Rozrywka i wypoczynek » Turystyka

Wyniki finansowe Amadeus za rok 2010

Firma utrzymała dynamiczny wzrost zarówno w obszarze dystrybucji, jak i rozwiązań informatycznych.

 Warszawa, 28 lutego 2011 r. - Amadeus IT Holding, S.A.(Amadeus: „AMS.MC"), do której należy Amadeus Group, wiodący dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla globalnej branży turystycznej, opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za rok 2010 (12 miesięcy do 31 grudnia 2010 r.).

Skorygowany zysk roczny wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 24,3% i wyniósł 427,4 mln euro. Towarzyszył temu wzrost przychodów o 10,6% do 2683,3 mln euro i wzrost EBITDA o 14,2% do 1014,9 mln euro.

Skonsolidowane wierzytelności finansowe netto na 31 grudnia 2010 r. wyniosły 2571,3 mln euro (według definicji zawartych w umowach). Kwota ta stanowiła równowartość 2,5 EBITDA za poprzednich 12 miesięcy i była o 717,2 mln euro niższa w stosunku do grudnia 2009 r.

Całkowita liczba zaksięgowanych przetworzonych transakcji podróżnych wzrosła o 25,6%, osiągając kwotę 849,9 mln w roku 2010, w porównaniu do 676,6 mln w roku poprzednim.

W roku 2011 firma Amadeus wypłaci dywidendy na sumaryczną kwotę 134,3 mln euro, co stanowi 35% zadeklarowanego zysku za rok 2010 z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych związanych z IPO.

Na dobre wyniki firmy w omawianym okresie miały wpływ zarówno rezultaty działalności w obszarze dystrybucji, jak i rozwiązań informatycznych. Przychody w obszarze dystrybucji wzrosły o 8,5% z 1836,3 mln euro do 1992,2 mln euro. Całkowita liczba rezerwacji wzrosła o 6,9% z 413,2 mln do 441,6 mln. Firma Amadeus utrzymała również swoją wiodącą pozycję z 36,7% udziałem w światowym rynku rezerwacji biletów lotniczych dokonanych za pośrednictwem biur podróży w 2010 roku.

Odnotowano również dalszy wzrost w obszarze rozwiązań informatycznych - przychody w omawianym okresie wzrosły o 17,7%, z 511,1 mln euro do 601,4 mln euro. Liczba obsłużonych pasażerów (PB, Passengers Boarded PB) wzrosła w tym samym okresie o 56,8%, z 237,5 mln do 372,3 mln, zaś całkowita liczba linii lotniczych, które dokonały migracji do systemu Altéa, wyniosła 94. Na 31 grudnia 2010 r. całkowita liczba linii lotniczych, które zawarły kontrakty na system Altéa, sięgnęła 109, w porównaniu do 90 w grudniu 2009 r.

W czwartym kwartale 2010 r. firma Amadeus odnotowała w porównaniu z analogiczny okresem roku 2009 wzrost całkowitych przychodów o 6,0% z 593,8 mln euro do 629,7 mln euro, wzrost EBITDA o 4,2% z 190,2 mln euro do 198,2 mln euro oraz wzrost skorygowanego zysku netto
o 2,1% z 71,3 mln euro do 72,8 mln euro.

- W 2010 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost i umocniliśmy naszą pozycję finansową, istotnie zmniejszając wierzytelności. W stosunku do roku poprzedniego nasze całkowite przychody zwiększyły się o 10,6% do 2683,3 mln euro, przy wzroście EBITDA o 14,2% do 1014,9 mln euro. Natomiast skorygowany zysk roczny wzrósł o 24,3% do kwoty 427,4 mln euro - tak podsumował wyniki firmy Luis Maroto, prezes i dyrektor generalny firmy Amadeus. - Nasz model transakcyjny ponownie udowodnił swoją elastyczność i dochodowość, pozwalając nam wykorzystać istotną poprawę sytuacji w globalnej branży turystycznej, która nastąpiła w roku 2010. W 2011 roku zamierzamy umocnić naszą wiodącą pozycję na całym świecie, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i rozwiązań informatycznych. W bieżący rok spoglądamy z uzasadnionym optymizmem."


Podsumowanie działalności w czwartym kwartale 2010 r.:

Dystrybucja

Linie lotnicze

W ostatnim kwartale 2010 roku linie lotnicze Alitalia zawarły z Amadeus umowę na dostarczanie informacji, która gwarantuje wszystkim biurom podróży korzystającym z systemu Amadeus na całym świecie dostęp do kompleksowych informacji o taryfach, rozkładach lotów i dostępności miejsc w samolotach linii Alitalia do końca 2013 roku. W tym samym kwartale firma Amadeus zawarła umowy na dostarczanie informacji z kolejnymi dziewięcioma liniami lotniczymi.

Liczba dokonanych za pośrednictwem systemu Amadeus rezerwacji lotniczych na rejsy obsługiwane przez przewoźników niskokosztowych (LCC, low-cost carriers) wzrosła w ostatnim kwartale roku 2010 o 29% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten sam wskaźnik wzrósł w roku 2010 w stosunku do roku 2009 o 34%.

W listopadzie 2010 r. firma Amadeus, jako pierwszy dostawca, uzyskała oficjalną akceptację IATA dla branżowego standardu elektronicznej wymiany dokumentów - EMD (Electronic Miscellaneous Document), działając zgodnie z zaleceniem IATA o wdrożeniu EMD najpóźniej do końca 2013 roku. Rozwiązanie zostało następnie wdrożone w linii lotniczej Finnair w czerwcu ubiegłego roku. EMD ułatwia liniom lotniczym dystrybucję szerokiej gamy produktów, w tym usług dodatkowych, takich jak przewóz nadbagażu czy posiłki podczas lotu, zgodnie z branżowymi standardami. EMD udostępnia jednolitą, ustandaryzowaną metodę oferowania, zarządzania i sprzedaży wszelkich usług świadczonych przez linie lotnicze w sposób całkowicie zintegrowany z ich systemami.

Inni dostawcy usług turystycznych

Despegar, najszybciej rozwijające się internetowe biuro podróży w rejonie Ameryki Łacińskiej, którego witryny internetowe obsługują 20 krajów, zawarło z firmą Amadeus umowę o wdrożeniu rozwiązania Cars Plus HTML w witrynach Despegar. Cars Plus HTML to niedawno udostępnione, przyjazne dla użytkownika, graficzne narzędzie do rezerwacji samochodów, mające postać rozwiązania typu business-to-consumer, które internetowe biura podróży i linie lotnicze mogą włączać w swoje witryny internetowe w celu oferowania swoim klientom możliwość wypożyczania samochodów.

W sektorze kolejowym, Australijski operator linii kolejowych CountryLink uruchomił w grudniu ur. wykorzystującą technologię firmy Amadeus witrynę internetową nowej generacji. Umożliwia ona użytkownikom dokonywanie rezerwacji za pomocą wiodącego w branży czterokrokowego procesu i zintegrowanego widoku prezentującego taryfy i dostępność miejsc. W Europie firma Amadeus dokonała udanego wdrożenia pilotażowej wersji rozwiązania Agent Track - obsługującego wielu dostawców intuicyjnego interfejsu sprzedaży biletów kolejowych dla rynku francuskiego, oraz prowadzi zaawansowane rozmowy z kluczowymi operatorami kolejowymi Europy Zachodniej.

Po dokonaniu w październiku 2010 r. migracji do modułu Altéa e-Commerce, linie lotnicze SAS Scandinavian Airlines rozpoczęły udostępnianie poprzez swoją witrynę internetową aktualnych informacji i możliwości sprzedaży ubezpieczeń podróżnych. Usługa ta działa dzięki wykorzystaniu Amadeus e-Retail - internetowego rozwiązania do rezerwacji, które dostarcza szeroką gamę informacji i umożliwia klientom SAS Scandinavian Airlines zakup ubezpieczenia podczas dokonywania rezerwacji biletów lotniczych.

Biura podróży

W regionie Azji i Pacyfiku uruchomiono dostosowaną do specyfiki regionu internetową aplikację Amadeus OneClick. Narzędzia dostarcza użytkownikom korporacyjnym informacje dotyczące podróży, a także usługi umożliwiające szybką lokalizację i nawiązanie kontaktu z pracownikami odbywającymi podróże służbowe w przypadku pojawienia się zagrożenia, zakłóceń w podróży lub gdy zaistnieje konieczność przekazania ważnej informacji.

Z myślą o korporacjach i firmach zarządzających podróżami, firma Amadeus udostępniła dwie zaktualizowane wersje kompleksowego rozwiązania do zarządzania podróżami - Amadeus e-Travel Management (AeTM), umożliwiającego realizowanie potrzeb klientów korporacyjnych z poziomu scentralizowanego punktu dyspozycyjnego. Obejmują one nowy moduł hotelowy(z technologią mapowania dostarczoną w ramach współpracy z firmą Microsoft) oraz nową przestrzeń roboczą, której zadaniem jest ułatwienie pracy osób odpowiedzialnych za planowanie podróży. W chwili obecnej z rozwiązania Amadeus e-Travel Management korzysta ponad 4500 korporacji na całym świecie.

W październiku 2010 r. firma Amadeus i Concur (Nasdaq: CNQR), wiodący dostawca usług turystycznych na żądanie i usług zarządzania wydatkami, poinformowały o uruchomieniu nowego, korporacyjnego rozwiązania do obsługi i rozliczania podróży służbowych, powstałego w wyniku zintegrowania systemu Amadeus e-Travel Management (AeTM) z rozwiązaniem firmy Concur do zarządzania wydatkami. Rozwiązanie zostało udostępnione za pośrednictwem resellerów firm Amadeus i Concur, a także w sprzedaży bezpośredniej.

Innym, wartym zauważenia faktem w obszarze podróży służbowych w 2010 roku był 44% wzrost liczby PNR (Passenger Name Records)przetworzonych przez Amadeus e-Travel Management w ramach umów resellerskich z firmami niezależnymi. W roku 2010 liczba PNR przetworzonych w ramach bezpośrednich umów z korporacjami wzrosła o 40%.

Rozwiązania informatyczne

W obszarze informatyki dla linii lotniczych rok 2010 również upłynął pod znakiem sukcesów - podpisano kontrakty na rozwiązania Altéa z 10 kolejnymi liniami lotniczymi o łącznej rocznej liczbie odprawionych pasażerów (PB, Passengers Boarded) rzędu 11 mln , zaś liczba linii lotniczych mających kontrakty na rozwiązania Amadeus Altéa wzrosła do 109. Spośród nowych klientów, linie lotnicze Air Calin, Middle East Airlines, Toumai Air Tchad i Safi Airways zawarły umowy na system Altéa Inventory, służący do zarządzania zasobami, rozkładami lotów oraz obłożeniem miejsc. Kontrakty na Amadeus Inventory i Amadeus Departure Control System (DCS) podpisano z następującymi liniami: Binter Canarias, Openskies, TACA (AV/TA) i Aviateca, LACSA oraz TACA Perú (wchodzące w skład TACA). Amadeus Departure Control System zapewnia obsługę odpraw, wydawania kart pokładowych, zarządzanie bagażem oraz obliczanie masy i wyważenie samolotów.

W omawianym okresie firma Amadeus przeprowadziła również udane migracje 12 linii lotniczych do systemu Altéa Inventory. Były to linie Air Calin, Air Ivoire, Air Mauritius, CCM Airlines, Hexair, Middle East Airlines, Montenegro Airlines, Openskies, Royal Jordanian, Toumai Air Tchad, Twinjet oraz XL Airways. Ponadto, linie Openskies, South African Airways i TAP, które już wcześniej korzystały z modułów Altéa Reservation i Inventory, dokończyły migrację do modułu Departure Control System (obejmującą zarówno produkty do zarządzania klientami, jak i lotami). Z kolei linie South African Airways wdrożyły produkt do zarządzania klientami (po wcześniejszej migracji zarządzania lotami do DCS).

W obszarze handlu elektronicznego, w październiku 2010 r. dokonano wdrożenia platformy e-Commerce w liniach lotniczych SAS Scandinavian Airlines. Linie Cathay Pacific usprawniły użytkowane rozwiązanie Amadeus e-Commerce w sposób umożliwiający klientom samodzielne modyfikowanie planów podróży.

Na początku czwartego kwartału 2010 r. firma Amadeus zapowiedziała udostępnienie nowego rozwiązania informatycznego „Active Valuation", umożliwiającego liniom lotniczym korzystającym z Altéa Inventory zwiększenie przychodów w wielu kanałach za pomocą wyrafinowanych narzędzi dynamicznie dopasowujących oczekiwane przychody z produktów linii lotniczych zgodnie z kontekstem, w jakim dokonywana jest rezerwacja. Do klientów, z którymi zawarto kontrakty na nowe rozwiązanie, należą linie lotnicze Air Baltic, Etihad, Lufthansa, Singapore Airlines i TAM.

W obszarze informatyki hotelowej firma Amadeus zaprezentowała Amadeus Hotel Platform, scentralizowane rozwiązanie dostępne w modelu SaaS (Software as a Service), łączące systemy centralnej rezerwacji, zarządzania obiektem i globalnej dystrybucji w jedną, zintegrowaną platformę. Udostępniając jednolity, aktualny widok całej firmy, Amadeus Hotel Platform umożliwia hotelarzom świadczenie swoim gościom nowatorskich usług, uzyskiwanie dodatkowych dochodów i szybkie reagowanie na zmiany rynkowe powodowane nowymi trendami, zmianami zachowań klientów czy też pojawianiem się nowych potrzeb. Amadeus Hotel Platform stanowi istotny krok naprzód zarówno w dziedzinie informatyki hotelowej, jak i dystrybucji, zapewniający firmom hotelowym możliwość lepszego dostosowywania się do zmian zachodzących w tym sektorze.

Czwarty kwartał - dodatkowe informacje

Komisja Europejska (EC) w raporcie „2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard" wyróżniła firmę Amadeus pod względem inwestowania w badania i rozwój (ang. R&D, Research and Development). Doroczny raport stanowi ranking 1000 największych europejskich przedsiębiorstw inwestujących w R&D. Dokonane w roku 2009 przez firmę Amadeus inwestycje w rozwój technologii dla branży turystycznej w kwocie 250 milionów euro - o 10% większej, niż w roku 2008 - uznano za największe w Europe zarówno w kategorii usług informatycznych, jak
i w sektorze turystycznym. Firma Amadeus uplasowała się również na trzeciej pozycji pod względem inwestycji w badania i rozwój w Hiszpanii we wszystkich sektorach biznesu.

Na koniec kwartału finansowego poinformowano, że w lutym 2011 r. Timm Richter zostanie nowym dyrektorem generalnym TravelTainment - firmy operującej na wielu rynkach i w wielu kanałach dystrybucji, dostarczającej system zapewniający efektywną sprzedaż produktów turystyki rekreacyjnej, będącej w całości własnością firmy Amadeus. W Niemczech TravelTainment udostępnia dynamiczne rozwiązanie pakietowe Datamix firmie Öger, jednemu z wiodących niemieckich operatorów turystycznych, specjalizującemu się w organizowaniu wycieczek do Turcji, która została niedawno kupiona przez firmę Thomas Cook.

***

Oświadczenie
W niniejszym sprawozdaniu finansowym mogą być zawarte stwierdzenia, które nie są wyłącznie autentycznymi faktami, w tym oświadczenia o przewidywanych lub oczekiwanych w przyszłości wzrostach przychodów i zysków. Wszystkie wypowiedzi w niniejszym materiale dotyczące przyszłości oparte są o informacje dostarczone przez Amadeus w dniu prezentacji wyników. Wypowiedzi te wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki będą się znacznie różnić od wyników lub zdarzeń opisanych w przyszłościowych oświadczeniach. Amadeus nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek wybiegających w przyszłość stwierdzeń, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na perspektywicznych oświadczeniach.

Informacje o firmie Amadeus
Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. W 2009 roku system Amadeus przetworzył ponad 670 milionów transakcji.

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny - centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 72 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC". W 2010 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,683 mln euro oraz EBITDA w wysokości 1,015 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 10 270 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl

Więcej informacji na temat działań firmy Amadeus w zakresie finansów i inwestycji można znaleźć na stronie www.investors.amadeus.com

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na nieaudytowanych międzyokresowych i skonsolidowanych oświadczeniach finansowych firmy Amadeus IT Holding, S.A. i jej firm zależnych, przygotowanych zgodnie z normą International Accounting Standard 34 i zostały poddane ograniczonej weryfikacji. Wszelkie dane za rok 2009 zostały oszacowane w sposób odpowiadający zastosowaniu w tym okresie IFRIC 18. Różnice procentowe między wynikami za lata 2010 i 2009 wyliczono w oparciu o dane za rok 2009 skorygowane zgodnie z IFRIC.


(1) Bez uwzględnienia wpływu po opodatkowaniu (i) amortyzacji alokacji ceny zakupu, (ii) zmian realnej wartości rynkowej instrumentów pochodnych i zysków/strat z wymiany, (iii) strat z dewaluacji oraz (iv) pozycji nadzwyczajnych, w tym zysków (strat) ze sprzedaży zasobów i inwestycji kapitałowych, odliczeń podatkowych związanych z Opodo w roku 2010 i pozycji nadzwyczajnych związanych z IPO
(2) Wszystkie podane wartości uwzględniają Opodo (patrz szczegółowe informacje zawarte w tabeli)
(3) Wszystkie podane wartości EBITDA uwzględniają Opodo (patrz szczegółowe informacje zawarte w tabeli)
(4)Skorygowane w celu wyłączenia pozycji nadzwyczajnych związanych z IPO
(5) Zaksięgowane transakcje podróżne obejmują lotnicze i nielotnicze rezerwacje dokonane za pośrednictwem biur podróży, odprawionych pasażerów (PB) i rekordy nazwisk pasażerów (PNR) związane z transakcjami e-Commerce
(6) Udziały w rynku zostały wyliczone w oparciu o liczbę przetworzonych przez GDS rezerwacji lotniczych i w związku z tym nie obejmują rezerwacji przetworzonych przez operatorów działających w jednym kraju (dotyczy to głównie Chin, Japonii, Korei Południowej i Rosji) oraz przetworzonych przez GDS rezerwacji innego rodzaju produktów turystycznych, takich jak pokoje hotelowe, wypożyczane samochody i bilety kolejowe
(7) Passengers Boarded (PB): liczba rzeczywiście przewiezionych pasażerów w lotach obsługiwanych przez linie korzystające co najmniej z modułów Amadeus Altéa Reservation i Inventory. PB to podstawowy wskaźnik używany do taryfikacji transakcji realizowanych za pośrednictwem rozwiązań informatycznych Amadeus
(8) Migracja to złożony proces, w efekcie którego linia lotnicza przenosi obsługę pasażerów z dotychczas wykorzystywanej platformy na Amadeus Altéa CMS
(9) Według własnych kalkulacji firmy Amadeus


Kontakt dla mediów

Joanna Parasiewicz
Senior Account Manager
Dział Nowych Technologii
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 140
e-mail: joanna.parasiewicz@sigma.com.pl
www.sigma.com.pl

Elżbieta Więckiewicz
Account Manager
Dział Nowych Technologii
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 108
e-mail: elzbieta.wieckiewicz@sigma.com.pl
www.sigma.com.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

EW

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »