Firma » Biura

Umowa o dzieło - jak ją rozliczyć?

Umowa o dzieło - jak ją rozliczyć?
Zobacz więcej zdjęć »
Umowa o dzieło to jedna z tych umów cywilnoprawnych, która pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zawierana jest na okoliczność wykonania bardzo konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu. Może być to np. wykonanie projektu na dany temat czy stworzenie strony internetowej itd.

Oczywiście obie strony obowiązuje konieczność rozliczenia takiej umowy - tu w razie wątpliwości chętnie pomoże niemal każde biuro rachunkowe. Wszystkie zasady, jakie związane są z rozliczeniami umowy o dzieło dość szczegółowo i zrozumiale opisane zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Każda osoba prowadząca na co dzień księgowość w dowolnej firmie potwierdzi, że sposób rozliczania przychodu za pracę na umowę o dzieło przede wszystkim uzależniony jest od dwóch czynników, takich jak:

  • wysokość należności, jaka pomiędzy stronami ustalona została w momencie podpisywania umowy o dzieło

  • statusu podmiotu, który w takim przypadku jest stroną zamawiającą. Umowa o dzieło zawarta z firmą

W sytuacji w której stroną zamawiającą wykonanie jednorazowe danej usługi jest dowolna firma czy też jednostka organizacyjna, wówczas zgodnie z zasadami jakimi rządzi się księgowość przychód wynikający z umowy o dzieło, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać potraktowany jako dochód osiągnięty z działalności wykonywanej osobiście (tu biuro rachunkowe odsyła do zapoznania się z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).

W takiej sytuacji to na zamawiającym ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od umowy o dzieło do urzędu skarbowego. Zamawiający w takim przypadku zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz stawki za zryczałtowany podatek dochodowy (wysokość tych składek uzależniona jest przede wszystkim od kwoty, na jaką opiewa dana umowa o dzieło).

 

Przychód z umowy o dzieło - zaliczki i zryczałtowany podatek

 

Tylko w przypadku, w którym kwota na którą opiewa umowa o dzieło przekracza 200 zł, zamawiający musi pobrać i przekazać na konto urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Zaliczka ta równa się 18% osiągniętego dochodu. Dodatkowo strona zamawiająca w przypadku umowy o dzieło musi przekazać nie tylko wykonawcy umowy, ale również u urzędowi skarbowemu informacji o PIT-11.

Wykonana czynność ta musi być najpóźniej do końca lutego następnego roku podatkowego. Jak natomiast wygląda kwestia rozliczenia, jeżeli kwota umowy o dzieło nie przekracza 200 zł?

W takim wypadku ( pod warunkiem że zamawiający nie zawiera umowy o dzieło z już zatrudnionym na inny rodzaj umowy u siebie pracownikiem), strona będąca zamawiającym w umowie o dzieło musi pobrać i odprowadzić na konto urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

W takim przypadku strona będąca wykonawcą umowy o dzieło, nie musi wykazywać tego w swoim rocznym zeznaniu PIT-11. A co za tym idzie zamawiający nie musi (chociaż oczywiście w pewnych sytuacjach może to zrobić) wystawiać takiemu wykonawcy PIT-11.

 

Rozliczanie umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną 

Umowa o dzieło nie musi być zawierana jedynie pomiędzy dowolną firmą i osobą fizyczną. Prawo i możliwości rozliczeń jakie daje współczesna księgowość dopuszcza również zawarcie umowy o dzieło pomiędzy dwiema osobami fizycznymi.

Zgodnie z tym co przekazuje nie jedno biuro rachunkowe wcale nie muszą prowadzić działalności gospodarczej. Uzyskany przy realizacji umowy o dzieło przychód można obliczyć w bardzo prosty sposób.

Otóż przychód taki zaliczany jest do dochodu pochodzącego z innych źródeł, zatem z zasad związanych z takim sposobem rozliczania należy skorzystać W takiej sytuacji żadna ze stron nie jest zobowiązana do odprowadzania do urzędu skarbowego jakiejkolwiek zaliczki czy zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochód uzyskany jednak w ten sposób powinien być uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym.


Rozliczenie umowy o dzieło

Tak naprawdę zasadę rozliczania umowy o dzieło podsumować można bardzo krótko. Otóż sposób jej rozliczenia zależy od tego, czy stroną zamawiająca jest osoba fizyczna czy dowolne przedsiębiorstwo.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Rykin

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »