Firma » Biznes

Zawieszenie działalności - Skutki podatkowe

Zawieszenie działalności - Skutki podatkowe
Zobacz więcej zdjęć »
Prawo podatkowe zwalnia podatników z niektórych obowiązków w związku z zawieszeniem przez nich działalności gospodarczej.

Nie oznacza to jednak, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków podatkowych.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej wystąpią następujące skutki podatkowe:

Rodzaj podatku

Zmiana w obowiązkach

PIT - zasady ogólne

PIT - podatek liniowy

Nie podlegają amortyzacji składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność (zatem za miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, amortyzację naliczamy.

Podatnicy nie odprowadzają zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie, kwartalnie, wg metody uproszczonej, zasady ogólne i podatek liniowy) za miesiące, w których działalność jest zawieszona; za miesiące, w których działalność prowadzona jest choć jeden dzień - zaliczki należy odprowadzać.  W przypadku wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zwolnienie to będzie skuteczne, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej (odrębnie tylko dla własnej osoby) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Niektórzy wspólnicy mogą zatem korzystać ze zwolnienia (gdy zawiadomią), inni zaś w tym samym czasie nie (gdy nie zawiadomią).

Obowiązek podatkowy PIT od niektórych przychodów może powstać w okresie zawieszenia - za ten okres zaliczkę odprowadzić należy za pierwszy miesiąc czy kwartał po wznowieniu działalności (po prostu za ten okres zaliczka będzie odpowiednio wyższa).

Zeznanie roczne należy złożyć w standardowym terminie i należy tam ująć wszelkie przychody, których obowiązek podatkowy przypadł w danym roku podatkowym, oraz odpowiednio koszty zapadające w danym roku.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z innych obowiązków, w szczególności z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

PIT - ryczałt ewidencjonowany

Podatnicy nie obliczają i nie odprowadzają zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) za miesiące, w których działalność jest zawieszona; za miesiące, w których działalność prowadzona jest choć jeden dzień - podatek trzeba obliczyć i odprowadzić. W przypadku wspólników spółki jawnej zwolnienie to będzie skuteczne, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej (odrębnie tylko dla własnej osoby) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Niektórzy wspólnicy mogą zatem korzystać ze zwolnienia (gdy zawiadomią), inni zaś w tym samym czasie nie (gdy nie zawiadomią).

Ryczałt należy od przychodów uzyskanych w okresie zawieszenia płacimy do 20 dnia miesiąca czy kwartału, w którym wznowiono działalność gospodarczą. Jeżeli działalność wznowiono w grudniu, ryczałt należy odprowadzić w terminie złożenia zeznania rocznego (31 stycznia roku następnego). Jeżeli zawieszenie przechodzi na rok następny czy trwa jeszcze do kolejnego roku, ryczałt należy rozliczyć w terminie złożenia zeznania za dany rok - w odniesieniu do podatku należnego za ten dany rok. Zatem może zdarzyć się, że podatnik dwa lata nie odprowadzi ryczałtu miesięcznie czy kwartalnie, jednak rozliczy ryczałt w zeznaniu rocznym.

Zeznanie roczne należy złożyć w standardowym terminie i należy tam ująć wszelkie przychody, których obowiązek podatkowy przypadł w danym roku podatkowym.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z innych obowiązków, w szczególności z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów.

PIT - karta podatkowa

Podatnicy mogli i mogą nadal zgłaszać przerwy w działalności. Nie wywołują jednak one skutków zawieszenia - zatem jeżeli podatnik chce jedynie uniknąć podatku z karty podatkowej, a nie chce zgłaszać niczego np. w ewidencji działalności gospodarczej - wystarczy, że zgłosi przerwę w działalności gospodarczej.

Niezależnie od tego podatnik może zawiesić działalność gospodarczą. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z innych obowiązków PIT, w szczególności z obowiązku złożenia deklaracji PIT-16A.

VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej, nawet na ponad 10 miesięcy, nie powoduje zaprzestania działalności gospodarczej VAT i naliczenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 czy VAT-7K za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Za miesiąc czy kwartał, w którym nastąpiło zawieszenie czy wznowienie działalności, deklaracje są składane. Jeżeli podatnik uzyskuje jednak przychody (które może uzyskiwać w okresie zawieszenia) i w okresie zawieszenia powstaje obowiązek podatkowy, musi składać deklaracje VAT.
Zwolnienie to nie dotyczy również:
1)  podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE (dotyczy to deklaracji VAT-UE oraz VAT-7 czy VAT-7K);
2)  podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
3)  podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
4)  okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego, np. dot. środków trwałych czy rocznej korekty VAT naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (w skrócie ujmując).

Taxi, korzystające z zryczałtowanej formy rozliczeń VAT, składają w odpowiednim terminie skróconą deklarację podatkową VAT-12, mogą jednak korzystać ze zwolnienia w takich samych okresach, jak podatnicy składający VAT-7 czy VAT-7K (czyli jw.).

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z innych obowiązków PIT, w szczególności z obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, serwisowania kasy fiskalnej itp.Szczególne obowiązki i uprawnienia powstają niezależnie od siebie - dla każdego podatku odrębnie.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »