Firma » Tax

Miejsce świadczenia - Co to znaczy

Miejsce świadczenia - Co to znaczy
Zobacz więcej zdjęć »
Podatnicy zastanawiają się czasem, co oznacza wyrażenie "miejsce świadczenia usługi" dla podatnika, którego miejscem świadczenia usługi jest kraj inny, niż Polska.

Regulacje odnoszące się do miejsca świadczenia usługi znalazły się w art.27 i 28 ustawy o VAT. Przepisy te stwierdzają, że w przypadku określonych usług miejscem ich wykonania może być określony kraj - kraj sprzedawcy, nabywcy, czy inny, np. miejsca, w którym przedmiot dostawy znajdował się w chwili rozpoczęcia transportu. Przede wszystkim, polskie regulacje ustawowe nie oznaczają, iż miejscem opodatkowania danej czynności jest istotnie terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska kraju. Ustawa o VAT reguluje bowiem wyłącznie obowiązki podatkowe na terytorium naszego kraju.

Jeżelu zgodnie z cyt. przepisami usług podlega opodatkowaniu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to znaczy jedynie, że nie podlega ona opodatkowaniu w Polsce podatkiem od towarów i usług, bowiem zgodnie z art.5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają jedynie czynności dokonane na terytorium kraju oraz czynności, stanowiące przemieszczenie towarów przez granicę. Nie oznacza to jednak, że w kraju wskazanym w ustawie o VAT jako miejsce opodatkowania, dana czynność istotnie będzie opodatkowana. O tym decyduje każdorazowo prawo podatkowe Państwa związanego z czynnością opodatkowaną miejsce położenia rzeczy, faktycznego wykonania usługi czy siedzibą nabywcy.

W sytuacji, gdy zgodnie z polskim prawem usługa istotnie podlega opodatkowaniu np. w kraju nabywcy (miejscem jej świadczenia jest kraj nabywcy), wówczas rozliczy on podatek VAT w ramach importu usługi. Jeżeli jednak miejscem świadczenia według polskiej ustawy o VAT jest kraj inny niż Polska, a ponadto usługa faktycznie wykonana jest w tym innym kraju, wówczas nie należy w żadnej mierze liczyć na opodatkowanie usługi w ramach importu usług. Obce prawo podatkowe może oczywiście nałożyć na nabywcę obowiązek opodatkowania usługi w ramach importu usług, może jednak - i tak też dzieje się w wiekszości wypadków - nałożyć na podatnika działającego faktycznie na terytorium tego obcego kraju obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT (albo uznać go za podatnika zwolnionego podmiotowo).

Interpretacja

Kolejność postępowania przy określaniu miejsca świadczenia oraz zasad opodatkowania jest następująca:

  1. Czy dostawa/usługa podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem VAT?
  2. Jeżeli tak, to czy miejscem wykonania/świadczenia jest terytorium Polski?
  3. Jeżeli nie, to czy mam w związku dostawą/usługą jakieś obowiązki za granicą?
  4. Jeżeli tak, to czy jestem podatnikiem z tytułu wykonania/świadczenia albo nabycia?
  5. Jeżeli tak, to czy jest to dostawa/usługa zwolniona z podatku?
  6. Jeżeli nie, to jaką stawką jest opodatkowana?


Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »