Dom » Architektura

The Spirit of Water: polemika z życiem i sztuką jako droga do kulturalnej tożsamości

The Spirit of Water:  polemika z życiem i sztuką jako droga do kulturalnej tożsamości
Zobacz więcej zdjęć »
Już od dłuższego czasu łazienka i kuchnia pełnią rolę pomieszczeń mieszkalnych zamiast przypisywanej im dawniej roli pomieszczeń użytkowych. Firma Dornbracht znacznie przyczyniła się do tej ewolucji występując w roli pioniera, inicjatora akcji kulturalnych i wynalazcy łazienek o funkcjach rytualnych

W przypadku kuchni firma Dornbracht toruje drogę nowej idei kreowania stref subiektywnych.

Dzisiaj marka Dornbracht jest synonimem wiedzy, idei oraz inspiracji związanych z naturalnym elementem otoczenia jakim jest woda. Fundament dla takiego podejścia tworzy architektura, style życia, wzornictwo, technologia i kultura. Stanowią one bezpośrednie punkty powiązania marki Dornbracht z tokiem życia – „flow of life”.

Droga do wykreowania znanej marki niosącej inspirację prowadzi firmę Dornbracht przez stały, intensywny dialog ze współczesną sztuką i kulturą. Od 1997 roku, w ramach cyklu Dornbracht Culture Projects, firma wspiera wybrane ekspozycje oraz inicjuje projekty własne. Dialog zapoczątkowany myślą o stałym pogłębianiu idei „kultury w łazience”, rozwijaniu jej spójności, wiarygodności i doniosłości, sięga dzisiaj znacznie głębiej. Wynikiem takiego podejścia jest stały dialog między niezależnymi artystami, muzykami, architektami, projektantami i firmą. Dornbracht dąży do rozwoju kulturalnej tożsamości, aby tchnąć ducha w materię, którą w tym przypadku są produkty. W miarę upływu czasu firma znajduje się coraz bliżej wyznaczonego celu. Poszukiwania, dociekliwość, stały dialog tworzą bazę marki. Proces nauki w odniesieniu do niej, jest bowiem w idealnym przypadku, podobnie jak u człowieka, procesem, który nigdy nie ma końca.

Dornbracht Culture Projects obejmują dzisiaj sześć cykli tematycznych: Statements, Performances, Installation Projects, Sponsorships, Edges, Conversations.

DORNBRACHT STATEMENTS. Ten cykl zapoczątkował w 1997 r. szersze spojrzenie i stanowił impuls, a zarazem punkt wyjścia, dla wszystkich kolejnych cykli tematycznych. Celem głównym było nadanie ówczesnej myśli przewodniej firmy - „kultura w łazience” - głębszych treści, spójności, doniosłości i wiarygodności. Dlatego punktem wyjścia dla wszystkich projektów z tego cyklu stał się właśnie temat „kultury w łazience”. Prace realizowane w ramach tego tematu stanowiły swobodne interpretacje wybranych artystów. Każdy projekt był poświęcony określonej, artystycznej formie przekazu: fotografia, wideo, malarstwo, animacja, moda, muzyka lub rzeźbiarstwo. Wszystkie projekty z grupy Statements zostały udokumentowane limitowaną edycją publikacji. Do protagonistów cyklu Statements należą artyści o międzynarodowej renomie, tacy jak Nick Knight, Juergen Teller, Douglas Gordon, Rosemarie Trockel, Rita Ackermann, Yves Netzhammer, Raf Simons, Marc Quinn i Thomas Rentmeister. Koncepcja Statements pochodzi od Mike Meiré/ NEO NOTO, który sprawował także kuratelę nad tym cyklem tematycznym. Statements 7, jak dotąd ostatni projekt z tego zakresu tematycznego, został zaprezentowany w roku 2003 z okazji 50. Biennale di Venezia. Dornbracht „Statements” dał początek stałej wymianie myśli pomiędzy niezależnymi artystami, muzykami, architektami, projektantami i firmą. Uzyskana wiedza, idee oraz inspiracje artystyczne związane z tematem „kultury w łazience” zostały przejęte przez Dornbracht i trafiły do kanałów komunikacyjnych firmy. 

Cykl „Statements” był także inspiracją dla łazienek lifestyle i łazienek o funkcjach rytualnych firmy Dornbracht. To właśnie z cyklu „Statements” Mike Meiré zaczerpnął pomysł kolekcji łazienkowej MEM. Temat architektury rytualnej w łazience został dodatkowo pogłębiony na płaszczyźnie naukowej w ramach semestru naukowego „Dornbracht Research Unit – architektura rytualna w łazience” przy współpracy z ETH Zürich (Szwajcarska Wyższa Szkoła Techniczna w Zurychu). Łazienki o funkcjach rytualnych Dornbracht stworzyły po raz pierwszy przestrzenie życiowe skupiające się na człowieku i czynnościach podejmowanych w łazience związanych z „kulturą w łazience” i rytuałami higieny osobistej. Po kolekcji MEM powstała łazienka lifestyle Lulu oraz łazienki o funkcjach rytualnych Tara Logic i Elemental Spa. Aktualna łazienka lifestyle - Supernova, wyodrębniona w pomieszczeniu, skupiająca wszystkie funkcje i obszary łazienki w centrum, została zaprezentowana po raz pierwszy na targach ISH 2009. Architektura tej łazienki pochodzi, jak w przypadku wszystkich dotychczasowych łazienek, od Mika Meiré.

DORNBRACHT PERFORMANCES. Od roku 2005 firma Dornbracht kontynuuje ideę i aspiracje cyklu „Statements” w ramach nowego programu. „Performance” cechuje przejście od formy plastycznej do formy inscenizacyjnej. Cel pozostaje jednak niezmieniony – inspiracja oraz impulsy dla marki i jej twórców poprzez wymianę idei z niezależnymi artystami. Nowy program stawia na pierwszym planie chwilę. Performance 1 „Dendron”, jednogodzinny spektakl taneczny choreografa Marka Jarecke, przedstawiony został jako inscenizacja w ramach targów mebli w Mediolanie. 

DORNBRACHT INSTALLATION PROJECTS. Ten cykl tematyczny rozpoczął się od współpracy z Udo Kittelmannem oraz Towarzystwem Artystycznym z Kolonii i był kontynuowany przy udziale Muzeum Sztuki Nowoczesnej we Frankfurcie. Celem prywatno-publicznego partnerstwa jest inicjowanie i finansowanie nowych produkcji wybranych artystów. Powstające przy tym „instalacje” były zawsze prezentowane tymczasowo, w pojedynczym pomieszczeniu wystawienniczym muzeum.

DORNBRACHT SPONSORSHIPS. Z tezy, że marka Dornbracht ma do spełnienia nadrzędne funkcje społeczne wynika przekonanie, że poza indywidualnie rozwijanymi projektami kulturalnymi należy także prowadzić sponsoring. I tak firma Dornbracht wniosła swój wkład w 48. i 49. Biennale Sztuki Nowoczesnej w Wenecji, jako główny sponsor niemieckiego pawilonu, w którym wystawiali prace Rosemarie Trockel i Gregor Schneider. 
Intensywne ekspozycje polemiczne takie, jak Into Me/ Out of Me prezentowane w PS.1 w Nowym Jorku, w Kunst-Werke Berlin i w Muzeum Sztuki Współczesnej w Rzymie również stanowią część programu Dornbracht.

DORNBRACHT EDGES. Punktem wyjścia dla projektów tego cyklu jest realne lub potencjalne pytanie nawiązujące do rozwoju produktów Dornbracht. Poprzez celowo swobodną polemikę z tym pytaniem oscylującym na styku architektury, wzornictwa i sztuki, „Dornbracht Edges” stanowi swego rodzaju zewnętrzne laboratorium badawcze marki. Możliwe jest bezpośrednie zapoznanie się z tą ideą jako formą doznań w ramach projektu „Noises for Ritual Architecture” - pierwszego zbioru przestrzennych dźwięków skomponowanych dla rytualnej architektury łazienkowej. „Noises for Ritual Architecture” zostały zainscenizowane i zaprezentowane jako SoundSpa.
Aktualny projekt cyklu Dornbracht Edges nosi nazwę „Global Street Food” i pochodzi od Mika Meiré. Stanowi on nawiązanie do poprzedniej pracy artysty „The Farm Project”. Obie prace dotyczą obszaru tematycznego jakim jest kuchnia i odżywianie się. O ile w „The Farm Project” Mike Meiré zainscenizował kuchnię jako „scenę życia”, czyli wezwanie do alternatywy, projekt „Global Street Food”, jako zbiór zaimprowizowanych kuchni ulicznych z całego świata niesie inną tajemnicę – niepozorne szczegóły stanowią portale dające wgląd w najgłębsze tęsknoty.

DORNBRACHT CONVERSATIONS (DC). Poprzez „Dornbracht Conversations” firma wprowadziła nowy format – platformę publicznego dyskursu pomiędzy takimi dyscyplinami, jak architektura, wzornictwo i sztuka. Przedmiotem dyskusji są zawsze tematy istotne dla marki i produktu. I tak myślą przewodnią DC 1 było pytanie: „Co to jest klasyka wzornicza i jaką wartość mają klasyczne produkty w kulturze transwersalnej?”. Uczestnikami dyskusji byli między innymi Tobias Rehberger, Stefan Diez, Gerda Breuer, Dieter i Michael Sieger, Mike Meiré i Andreas Dornbracht. Dla DC 2 zajmującego się pytaniem „Czy projektowanie jest sztuką? Czy sztuka to projektowanie?” firma Dornbracht pozyskała jako uczestników dyskusji kolekcjonera Haralda Falckenberga i projektanta Konstantina Grcica. 


Głęboki wgląd w zaangażowanie firmy Dornbracht zapewnia magazyn kulturalny firmy „Iserlohn – the Dornbracht Culture Projects”. Magazyn ten stanowi kulturalną pamięć marki, a także odzwierciedla i dokumentuje projekty kulturalne. Nazwa magazynu „Iserlohn” wskazuje przy tym miejsce pochodzenia firmy Dornbracht jako punktu wyjścia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w skali międzynarodowej, o aspiracjach istotnego (w kategoriach kulturalnych) twórcy przestrzeni życiowych. Przypomnienie takich wartości, jak rodowód i tradycja tworzy w ten sposób bezpośredni kontrast z ponownie dyskutowaną globalizacją. Dornbracht ponownie szuka okazji do dialogu. Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Effective Public Relations
http://effectivepr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »