Firma » Biznes

Istotny wzrost zysku netto

Istotny wzrost zysku netto
Zobacz więcej zdjęć »
W 2009 roku Grupa Kapitałowa Rafako wypracowała wynik netto na poziomie prawie 39 milionów zł. Wyniki finansowe Rafako S.A. i Grupy Kapitałowej Rafako za 2009 rok, wraz z komentarzem prezesa Rafako S.A. Wiesława Różackiego.

Grupa od lat nie rejestrowała tak dobrego wyniku, mimo niższych o około 14 proc. przychodów ze sprzedaży. Na wynik ten decydujący wpływ miał przede wszystkim zysk ze sprzedaży, który wyniósł ponad 60 milionów zł  – wyjaśnia Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny Rafako S.A.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

RAFAKO S.A.
W 2009 roku Rafako S.A. osiągnęło przychody rzędu 907,9 miliona zł. Były one niższe od przychodów za rok ubiegły o 14,5 proc.  Wynik na działalności operacyjnej był na tym samym poziomie co rok wcześniej i wyniósł  47,4 miliona zł (za rok 2008 wyniósł 47,5 miliona zł). Na wynik ten decydujący wpływ miały: zysk ze sprzedaży (w kwocie 54,2 miliona zł), otrzymane odszkodowania (w kwocie 1,8 miliona zł), poniesione i naliczone koszty z tytułu kar umownych (w kwocie 6,3 miliona zł), poniesione koszty sądowe (w kwocie 1 miliona zł).
Na działalności finansowej Rafako S.A. osiągnęło zysk w wysokości 0,8 miliona zł (rok wcześniej strata 22 miliony zł), w tym: otrzymane odsetki (głównie z lokat bankowych) w kwocie 8,9 miliona zł, wycena i rozliczenie instrumentów pochodnych w kwocie 3,6 miliona zł (in plus na wynik), rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostce zależnej w wysokości 1,6 miliona zł, dodatni wynik na umorzeniu jednostek uczestnictwa w TFI o wartości 0,8 miliona zł, utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności finansowych w kwocie 8,9 miliona zł, ujemne saldo różnic kursowych w kwocie 6,3 miliona zł, zysk na pozostałych pozycjach w kwocie 1,1 miliona zł.
Powyższe, pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 88,9 proc. (wzrost wyniku brutto z 25,5 do 48,1 miliona zł) i 137,2 proc. (wzrost wyniku netto z 15,0 do 35,7 miliona zł).
    
Grupa Kapitałowa Rafako
W 2009 roku GK Rafako osiągnęła przychody rzędu 963,7 miliona zł, które były niższe od przychodów za rok 2008 o 14,4 proc.
Wynik na kontynuowanej działalności operacyjnej wyniósł  53,9 miliona zł (rok wcześniej 55,9 miliona zł). Na wynik ten decydujący wpływ miały: zysk ze sprzedaży (w kwocie 61,1 miliona zł), otrzymane odszkodowania (w kwocie 1,8 miliona zł), poniesione i naliczone koszty z tytułu kar umownych (w kwocie 6,4 miliona zł), poniesione koszty sądowe (w kwocie 1 miliona zł).
Na kontynuowanej działalności finansowej GK Rafako poniosła stratę w wysokości 1,7 miliona zł (rok wcześniej 6 milionów zł straty), w tym: otrzymane odsetki (głównie z lokat bankowych) w kwocie 9,5 miliona zł, wycena i rozliczenie instrumentów pochodnych w kwocie 3,7 miliona zł (in plus na wynik), dodatni wynik na umorzeniu jednostek uczestnictwa w TFI o wartości 0,8 miliona zł, utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności finansowych w kwocie 8,9 miliona zł, ujemne saldo różnic kursowych w kwocie 6,7 miliona zł, strata na pozostałych pozycjach w kwocie 0,1 miliona zł.
Powyższe, pozwoliło uzyskać GK Rafako wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 4,7 proc. (wzrost wyniku brutto z 49,8 do 52,2 miliona zł) i 1,6 proc. (wzrost wyniku netto z 38,2 do 38,8 miliona zł).
Uwzględniając w wynikach za 2008 rok straty z działalności zaniechanej, związanej z utratą kontroli nad jednostka zależną (pomniejszenie wyniku brutto o 51,4 miliona zł, a wyniku netto o 50,3 miliona zł), wynik brutto osiągnięty w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku wzrósł o 53,7 miliona zł (ze straty 1,5 do zysku 52,2  miliona zł), a wyniku netto o 50,9 miliona zł (ze straty 12,1 do zysku 38,8 miliona zł).

ZDJĘCIA:

RAFAKO – Istotny wzrost zysku netto
PODPIS:  - Grupa Kapitałowa Rafako od lat nie rejestrowała tak dobrego wyniku – mówi prezes Wiesław Różacki.

RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Adventure Media

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »