Technologie » Internet

Raport: Prawie połowa Polaków nie zna planów rządu związanych z cyfryzacją

Tylko 23% Polaków przyznaje, że ma pojęcie, na czym polega rządowy plan cyfryzacji kraju. Jednocześnie prawie połowa społeczeństwa nie wie, co rząd planuje w tym obszarze. Wynika z najnowszego raportu On Board PR.
Jak wynika z najnowszego raportu „Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - szanse i bariery" przygotowanego przez On Board PR i PKPP Lewiatan na podstawie badań pracowni badawczej SW Research. Jedynie 23% Polaków przyznaje, że ma wiedzę, na czym polega rządowy plan cyfryzacji kraju. Prawie połowa ankietowanych nie wie, co rząd planuje w tym obszarze. Gdyby dodać do tego osoby, które „nie są pewne swojej wiedzy" grupa ta powiększa się do prawie 80% społeczeństwa.

Jeżeli rząd chce dotrzeć do społeczeństwa z informacją o cyfryzacji np. służby zdrowia, urzędów czy szkolnictwa i być usłyszanym, trzeba rozpocząć zintegrowane kampanie komunikacyjne realizowane w kooperacji z biznesem i innymi organizacjami pozarządowymi - wyjaśnia Jolanta Słowińska, Department of New Technology w On Board PR Ecco Network.

Paradoks związany z cyfryzacją polega na tym, że z jednej strony młodzi Polacy nie znają jej na tyle by ją poprawnie zdefiniować, a z drugiej strony są bardziej kompetentni w kwestiach, które jej dotyczą. Osoby starsze, mimo że są bardziej świadome jej uwarunkowań, są jednak mniej kompetentne i co za tym idzie - w mniejszym stopniu skorzystają z pozytywnych aspektów cyfryzacji kraju. Dlatego ważnym wyzwaniem dla rządzących będzie odpowiednie dotarcie do wszystkich grup społecznych, by każda z nich zrozumiała i mogła pozytywnie wykorzystać ten proce -. dodaje Przemysław Wesołowski, CEO, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research


Jak pokazują wyniki badania im młodszy wiek respondentów tym wiedza na temat planów rządu zmniejsza się. Wśród osób w wieku 15-24 lata jedynie 10% ankietowanych wie o planie i jego założeniach, wiedza ta wzrasta wraz z wiekiem ankietowanych. U osób powyżej 45 roku życia wynosi już 30%.***
Raport „Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - szanse i bariery" jest kolejnym z serii opracowań On Board PR Ecco Network, który powstał we współpracy z PKPP Lewiatan i SW Research. Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-22 sierpnia 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 739 Internautów w wieku 16-49+ lat. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji Polaków w wieku 16-49+ pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych.


On Board PR Ecco Network. Firma świadczy usługi w dziedzinie doradztwa public relations. Jest laureatem nagrody Impactor 2009 dla najbardziej podziwianej agencji PR w Polsce. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu przychodów spośród 200 największych firm PR świata (wg rankingu The Holmes Report 2006). Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO Network - jedną z największych sieci firm PR na świecie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate & Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management. On Board PR działa w ramach grupy skupiającej m.in. agencję socialmediową Think Kong .

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospo¬darki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia branżowe i regionalne związki pracodawców oraz kil¬kudziesięciu członków in¬dywidualnych - łącznie reprezentuje 3500 firm, zatrudniających ponad 630 000 pracowników. Od momentu powstania, tj. od 1999 r. członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali po¬nad 2500 projektów ustaw i rozpo-rządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w proce¬sach legislacyjnych. PKPP Lewiatan reprezentuje pracodawców w Trój¬stronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodar¬czych, jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEU¬ROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.

Agencja badań rynku i opinii SW Research jest liderem i prekursorem społecznościowych badań przez Internet. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze. SW Research realizuje zarówno badania ilościowe jak i jakościowe przez Internet. W swojej działalności SW Research łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i ścisłych oraz kompetencje w obszarze technologii informatycznych. Oferta SW Research to komfort pracy z doświadczonymi badaczami, gwarantującymi wysoką jakość wykonania badania, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych. SW Research jest właścicielem pierwszego w Polsce społecznościowego panelu badawczego StudentsWatch.pl. Panel charakteryzuje wysoka aktywność członków, jest też jednym z największych w Polsce, co pozwala, na precyzyjne targetowanie ankiet i szybkie uzyskanie wyników. Do realizacji badań firma wykorzystuje autorskie oprogramowanie 3S System. Agencja jest inicjatorem projektu Warsaw Watch, realizowanego wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem jest stałe monitorowanie opinii mieszkańców Warszawy dotyczących swojego miejsca zamieszkania.

Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Chrzanowski
On Board Public Relations Sp. z o.o.,
Ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.(+48 22) 321-51-00,
e- mail: dchrzanowski@onboard.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

On Board PR
http://www.onboard.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Dziś:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRÓBNE W ATMOSFERZE MULTISPORT W WARSZAWIE
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »