Społeczeństwo » Społeczeństwo

Szkolenia BHP - celem jest bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w kodeksie pracy, każdy pracodawca zobowiązany jest do zaznajomienia swoich podwładnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP, które powinno być cyklicznie powtarzane. Dlaczego kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są tak bardzo istotne?

Ryzyko doznania urazu lub uszczerbku na zdrowiu, dla osób wykonujących obowiązki służbowe, stwarza środowisko każdego zakładu pracy. Zakres i charakter ryzyka jest różny dla poszczególnych branż, jednak we wszystkich przypadku istnieje pewne zagrożenie. Każdy pracodawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby praca przebiegała w warunkach tak bezpiecznych, jak to tylko możliwe.

Szkolenia BHP – główne cele

Obowiązek organizacji obowiązkowych szkoleń BHP nakłada na pracodawcę art. 2373 K.p., w myśl którego pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania czynności służbowych bez uprzedniego przeszkolenia z zasad bezpiecznej pracy. W tym przypadku mówimy o szkoleniach wstępnych. Należy jednak pamiętać, że szkolenia BHP powinny być cyklicznie powtarzane w formie szkoleń okresowych. Dopuszczenie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych bez uprzedniego instruktarzu, podobnie jak zaniechanie powtarzania szkoleń okresowych, wiąże się dla pracodawcy z wysoką karą finansową, jaką nałoży na niego Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest zaznajomienie podwładnych ze wszystkimi czynnikami ryzyka, jakie mogą wystąpić w środowisku pracy, które mogą powodować zagrożenie podczas wykonywania pracy. Równie ważne jest także zaznajomienie z środkami i działaniami zapobiegawczymi.

Podczas szkolenia pracownicy poznają także przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie adekwatnym do charakteru pracy w zakładzie i na danym stanowisku, a także, związane z wykonywaną pracą, obowiązki z zakresu BHP.

Jednym z nadrzędnych celi jest także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny zarówno dla samego pracownika, jak i dla pozostałych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

Organizacja szkoleń – na kim spoczywa obowiązek?

Wszelkie zasady dotyczące organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określone zostały rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek organizacji szkoleń BHP (wstępnych i okresowych), zawsze spoczywa na pracodawcy i to on ponosi wszelkie koszta z tym związane. Szkolenie może być prowadzone przez pracodawcę tylko wtedy, gdy posiada on stosowne uprawnienia. W przeciwnym wypadku szkolenia BHP muszą być prowadzone przez upoważniony do tego podmiot. Mogą to być wszelkie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie BHP, czyli:

placówki kształcenia ustawicznego oraz kształcenia praktycznego,

ośrodki doskonalenia zawodowego oraz dokształcania zawodowego,

szkoły ponadgimnazjalne,

placówki naukowe,

osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową we właściwym zakresie,

wszystkie stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z BHP.

Kto podlega obowiązkowemu szkoleniu?

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników zakładu, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której został nawiązany stosunek pracy. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło również podlegają obowiązkowi szkoleniowemu. Dotyczy to także praktykantów i stażystów.

O ile zwolnienie ze szkolenia wstępnego nie jest możliwe, to nie wszyscy pracownicy muszą brać udział w szkoleniach okresowych. Dotyczy to osób, które w okresie od 6 do 12 miesięcy przeszły szkolenie na innym stanowisku, a jego zakres tematyczny pokrywał się z wymaganym aktualnie. W przypadku kiedy szkolenie zostało przeprowadzone w innym zakładzie pracy, niezbędne okaże się pisemne zaświadczenie potwierdzające fakt jego odbycia.

Informacje uzyskane dzięki firmie ProfSerwisBHP prowadzącej szkolenia BHP w mieście Łódź, ale też w jego okolicach.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

s4ww

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »