Firma » Finanse

Wyniki lepsze niż rok wcześniej

Wyniki lepsze niż rok wcześniej
Zobacz więcej zdjęć »
W ciągu trzech kwartałów 2010 r. RAFAKO S.A. i cała Grupa Kapitałowa osiągnęły lepsze wyniki niż w analogicznym okresie 2009 r. Spółka dominująca wypracowała przychody wyższe o prawie 24 proc., a GK o prawie 23 proc.

RAFAKO SA : W trzech kwartałach 2010 r. spółka osiągnęła przychody rzędu 805,8 mln zł. Były one wyższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 23,9 proc. Wynik na działalności operacyjnej był o 19,4 proc. wyższy niż w roku poprzednim i wyniósł 39,1 mln zł (w ubiegłym roku wyniósł 32,8 mln zł).

Powyższe pozwoliło uzyskać spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 35,7 proc. (wzrost wyniku brutto z 27,8 do 37,8 mln zł) i 59 proc (wzrost wyniku netto z 18,4 do 29,2 mln zł).

Grupa Kapitałowa RAFAKO : W trzech kwartałach 2010 r. GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 860,6 mln zł, które były wyższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 22,9 proc. Wynik na działalności operacyjnej był wyższy od wyniku za rok ubiegły o 7,3 proc. i wyniósł 42,6 mln zł (rok wcześniej 39,7 mln zł).

GK RAFAKO uzyskała wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 24 proc. (wzrost wyniku brutto z 33,0 do 40,9 mln zł) i 42,4 proc. (wzrost wyniku netto z 22,3 do 31,8 mln zł).

RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz". Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Adventure Media

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »