Firma » Tax

Wszystko o zmianach w podatkach które wejdą w życie w 2018 roku

Wszystko o zmianach w podatkach które wejdą w życie w 2018 roku
Zobacz więcej zdjęć »
Rok 2018 będzie rokiem wielkich zmian oraz rewolucji podatkowych. Między innymi do życia wejdzie mechanizm split. Zwiększona zostanie kwota wolna od podatku.

Wszystko o zmianach w podatkach które wejdą w życie w 2018 roku


Rok 2018 będzie rokiem wielkich zmian oraz rewolucji podatkowych. Między innymi do życia wejdzie mechanizm split. Zwiększona zostanie kwota wolna od podatku. Wzrośnie również limit kosztów uzyskania przychodu dla twórców. Poniżej przygotowana lista przedstawia najważniejsze zmiany, na które warto poświęcić swój czas aby być przygotowanym na ich nadejście

1. Mechanizm split payment

Mechanizm ten ma na celu zapewnić większą stabilność wpływów z VAT co idzie w parze z mniejszą ilością unikania płacenia tego podatku. Na czym tak właściwie to polega? Zapłata za towar lub usługę (odpowiadająca wartości sprzedaży netto) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast cała reszta kwoty należnej do zapłaty płacona jest na oddzielne konto bankowe dostawcy tj. rachunek VAT. Mechanizm ten głownie wykorzystywany będzie do transakcji między przedsiębiorcami. To czy zostanie on wykorzystany podlega pod nabywce i jest całkowicie dobrowolne. Zmiany te w żaden sposób nie wpłyną na konsumentów którzy będą dokonywali swoich zakupów. Zmiany te mają wejść w życie w kwietniu 2018.

2. Możliwe sankcje w VAT za płatności na konto niezgłoszone do urzędu skarbowego

W niedalekiej przyszłości zostanie wprowadzony rejestr podatników wykreślonych z rejestru VAT (czarna lista). W wypadku gdy przedsiębiorca postanowi wysłać takiej osobie płatność zostanie on obarczony większym ryzykiem zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT- ostrzegają eksperci Grannt Thornton. Następna z kolei jest biała lista obejmująca numery rachunków bankowych przedsiębiorców zgłoszone do urzędu skarbowego. Płatności w kwocie większej niż 15 tys. zł dokonane na rachunek z czarnej listy, nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów. Podatnik będzie solidarnie odpowiadał za sprzedawcę który zalega podatkowo swojemu kontrahentowi.

Podatnicy dostaną możliwość weryfikacji, albowiem będą mieli możliwość do prześledzenia krok po kroku całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Wykaz ten zostanie aktualizowany raz na dobę, natomiast informacje dotyczące podatników z czarnej listy będą przechowywane w wykazie przez okres 12 miesięcy.

3. Nowy system blokujący konta firm podejrzanych o wyłudzenie podatku

System teleinformatyczny izby rozliczeniowej, w skrócie STIR ma umożliwić organom podatkowym blokowanie rachunku firmy w przypadku podejrzenia, że wykorzystuje ona działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do oszustw podatkowych.Zablokowanie rachunku podatnika może trwać 72 godzin, a w określonych przypadkach – nawet 3 miesiące. Izba rozliczeniowa opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te będą ustalane na podstawie algorytmów opracowanych z uwzględnieniem doświadczeń sektora bankowego w przeciwdziałaniu wykorzystania usług do przestępstw karnych i karnoskarbowych.

4. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od początku roku 2018 osoby których roczny dochód wynosi do 8 tys. zł nie zapłacą żadnego podatku. Ciekawym faktem jest iż kwota wolna od podatku przed rokiem 2017 wynosiła jedynie 3091 zł, co w praktyce wiązało się z zmniejszeniem podatku o 556.02 zł. Taką zmianę zasadniczo wymusił na politykach Trybunał Konstytucyjny, które podjął decyzje i jednogłośnie stwierdził że kwota wolna od podatku, które jest mniejsza, niż minimum socjalne, jest sprzeczna z ustawą zasadniczą.

5. Wyższe koszty uzyskania przychodu towarów

Limit kosztów uzyskania przychodu został podniesiony o 100 proc. dla twórców do kwoty 85 528 zł. W wypadku gdy wykonywana praca ma charakter twórczy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Ważne jest że łączne 50 proc. przychodu nie może przekraczać kwoty będącej górną granicą pierwszego przedziału skali podatkowej od 2018 roku limit ten będzie wynosił 85 528 zł.

6. Komercyjne nieruchomości zostaną opodatkowane

Od początku 2018 roku w życie wejdzie tak zwany minimalny podatek dochodowy ( wynosić on będzie 0,035 procent za każdy miesiąc) dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości komercyjne o wartości która przekracza 10 milionów pln, mowa tutaj między innymi o biurach, centra handlowe czy domy towarowe. Zmiany te mają na celu uszczelnić system płacenia podatków. Podatek ten będzie podlegać odliczeniu od podatku dochodowego.

7. Zasady opodatkowania przychodów z najmu zostają zmienione

W 2018 w życie wejdą zmiany dotyczące zasad opodatkowania najmu. Aktualnie dochodu z najmu lub dzierżawy pozyskiwane przez podmioty fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według stawek 18 i 32 procent. Osoby fizyczne otrzymujące dochody z najmu mają prawo do skorzystania z sposobu rozliczania się poprzez stosowania zryczałtowanej stawki 8,5 procent. W nowym regulaminach zaproponowano ograniczenie stosowania zryczałtowanej stawki 8,5 procent do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tysięcy złotych. Rozważa się również wprowadzenie stawki ryczałtu w kwocie 12,5 procent od nadwyżki przychodów z rzeczy najmu ponad 100 tysięcy zł.

8. Polska zostanie specjalną strefą ekonomiczną

Od roku 2018 nie będzie wyznaczonych stref ekonomicznych. Dostępna będzie pomoc publiczna która zostanie udzielana w formie zwolnienia podatkowego, projekt ten ma być dostępny dla inwestycji na terenie całego kraju ( utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje). Projekt które będzie spełniał wymagania może liczyć na wsparcie rzędu 50 proc. kosztu nowej inwestycji. Decyzje o wsparciu będą aktywne przez okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Ministerstwo Rozwoju przypuszcza że do 2027 roku powstanie w ten sposób nawet do 158,3 tys miejsc pracy.

9. Możliwe zwolnienie z podatku zysków kapitałowych

Od 1 stycznia 2018 roku ograniczona zostanie też lista przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej, które korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania. - Nie będą opodatkowane wyłącznie dywidendy, kwoty zysków przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego oraz tzw. niepodzielone zyski w przypadku przekształcenia osoby prawnej w spółkę osobową. Z katalogu zwolnień usunięto m.in. dochody z umorzenia udziałów (automatycznego czy przymusowego) oraz dochody z likwidacji spółki kapitałowej – wyliczają eksperci Grant Thornton.

10. Zmniejszenie zaliczania w kosztach pozyskiwania przychodów z usług niematerialnych

Ustawa CIS znacząco ograniczy wysokość wydatków na usługi niematerialne, jakie osoba płacąca podatki będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, tylko w wypadku gdy świadczone usługi są na rzecz podatnika przez podmioty powiązane. Limit ten będzie wynosił łącznie 3 mln zł + 5 proc. EBITDA, ustalonej w oparciu o wynik podatkowy. Wydatkami podlegającymi limitowaniu, dotyczyć będą takich rzeczy jak: usług doradczych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, ubezpieczeń, gwarancji, badania rynku, ręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, ale również wszelkiej maści opłaty oraz należności za wykorzystywanie prawa do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.

11. Optymalizacja podatkowa zostanie wyłączona z kosztów podatkowych

Od stycznia 2018 podatnicy posiadający wartości niematerialne i prawne np znaki towarowe, od których dokonują odpisów amortyzacyjnych nie będą mieli prawa do zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodu, w wypadku gdy wartości te były przez podatnika przed ich ostatnim wytworzeniem czy nabyciem, zbyte bądź sprzedane w jakiejkolwiek formie. Podatnik wyłączyć z kosztów będzie mógł wartość odpisów (z uwzględnieniem odpisów już dokonanych, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu), większa niż wartość przychodu ze zbycia tych wartości niematerialnych.

12. Zwiększenie ulgi na rozwój i badania

Na aktualną chwilę podatnicy kwalifikujący się do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, mają prawo do odliczenia 50 proc, kosztów kwalifikowanych (w przypadku dużych przedsiębiorców wartość ta wynosi w zależności od kategorii kosztów – 50 proc. dla wydatków pracowniczych oraz 30 proc. dla innych wydatków). Od początku tego roku wartość ta wzrośnie do aż 100 proc. Co za tym idzie każda włożona złotówka w rozwój bądź badania obniży o złotówkę podstawę opodatkowania, niezależnie od tego jakie przedsiębiorstwo prowadzi. Podmioty posiadające specjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego odliczą do 150 proc. wydatków kwalifikowanych.

13. Wyodrębnienie źródła przychodów "zyski kapitałowe"

W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę odrębnego źródła przychodów, jakimi są zyski kapitałowe, podatnicy będą zobowiązani do wyodrębnienia przychodów i kosztów dotyczących poszczególnych źródeł na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej. - Konieczna więc będzie zmiana zasad prowadzonej ewidencji księgowej, by możliwe było określenie dochodu/straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy dla dwóch odrębnych źródeł.- Co istotne, przychodów z działalności operacyjnej nie będzie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów ze źródła "zyski kapitałowe". Ewidencja prowadzona przez podatnika powinna zapewniać możliwość przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednie (pośrednich) do właściwego źródła przychodów. W przypadku kosztów odnoszących się do obu źródeł, konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego klucza alokacji – wskazują eksperci Grant Thornton.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

link do artykułu: http://outsourcing-kip.pl/wiadomosci/wszystko-o-zmianach-w-podatkach-ktore-wejda-w-zycie-w-2018-rokuRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Outsourcing kadry i płace
http://outsourcing-kip.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »