Firma » Bankowość

Pierwsze przejawy łagodzenia polityki kredytowej

Pierwsze przejawy łagodzenia polityki  kredytowej
Zobacz więcej zdjęć »
Banki nieśmiało łagodzą kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Wracają do finansowania 100% wartości nieruchomości, oferują promocyjne kredyty bez prowizji, a nawet na stałe obniżają marże.

To tylko kropla w morzu potrzeb kredytobiorców, ale powoli widać początek zmian na lepsze.

DEPOZYTY

Lokaty

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty nową lokatę progresywną - db Lokatę Pracującą, którą można zakładać na okres 5, 8 lub 11 miesięcy. Jej oprocentowanie wzrasta wraz z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca trwania lokaty, od 5,15% do 6,25% w skali roku (w przypadku lokaty 5M), od 5,50% do 6,50% w ujęciu rocznym (dla lokaty 8M) lub od 5,05% do 7,25% p.a. (lokata 11M). Kapitalizacja odsetek następuje po każdym zakończonym okresie jednomiesięcznym, a należne odsetki dopisywane są do rachunku lokaty. Minimalna kwota dla każdej z lokat wynosi 10 tys. zł. Nie ma ograniczenia dotyczącego kwoty maksymalnej. Produkt jest dostępny od 20 maja br.

18 maja LUKAS Bank obniżył oprocentowanie lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu 90-dniowym (z 4,50% na 4,00%) i 180-dniowym (z 5,20% na 5,00%). Niższe jest również zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędzam - kwoty do 50 tys. zł są oprocentowane na poziomie 3,50% (wcześniej 4,00%), kwoty od 50 tys. do 100 tys. - 4,00% (zmiana z 4,50%), natomiast te powyżej 100 tys. - 4,50% (dotychczas 5,00%). Bank obniżył ponadto oprocentowanie Polisy ubezpieczeniowej Antidotum PRO, która gwarantuje obecnie 6,60% w skali roku (spadek z 6,80%).

Noble Bank zmienił oprocentowanie wybranych lokat terminowych. Wzrosło oprocentowanie 12- miesięcznej lokaty w PLN (z 6,50% do 6,60%, oprocentowanie stałe). Mniej zarobimy z kolei na rocznej „Lokacie Rentierskiej" (6,25% zamiast dotychczasowych 6,30%) oraz 12- miesięcznych „Lokatach Asekuracyjnych" w CHF (obniżka z 5,00% do 4,00%) i EUR (obniżka z 6,00% do 5,00%). Spadło także stałe oprocentowanie dwuletniej „Lokaty Zwycięskiej" (z 7,00% do 6,60% w skali roku) oraz oprocentowanie rocznej lokaty terminowej w EUR (obniżka z 5,00% do 4,50%). Nowe stawki obowiązują od 18 maja br.

Konta

Deutsche Bank PBC poszerzył ofertę walutowych kont oszczędnościowo - rozliczeniowych o rachunki prowadzone w: jenach (JPY), dolarach australijskich (AUD), dolarach kanadyjskich (CAD), koronach czeskich (CZK), koronach duńskich (DKK), forintach (HUF), koronach norweskich (NOK) i koronach szwedzkich (SEK). W ramach kont walutowych można dokonywać wyłącznie transakcji bezgotówkowych. Oprocentowanie rachunków jest zmienne i wynosi obecnie 0%.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję 2- letniego Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego „Agro-Zysk". Jego dochodowość zależy od zachowania Indeksu S&P GCAGP, w skład którego wchodzi 8 klas towarów rolnych zróżnicowanych pod względem ich udziału procentowego, tj. pszenica (27,68%), pszenica stanu Kansas (6,55%), kukurydza (26,23%), fasola sojowa (16,97%), bawełna (5,66%), cukier (9,76%), kawa (4,77%) oraz kakao (2,39%). Kwoty wypłacone na koniec inwestycji po zakończeniu ubezpieczenia nie podlegają 19- procentowemu podatkowi od dochodów kapitałowych (tzw. „podatkowi Belki"). Minimalna kwota lokaty to 10 tys. zł, a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%. Subskrypcja potrwa od 18 do 29 maja br.

Od 18 maja w ofercie inwestycyjnej Alior Banku dostępne są pierwsze emisje Strukturyzowanych Bankowych Papierów Wartościowych. Klienci banku mogą skorzystać z dwóch dwuletnich struktur na WIG20: PLN-100-WIG20-20110609 oraz PLN-90-WIG20-20110609. Pierwszy produkt oferuje 100- procentową ochronę kapitału w dacie zapadalności, inwestor partycypuje w 100% we wzroście indeksu WIG20 do czasu, gdy indeks osiągnie poziom 140% (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta, inwestor otrzyma Kupon nie mniejszy niż 7% i nie większy niż 9%. Drugi produkt gwarantuje natomiast 90- procentową ochronę kapitału w dacie zapadalności. Inwestor partycypuje w 100% we wzroście indeksu WIG20 oraz w spadkach, jednak jego strata jest ograniczona maksymalnie do 10%. Partycypacja inwestora we wzrostach indeksu kończy się, gdy WIG20 osiągnie poziom 140% (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta, inwestor otrzyma Kupon nie mniejszy niż 16% i nie większy niż 18%. Minimalna wartość zapisu to 5 tys. zł, a opłata dystrybucyjna wynosi nie więcej niż 1%. Subskrypcja potrwa do 29 maja br.

DnB NORD rozpoczął subskrypcję produktu strukturyzowanego NORD 5 PLUS. To grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie ze 100- procentową gwarancją kapitału. Nowa struktura została oparta o akcje pięciu międzynarodowych koncernów: Amazon, Avon, Black & Decker, Caterpillar oraz Philips. Jeśli po roku od dnia startu produktu (26 czerwca br.) ceny akcji spółek będą na poziomach wyższych od wartości początkowej, okres ubezpieczenia kończy się automatycznie, a inwestor otrzymuje zwrot kapitału powiększony o kupon w wysokości od 9% do 15%. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony po roku, ponowny „odczyt" zostanie dokonany po dwóch latach. Jeśli ceny wszystkich akcji będą wówczas na poziomie wyższym niż startowy, inwestycja zakończy się automatycznie wypłatą kuponu między 18% a 30% (dwukrotność kuponu rocznego). Analogicznie - w przypadku spełniania warunku po trzecim roku, możliwy do zrealizowania zysk to od 27% do 45%. Jeśli po trzech latach ceny akcji nadal będą na poziomie niższym od wartości początkowej, inwestycja zakończy się zwrotem 100% zainwestowanego kapitału.

Minimalna kwota inwestycji w NORD 5 PLUS to 5 tys. zł. Subskrypcja potrwa od 22 maja do 19 czerwca. Dodatkowo - każda osoba składająca zapis na NORD 5 PLUS ma możliwość skorzystania z lokaty pomostowej o stałym oprocentowaniu 9% w skali roku. Okres trwania lokaty zależy od daty złożenia zapisu na NORD 5 PLUS. Data zapadalności lokaty to 22 czerwca. Po zakończeniu lokaty kapitał zostanie przeznaczony na zakup ubezpieczenia NORD 5 PLUS, zaś odsetki - wypłacone klientom. Ponadto - zapisując się na NORD 5 PLUS można skorzystać z lokaty 3-miesięcznej o stałym oprocentowaniu 8% w skali roku. Na lokacie można zdeponować taką samą kwotę, jak w NORD 5 PLUS, czyli co najmniej 5 tys. zł.

PRODUKTY KREDYTOWE

Eurobank zmodyfikował ofertę kredytu hipotecznego. Dla wybranej grupy nieruchomości kredyt może wynosić do 100% jej wartości - dotyczy to głównie mieszkań na rynku pierwotnym oraz kilkuletnich nieruchomości na rynku wtórnym. Akceptowane będą dodatkowe źródła dochodów - w tym dochody uzyskiwane poza granicami kraju. Bank nie wymaga od klientów historii kredytowej, a dzięki wprowadzeniu nowej metodologii szacowania kosztów utrzymania (podział na duże miasta i mniejsze ośrodki) zwiększy się także szacowana zdolność kredytowa klientów. Bank wprowadził ponadto nowe zasady konsolidowania kredytów oraz korzystania z pożyczek hipotecznych - nie wymaga teraz opinii z innych banków o kwotach kredytów do 500 zł, zniósł próg 2 tys. zł jako minimalnej kwoty konsolidowanego kredytu. Niektórzy klienci nie będą musieli ponadto rozliczać kwoty kredytu przeznaczonej na wykończenie mieszkania na rynku pierwotnym.

Polbank EFG obniżył marże kredytów hipotecznych. Nowe marże dotyczą wszystkich kursów walut, poziomów wkładu własnego i kwot kredytu. Skala obniżki, w zależności od parametrów, wynosi maksymalnie 1 punkt procentowy. Przykładowo, po obniżce miesięczna rata kredytu w złotych, na kwotę 350 tys. zł, zaciągniętego na 20 lat, przy 10% wkładzie własnym, będzie niższa o 224 zł. Polbank EFG przedłużył również promocję na prowizję od udzielenia kredytu mieszkaniowego w euro - do 31 czerwca prowizja będzie wynosiła 0,5% (o 1 p.p. mniej niż w ofercie standardowej).

PKO BP zaoferował klientom promocyjny kredyt hipoteczny w złotych. Osoby, które do 30 czerwca złożą wniosek o udzielenie kredytu w złotych i do 31 lipca podpiszą umowę kredytową, nie zapłacą prowizji za udzielenie kredytu. Konieczne jest jednak wykupienie ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, na wypadek hospitalizacji wraz z assistance medycznym.

Bank BPH wprowadził nowości do swojej oferty w zakresie Pożyczki od Ręki oraz Pożyczki Personal Banking. Okres kredytowania Pożyczki od Ręki został wydłużony z 60 do 72 miesięcy, zaś Pożyczki Personal Banking bez zabezpieczenia - z 60 do 84 miesięcy. Do każdej pożyczki gotówkowej dołączane jest ubezpieczenie spłaty w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w tym utraty pracy.

Justyna Niedzielska

Inwestycje.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »