Firma » Tax

Co odliczaliśmy

Co odliczaliśmy
Zobacz więcej zdjęć »
Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT (zasady ogólne) za 2007 rok. Rozliczenia za 2007 r. dokonało ponad 25.146 tys. podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. 477 tys. więcej niż za 2006 r.

Podobnie jak za 2006 r., podatnicy dokonywali rozliczenia na czterech formularzach zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L i PIT-38. Bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się 18 896 tys. podatników (tj. o ok. 731 tys. więcej niż za 2006 r.).

Przez płatników zostało rozliczonych ok. 6 251 tys. osób (tj. o 253 tys. mniej niż w 2006 r.) – co jest niewątpliwie konsekwencją większego niż przed rokiem zainteresowania ulgami podatkowymi, w tym ulgą z tytułu wychowywania dzieci. 2007 był pierwszym rokiem, w którym podatnicy korzystali z tego odliczenia.

W 2007 r. z podatku dochodowego, obliczanego według skali podatkowej (PIT-36 i PIT- 37), rozliczyło się 24.455 tys. podatników, tj. 391 tys. więcej niż przed rokiem. Dochody wykazało 24 185 tys. podatników, tj. ok. 99% podatników. Struktura podatników wg poszczególnych przedziałów skali podatkowej była następująca:

Przedział skali % podatników Ilość podatników
I 94,66 % 22.894.000
II 4,48 % 1.083.000
III 0,86 % 208.000

W porównaniu do 2006 r. nieznacznie wzrósł udział podatników I przedziału skali (w 2006 r. wynosił 93,34%) kosztem II i III przedziału, które wynosiły odpowiednio 5,54% i 1,12%. Przyczyniła się do tego m.in. zmiana parametrów skali podatkowej. W 2007 r. podwyższono z 37.024 zł do 43.405 zł próg dochodów, do których znajduje zastosowanie stawka 19% oraz z 74.048 zł do 85.528 zł próg dochodów stanowiący górną granicę dla stawki 30%. Stawka w wysokości 40% miała zastosowanie do dochodów przekraczających kwotę 85.528 zł. Również kwota zmniejszająca podatek wzrosła z 530,08 zł do 572,54 zł.

W 2007 r. z ulg i odliczeń skorzystało ogółem ok. 9,6 mln podatników, (podczas gdy w 2006 r. 6,3 mln podatników), w tym ok. 4 mln podatników skorzystało z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Łączna kwota zmniejszenia podatku z tytułu ulg wyniosła 6,7 mld zł (w 2006 r. – 1,6 mld zł), w tym z ulgi z tytułu wychowywania dzieci ponad 5,4 mld zł, pozostałych tytułów – 1,3 mld zł, z tego m.in. z tytułu wydatków:

  • na cele rehabilitacyjne – 0,4 mld zł (wzrost o 0,09 mld zł),
  • z tytułu użytkowania sieci Internet – 0,3 mld zł (wzrost o 0,08 mld zł),
  • na cele mieszkaniowe (prawa nabyte) – 0,4 mld zł (spadek o 0,4 mld zł).

Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9,7 mln podatników, tj. o 211 tys. podatników więcej niż w 2006 r., a z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci 0,5 mln podatników, tj. o 47 tys. mniej niż przed rokiem.

Podatek należny podatników opodatkowanych wg skali podatkowej wyniósł 34,4 mld zł, w tym podatników:

Przedział skali Podatek należny % podatku należnego
I 20.500.000.000 zł 59,65 %
II 7.100.000.000 zł 20,56 %
III 6.800.000.000 zł 19,90 %

W porównaniu do 2006 r. podatek należny podatników opodatkowanych wg skali był niższy o 2,7 mld zł, co jest m.in. wynikiem zdecydowanie wyższych niż przed rokiem skutków ulg podatkowych.

Z opodatkowania na ogólnych zasadach wg stawki 19% (podatek liniowy) skorzystało w 2007 r.:

  • ok. 394 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (PIT-36L), tj. ok. 66 tys. podatników więcej niż przed rokiem. Podatek należny tej grupy podatników wyniósł 12,1 mld zł i był wyższy od podatku należnego za 2006 r. o ok. 2,8 mld zł, co jest konsekwencją wzrostu dochodów tej grupy z 53,3 mld zł w 2006 r. do 68,8 mld zł w 2007 r.   
  • ok. 298 tys. podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych bez pośrednictwa płatnika (w tym z giełdy) (PIT-38),  tj. ok. 21 tys. podatników więcej niż przed rokiem.  Podatek należny tej grupy podatników wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy od podatku należnego za 2006 r. o ok. 0,4 mld zł.

Pełne opracowanie można pobrać tutaj.

Źródło: Ministerstwo FinansówRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »