
  • Oprogramowanie Cisco Data Center Network Manager (DCNM) upraszcza zarządzanie funkcjami Unified Fabric i udostępnia konsolę do konwergentnego zarządzania operacyjnego siecią LAN i pamięcią masową. Oprogramowanie to zapewnia lepszy wgląd w zwirtualizowane centrum przetwarzania danych i w chmurę oraz zaawansowane możliwości diagnozowania tych środowisk, co pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania. Oprogramowanie DCNM może być teraz wdrażane w rozwiązaniach Nexus 1010 Virtual Services Appliance w postaci modułu Virtual Service Blade.

CYTATY

„W miarę dalszej rozbudowy naszych centrów przetwarzania danych strategicznego znaczenia nabiera wdrożenie technologii 40 G/100 G Ethernet. Dostępność interfejsów 40 GE i 100 GE w przełącznikach Cisco Nexus 7000 zapewniła najwyższą wydajność i gęstość upakowania na tej dopracowanej platformie. Właściwości te są potrzebne firmie Tencent do dalszej rozbudowy sieci naszego centrum przetwarzania danych, która musi zaspokoić rosnące potrzeby realizacji naszych usług internetowych”.

„Oferta przełączników Nexus firmy Cisco stanowi trzon strategii wdrażania otwartej platformy przyjętej przez firmę Tencent. Pozwoli też w radykalnie prostszy sposób zapewnić bardzo wysokie upakowanie serwerów i skalowalność sieci. Wdrożenie przełączników Nexus pozwoliło zespołowi naszych informatyków zwiększyć skalę i sprawność wirtualizacji aplikacji obsługiwanych przez nasze centrum przetwarzania danych. Architektura Cisco Nexus 2000 Fabric Extender we współpracy z przełącznikami Nexus 5500 i 7000 zapewnia szczególnie wysoką dostępność. Spełnia też wymagania wzorcowe dotyczące wydajności aplikacji, warunkujące właściwe świadczenie usług oferowanych użytkownikom przez firmę Tencent.”

- Henry Hou, zastępca dyrektora działu Network Infrastructure w firmie Tencent

„Uniwersytet Warwick należy do najbardziej liczących się placówek badawczych w Wielkiej Brytanii. Uczelnia nasza zamierza jeszcze wzmocnić swój i tak już silny profil badawczy
w oparciu o możliwość globalnego połączenia sieciowego. Aby umożliwić dalszy rozwój naszych badań, wdrażamy w sieci rdzeniowej obsługującej kampus i centrum przetwarzania danych łączność w technologii 100 GE i 40 GE opartą na przełącznikach Cisco Nexus 7000. Dzięki temu nasza sieć nie stanie się barierą utrudniającą prowadzenie najnowocześniejszych badań oraz współpracę z naszymi partnerami w dziedzinie badań z całego świata".

- Malcolm Days, szef działu Infrastructure Services na Uniwersytecie Warwick

„Cenimy sobie bardzo platformę Catalyst 6500 ze względu na jej olbrzymie możliwości i bogaty zestaw funkcji. Z uwagi na ograniczony budżet oraz to, że stosunkowo późno pracownicy naukowi i administracja powiadamiają nas o nowych wymaganiach, preferujemy rozwiązanie elastyczne, które pozwoli nam zwiększać wydajność odpowiednio do potrzeb. Nowy moduł o przepustowości 40 Gb/s do przełącznika Catalyst 6500 z modułem Supervisor 2T obsługuje technologię 10 Gigabit Ethernet i 40 Gigabit Ethernet. Zapewnia też bezproblemowe przejście w przyszłości ze stosowanej dzisiaj technologii 10 GE na technologię 40 GE, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przepustowość bez zakłócania pracy sieci i konieczności dalszej modernizacji infrastruktury, co pozwala wykorzystać możliwości ochrony poprzednich inwestycji, z których przełącznik Catalyst 6500 jest tak dobrze znany."

- Jeroen van Ingen, ICT Service Centre, Uniwersytet w Twente

„Wirtualizacja sieci nabiera coraz większego znaczenia, gdyż przedsiębiorstwa starają się rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem i zapewnianiem zgodności z przepisami bez ponoszenia kosztów na budowę wielu równoległych infrastruktur sieci. Istnieje wiele możliwych rozwiązań o różnych poziomach skalowalności i złożoności. Stwierdziliśmy, że w naszym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie technologii Easy Virtual Network. Umożliwia proste, łatwe replikowanie jej w innych ośrodkach i jest w pełni zgodna operacyjnie z rozwiązaniem, z którego już korzystamy, dzięki czemu nie musieliśmy ponownie wykonywać już wcześniej wykonanych prac”.

- Dominique Massoni, kierownik działu Network Engineering Operations, EDF Group

„Niezawodna infrastruktura sieciowa stanowi podstawę ewoluujących obecnie korporacyjnych strategii informatycznych ― w tym okresie raptownych zmian praca w dziale zajmującym się projektowaniem przełączników do obsługi sieci korporacyjnych i korporacyjnych centrów przetwarzania danych jest niezwykle interesująca. Największa w branży wydajność przełączników oraz innowacyjność usług dowodzi czołowej pozycji firmy Cisco w tym sektorze ― pomagamy naszym klientom przejść na infrastruktury obsługujące przetwarzanie w chmurze, przesyłanie treści wideo, mobilność, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz na infrastruktury zwirtualizowane”.

- Rob Soderbery, wiceprezes działu Enterprise Networking Group w firmie CiscoRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

jdunin-keplicz@solskibm.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »